Det konservative Folkeparti vil sætte erhvervspolitik øverst på den politiske dagsorden i Gladsaxe

Vi skal værne om virksomheder og arbejdspladser i Gladsaxe

Konservative sætter den aktive erhvervspolitik øverst på den politiske dagsorden. Vi vil skabe en tæt dialog med virksomhedernes topchefer, engagere dem i Gladsaxes erhvervspolitiske miljø og sammen med dem skabe optimale vilkår for virksomhederne i Gladsaxe. Erhvervspolitikken er motoren for beskæftigelsen.

Heldigvis bliver vi flere borgere i Gladsaxe, og vi har brug for, at de kan finde gode arbejdspladser indenfor vort eget område eller tæt på Gladsaxe. Vi ønsker også at bidrage til, at der skabes flere innovative og vækstorienterede virksomheder i Gladsaxe. Danskerne er anerkendt som gode iværksættere. Derfor er der også brug for, at flere får lyst til selv at starte egen virksomhed. Vi skal medvirke til at skabe rammer, som giver især de unge lyst til at begynde for sig selv. Vi skal være med til at udvikle inkubationsmiljøer i Gladsaxe, f.eks. skabe vort eget væksthus.

Kan vi gennem et tættere samarbejde med Vidensbyen omkring DTU – Danmarks Teknisk Universitet – være med til at kickstarte Gladsaxe Vidensby. Vi skal afsøge mulighederne for det. Nye og fremtidsorienterede jobs kræver andre kompetencer. Det arbejder vi også med i Fremtidens Skole i Gladsaxe. Partnerskabet mellem erhvervsliv, vidensinstitutionerne og kommunen skal styrkes.
Vi bygger videre på de værdier, som byrådet har vedtaget for indsatsen for virksomhedernes velfærd i Gladsaxe. Det er vigtigt, at virksomhederne har det godt i Gladsaxe. Vi har imidlertid brug for nytænkning af indsatsen, så vi matcher udviklingen.

Gladsaxe er en privilegeret kommune. Vi har især én stor virksomhed, men også andre vigtige virksomheder, som bidrager klækkeligt med arbejdspladser og skattegrundlag. Uden et stærkere fokus på erhvervsliv og beskæftigelse, er det imidlertid en stor udfordring at finde de gode løsninger, vi fortsat ønsker for borgerne.

Det er derfor, vi ønsker at Interessen for vore lokale virksomheder skal forankres mere solidt på den politiske dagsorden. Gladsaxe Erhvervsråd er et udmærket mødeforum, men vi skal skabe stærkere dynamik og sætte ekstra skub i samarbejdet. Indenfor erhvervspolitikken er der taget gode initiativer blandt virksomhederne, som vi naturligvis fortsat skal understøtte og videreudvikle. Vi har et naturligt fokus på gode erhvervsbetingelser for hele hovedstadsregionen – det er der brug for. Men vi har en særlig pligt til at dyrke og nå endnu længere ud til især virksomhederne i Gladsaxe, som qua deres beliggenhed i storbyen og så alligevel lige udenfor trængslen i Københavns Centrum.

Dialogen skal foregå direkte mellem politikerne og virksomhedslederne. Den nuværende erhvervspolitik rulles ud gennem kommunens embedsmænd. Der ydes en god indsats. Potentialet for at kunne nå endnu længere ud, ligger netop i, at engagere byrådspolitikerne mere. Det betyder også større interesse blandt virksomhedslederne.

Der udarbejdes mange rapporter, såvel nationalt som via f.eks. Vækstforum for Region Hovedstaden og samarbejdet i Greater Copenhagen. Hvordan udnytter vi disse ressourcer bedst muligt til at sikre de gode arbejdspladser i Gladsaxe? En position som Danmarks førende erhvervskommune kommer ikke af sig selv. Vi kan ikke hvile på laurbæerne. Vi er også nødt til at deltage aktivt i konkurrencen blandt omegnskommunerne. Det er virksomhederne, der skaber vækst og velstand.

Som servicepartner skal vi yde service til virksomhederne, så de kan skabe vækst og velstand. Hvordan understøtter vi virksomhedernes vækstambitioner optimalt? – og hvordan tager vi ansvar for den større vækstdagsorden, som vi som stor omegnskommune også er en del af? Vi skaber mere vækst gennem lokalt engagement. Det skal vi arbejde aktivt med som byrådspolitikere.


Elementer i den konservative
erhvervspolitik i Gladsaxe Byråd

 

Juni 2017