Forstærket fokus på Gladsaxes kultur-, idræts- og fritidspolitik

Af Lars Abel,
Gruppeformand og politisk ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Det er synd, at ”rød blok”, som ensidigt har konstitueret sig i Gladsaxe Byråd, i den ny byrådsperiode har nedlagt kulturudvalget. Synd - fordi det forstærkede fokus på kulturen, som kulturudvalget i den forløbne periode har haft held til at udvikle, dermed risikerer at gå tabt. Sammenlægningen med det hidtidige fritids- og idrætsudvalg betyder, at kulturen risikerer at drukne i den mangfoldighed, som dog heldigvis præger kommunen. Til skade for både kulturen, idrætten og de øvrige fritidsaktiviteter.

Vi har brug for et stærkt selvstændigt fokus både på kulturen, på idrætten og på de øvrige fritidsaktiviteter. Ingen af områderne må komme til at stå i skyggen af de andre. Det stiller store krav til de nye politikere, som får ansvaret. Gladsaxe skal være en levende kommune på mange områder - helt uafhængigt af den indsats, der gøres på andre områder.

På kulturområdet skal vi straks tage fat på at få etableret det rytmiske spillested, som er aftalt i budgetforliget for 2010. Vi skal forstærke indsatsen for, at Gladsaxe Ny Teater fortsat kan være kommunens kulturelle flagskib, og vi skal i det hele taget fortsætte med at realisere den kulturpolitiske handlingsplan, som et enigt byråd godkendte sidste år. Vi skal fortsætte med moderniseringen og konsolideringen af vort biblioteksvæsen. Bibliografen i Bagsværd åbner snart som ny kulturinstitution – det har vi ventet på meget længe.

På idrætsområdet er der også brug for, at byrådets idrætspolitiske handlingsplan realiseres. Til stor gavn for de mange organiserede idrætsudøvere og dermed til nytte for kommunens sociale indsats må vi straks gå i en fornyet dialog med FIG – Fællesrådet for Idrætten i Gladsaxe – og få deres prioriteringslister på bordet.  Politikerne har ansvaret for rammerne, idrætsudøverne for indholdet. Det kræver en direkte dialog, hvor vi detaljeret undersøger og drøfter de mange ønsker, som forhåbentlig kan føre til endnu flere deltagere i vore årlige idrætstræf på Rådhuset for vindende idrætsudøvere.

Tilsvarende skal underskoven i det øvrige fritidsliv dyrkes på en måde, som kan understøtte spejderne og de andre aktive grupper, som er med til at give børn og unge en solid start i deres sociale liv.
Som afgående kulturudvalgsformand og som tidligere mangeårigt medlem af det gamle idrætsudvalg giver jeg tilsagn om at fortsætte en ihærdig og konstruktiv indsats i det nye Fritids-, Idræts- og Kulturudvalg. Rød blok skal ikke få held til at fjerne fokus fra nogen af disse vigtige områder. Tværtimod vil jeg som ”skyggeformand” gøre mit til, at ingen temaer glemmes eller ”fortyndes” i den store og spændende mængde af emner, som det nye udvalg overtager ansvaret for.