Hvordan skaber vi Gladsaxe Vidensby?

Skal Gladsaxe arbejde tættere sammen med Lyngby-Taarbæk Vidensby og derigennem koble os på universitetsbyen ved DTU?

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Gladsaxe skal også i fremtiden kunne tiltrække såvel nye innovative og vækstorienterede virksomheder som fremtidens efterspurgte medarbejdere. Det kræver en målrettet indsats, hvor vi også fra kommunens side skal nytænke dele af vores indsats, så vi matcher udviklingen.

Erhvervspolitikken er en slags motor for beskæftigelsen. I Gladsaxe fører vi allerede en meget aktiv beskæftigelsespolitik. Alligevel er der desværre er fortsat for mange ledige. Samtidig går diskussionen imidlertid også på, at mange virksomheder i fremtiden ikke kan skaffe netop de kvalificerede medarbejdere, de får behov for. Udviklingen – med fokus på digitaliseringen – betyder, at mange i dag kendte faggrupper og arbejdsopgaver forsvinder. Til gengæld opstår der helt nye og fremtidsorienterede jobs, som kræver kompetencer, som vi måske i dag ikke dyrker helt så aktivt, som vi burde. Det handler om innovation.

Gladsaxe Vidensby

 

DTU rummer kimen til innovationsmiljøet i Danmark

Danmarks Tekniske Universitet – DTU – rummer i dag tusindvis af unge studerende, som hører til den gruppe af fremtidige medarbejdere, virksomhederne vil komme til at efterspørge. DTU er siden 1962 først og fremmest placeret på Lundtoftesletten nord for København, men også i Ballerup findes en stor campus.

Ingeniøruddannelsen foregår på DTU, civilingeniører, diplomingeniører og forskning indenfor ingeniørvidenskab. I 2007 fusionerede DTU med 5 sektorforskningsinstitutioner, nemlig Forsknings-center Risø, Dansk Fødevareforskning, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Transportforskning. DTU rummer ca. 9.000 studerende og ca. 5.000 medarbejdere, heraf omkring halvdelen forskere.

Hvordan får vi skabt Gladsaxe Vidensby? Det kunne f.eks. være i form af en samarbejdsaftale med Vidensbyen i Lyngby-Taarbæk, hvor vi kan være med til at etablere og udvikle det universitetsnære erhvervs- og vækstcenter ved DTU.

Hvordan kan Gladsaxe ellers komme tættere på DTU og de mange fremtidsorienterede uddannelsesfelter, som dette universitet rummer. Vi lægger kollegieboliger til mange af de studerende fra DTU, bl.a. Nybrogård Kollegiet. Men også i den gamle administrationsbygning i Tobaksbyen kommer der i fremtiden til at bo unge DTU studerende. Der er endvidere netop skabt en fast kollektiv busforbindelse mellem DTUs campus’er i Ballerup og Lundtofte.

Lyngby-Taarbæk Vidensby er allerede i dag et unikt partnerskab mellem erhvervsliv, vidensinstitutioner og kommune. DTU er uden diskussion en særdeles værdifuld samarbejdspartner. Og vi kan jo ikke ligefrem flytte DTU til Gladsaxe. Men vi rummer selv mange unge, som med fordel kan læse videre på DTU og derigennem måske blive en del af fremtidens medarbejdere på virksomhederne. Mit spørgsmål er derfor, om vores ”adgang” til de vigtige netværk, der allerede er skabt, med fordel kan gå igennem et samarbejde med Vidensbyen.

Udvikling af lokale inkubationsmiljøer


Et samarbejde rummer samtidig nogle muligheder for, at Gladsaxe også kan være med til at udvikle inkubationsmiljøer på vore skoler og uddannelsesinstitutioner med fokus på virksomhedssamarbejdet. I Lyngby-Taarbæk har det medført en stigning i antallet af nystartede virksomheder.  Vi har allerede i dag et tæt såkaldt 4-kommune samarbejde, hvori Lyngby-Taarbæk Kommune indgår. Vi vil helt sikkert kunne opnå store fordele heraf også på disse områder. Vi har alle brug for at øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, videreuddanner sig og kommer i aktiv beskæftigelse. Har vi ressourcer til at skabe vort eget Gladsaxe Væksthus – hvad vil det kræve af os?

Det er vigtigt, hvad vore lokale erhvervsvirksomheder mener kan være med til at gavne erhvervslivet i fremtiden. Gladsaxe Erhvervsråd fungerer på lidt andre vilkår end Vidensbyen i Lyngby-Taarbæk. Men projekt Gladsaxe Vidensby bør være et tema, som Gladsaxe Erhvervsråd bør forholde sig til. Også Gladsaxe Byråd må se på, hvordan vi kan være med til at tiltrække og fastholde internationale vidensarbejdere, forskere og studerende i vor del af Greater Copenhagen.

Maj 2016