En festlig Grundlovsdag... men regnen kunne godt have ventet en halv time!

 

Lars Abel: Butiksdøden lurer i Gladsaxe
Læs artikel: Smart erhvervspolitik afskaffer dækningsafgiften
Lars Abel forud for budgetforhandlingerne: Stabil lav skat må være målet for alle i budgetforhandlingerne
Læs Henrik Sørensens indlæg: Når Tårnby kan - kan Gladsaxe også
Læs artikel: Kommunestrategi med fokus på den levende by i vækst
Læs artikel: Vi accepterer ikke social dumping eller svig og misbrug af udenlandske arbejdstagere
Læs Lars Abels tale ved Det konservative Folkepartis Grundlovsmøde i Aldershvile Slotspark den 5. juni 2014
Læs vores svar på 8 centrale spørgsmål forud for valget til Gladsaxe Byråd den tirsdag den 19. november 2013

Præsentation af de konservative kandidater til kommunalvalget den 19. november 2013
Lars Abels flyer "Troværdig og langsigtet økonomisk planlægning og social ansvarlighed"
Læs C-Nyt Jubilæumsnummer - april 2013
Læs Lars Abel og Henrik Sørensens pressemeddelelse: "Folkeafstemning i Gladsaxe om betalingsringen"
Læs Lars Abels Nytårshilsen: Resultater bringer os videre
Læs Lars Abels indlæg: Gladsaxe i 2012 - Forandring, fornyelse og dynamik
Læs det vedtagne resolutionsforslag fremsat af den konservative vælgerforning i Gladsaxe på Lansrådet den 1. oktober 2011: "Danmark skal være 100% medlem af EU. Derfor skal de danske EU-forbehold fjernes"
Læs det nye Gladsaxe C-Nyt - september 2011
Læs Lars Abels indlæg "BUS 400S kan med fordel for alle køre ad parallelvejene ved Hillerødmotorvejen"
Læs Henrik Sørensens pressemeddelelse "Ingen busser på Værebrovej"
Læs Lars Abels og Henrik Sørensens indlæg "Finansiering af letbane i hovedstadsregionen sender ekstra 1,5 mia. kr. i opkrævede skatter ud af hovedstadsregionen i form af udligning"
Læs Lars Abels indlæg "Vi har brug for en særlig overbygningsskole i Gladsaxe"
Læs Lars Abels indlæg "Nej tak til Vejdirektoratets uansvarlige trafikplanlægning på Hillerødmotorvejen ved Skovbrynet"
Læs Eva Michaelsens indlæg "Gladsaxe skal satse endnu mere på velfærdsteknologi"
Konservativ kampagne-weekend tager hul på valgkampen i Gladsaxe
De konservative er klar til folketingsvalget - Henrik Sørensen er kredsens folketingskandidat
Læs Lars Barfoeds første nyhedsbrev som politisk leder for den konservative folketingsgruppe
Hendes Majestæt Dronningen har den 10. januar 2011 udnævnt Lars Abel til Ridder af Dannebrogordenen
Læs Henrik Sørensens pressemeddelelse "12 minutter mere om dagen – også på Gladsaxe Rådhus"
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Det Konservative Folkeparti i Gladsaxe den 3. februar 2011 kl. 19.30
Læs det nye Gladsaxe C-Nyt - januar 2011
Bilka opgiver Tobaksgrunden
Læs Kristoffer Becks indlæg "2011 bliver et spændende år for arbejdet med Gladsaxes natur og miljø"
Læs Lars Abels indlæg "Byudviklingen af fremtidens Gladsaxe præger det nye år"
Læs Lars Abels indlæg "Gladsaxes elever og folkeskoler står i centrum i 2011"
Læs Henrik Sørensens pressemeddelelse "Hvad skal vi med lokalplaner?"
Læs Eva Michaelsens indlæg "Handicappolitik til gavn for den enkeltes muligheder"
Læs Lars Abels ordførertale ved Byrådsmødet den 15. december 2010 - "Gladsaxe er nødt til at høste fordelene ved øget konkurrenceudsættelse
Til kamp for de danske værdier. Læs det fælles indlæg af folketingskandidaterne i Gladsaxe Jeppe Bruus (S) og Henrik Sørensen (C)
Ja tak til en visionær plan for Gladsaxe Erhvervskvarter -
Nej tak til et Bilka på Tobaksgrunden
Fokus på Gladsaxe Erhvervskvarter og udvikling af områdets trafikale infrastruktur
Læs Lars Abels tale i forbindelse med Gladsaxe Byråds vedtagelse af budget 2011-14
Læs Henrik Sørensens tale ved Det Konservative Folkepartis Landsråd i Aalborg den 2. oktober 2010 "Velfærdsstaten truer velstanden"
Hør Nikolaj Bøgh fortælle om "Brødrene Møller" på Højgården onsdag den 27. oktober kl. 19.30
Socialt bedrageri skal koste kontanthjælpen
Læs Gladsaxe Konservatives indstilling til Det Konservative Folkepartis Landsråd: "Velfærdsstaten truer velfærden". Vedtaget af Landsrådet den 3. oktober 2010
Læs Gladsaxe Konservatives indstilling til Det Konservative Folkepartis Landsråd: "Vi har brug for en tilskudsreform for at stoppe socialt bedrageri og "sort" arbejde"
A-C-O-V budgetforliget åbner for nye muligheder
Læs Gladsaxe Kommunes pressemeddelelse vedr. budgetforliget
Læs Budgetaftalen 2011-14
Gladsaxe risikerer straf for at hæve skatten
C vil undgå skattestigning næste år
Forslag om etablering af et hospice i Gladsaxe
Lad os give Gladsaxes børn fritidspas
Læs den konservative flyer til Gladsaxedagen 2010
Tilpasning af skolestrukturen skal forbedre folkeskolen i Gladsaxe
Stor tillid til Gladsaxes hjemmehjælpsmedarbejdere
Vi vil – fortsat - have verdens bedste folkeskole i Gladsaxe
Strukturreformen svigter de svageste – kompetencen forsvinder - bevar SVIKA
Konservative foreslår ny høring om lokalplan 213 og dagcentret for socialpsykiatri på Carl Blochs Alle 7
Giv borgerne ansvaret for fjernvarmen
Borgmesterens invitation til reception i anledning af Lars Abels 40 års jubilæum i Gladsaxe Byråd
Se Lars Abels 40 års jubilæums opslagstavle
Borgmesterpanik før lukketid
Forstærket fokus på Gladsaxes kultur-, idræts- og fritidspolitik


International roning på
Bagsværd Sø

Metroen skal til Gladsaxe

Lars Abel opfordrer:
"Læg boksehandskerne på hylden!"

Lars Abel i midten opfordrer Ebbe Skovsgaard (V) til venstre og Karin Søjberg Holst (A) til højre til at lægge boksehandskerne på hylden.

Jeg foretrækker absolut holdsport frem for kampsport. Det siger den konservative gruppeformand og borgmesterkandidat Lars Abel i en kommentar til weekendens politiske boksekamp I Bagsværd mellem borgmester Karin Søjberg Holst (A) og Ebbe Skovsgaard (V). 

Jeg mener, vi skal undgå frugtesløs og argumentresistent blokpolitik, og derfor er det konservative bud på en konstituering også et bredt samarbejde, hvor de enkelte politikeres faglige kompetencer udnyttes optimalt. Vi skal væk fra, at borgmesterpartiet tager patent på "ejerskab" til alt og derfor ofte udviser magtarrogance i forholdet til de øvrige partier og byrådspolitikere. Den konservative byrådsgruppe vil samarbejde med dem, der ærligt og engageret vil deltage i et positivt samarbejde. Målet er ikke knockout af de politiske modstandere, men etablering af et teamwork mellem politikerne - idet vi samtidig viser respekt for vore forskellige politiske udgangspunkter og holdninger. Kun herigennem opnås de positive resultater for borgerne i opgaveløsningen. Vi skal absolut ikke være enige om alt, men vi skal ikke være bange for at kunne nå til at samarbejde om konkrete løsninger.

Som konservativ borgmesterkandidat vil jeg være "manden i midten" og dermed garant for, at de politiske beslutninger træffes i fællesskab og dialog - med argumenterne som baggrund for de endelige beslutninger. Blokpolitikken fra Folketinget hører ikke hjemme i Gladsaxe Byråd.

Gladsaxe skal være Danmarks idrætskommune i 2020

Af Lars Abel, Konservativ gruppeformand og spidskandidat

Gladsaxe skal være Danmarks bedste idrætskommune i 2020. Så ambitiøst er målet for den konservative borgmesterkandidat i Gladsaxe Lars Abel.

På den regionale idrætskonference i Region Hovedstaden på Kolle Kolle fredag arrangeret af Idrættens Samarbejdsudvalg (ISU)  uddybede Lars Abel  sin vision for, hvordan han ser idrættens rolle i kommunerne, med sin egen kommune som case-story.

Idrætten og foreningslivet giver både unge og ældre et fantastisk socialt sammenhold, samtidig med at alle får lejlighed til at bevæge sig mere og på den måde leve sundt. Det er kommunens opgave at skabe rammerne og stille gode faciliteter til rådighed for foreningslivet, som så må sørge for indholdet, fastslog Lars Abel, og fortsatte:

Idrættens "Vision 25-50-75"

Jeg har med stor interesse læst Idrættens "Vision 25-50-75", som netop er blevet præsenteret af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Meningen med projektet er, at det i 2025 skal have fået 50% af befolkningen til at dyrke idræt i en forening og 75% af befolkningen til at være idrætsaktiv - mod henholdsvis 41 og 64% i dag.

Det er politikernes opgave - på landsplan og lokalt - at følge op på visionen og samarbejde med organisationerne og for kommunernes vedkommende de lokale idrætsforeninger.

Det konservative Folkeparti i Gladsaxe er klar med en satsning på idrætten i Gladsaxe, der skal gøre Gladsaxe til Danmarks bedste idrætskommune. Baggrunden for denne satsning er, at idræt aktiverer og binder mennesker sammen. Samtidig kan vi brande Gladsaxe både overfor nuværende og kommende borgere og erhvervslivet. Gladsaxe er en af landets førende erhvervskommuner.

Centralt for satsningen står de mange idrætsklubber, som er og fortsat skal være bærende for idrætten i Gladsaxe.

Gladsaxes idrætsliv

For at Gladsaxe i 2020 kan blive Danmarks bedste idrætskommune opstiller Lars Abel en række mål for Gladsaxes idrætsliv:

Facilitetudvikling:

Forholdene på Danmarks Rostadion Bagsværd Sø skal forbedres så søen lever op til internationale standarder, og trænings- og tilskuerforhold skal forbedres.

Vi skal udvikle de eksisterende faciliteter, f.eks. kan Hal 2 på Gladsaxe Sportscenter forlænges, så den kan rumme to håndboldbaner. Men vi skal også sørge for at optimere udnyttelsen af alle de faciliteter, vi har i forvejen - det kan give plads til endnu flere, bl.a. også på skolerne. Vi skal skabe flere bevægelsesrum i lokalområderne.  Foreningerne skal have bedre mulighed for at bruge alle de kommunale faciliteter, og der skal ske en mindre udlejning til kommercielle formål. Vi skal være åbne for nye idrætsaktiviteter.

Der skal afsættes midler til en generel vedligeholdelse og modernisering idrætsfaciliteterne, klublokaler og træningsfaciliteter, også på skolerne.

Frem mod 2020 skal Gladsaxe have flere kunststofbaner, som sikrer bedre udnyttelse hele året.

Foreningsudvikling:

Vi skal bistå med foreningsudvikling, bl.a. uddannelse og kursusvirksomhed. Anerkendelse og synliggørelse af de frivilliges indsats.

Tilskud til foreningerne i Gladsaxe skal øges så klubberne kan give endnu bedre tilskud til udøvernes aktiviteter.

Det konservative Folkeparti foreslår, at der oprettes en særlig pulje til nye foreningsinitiativer målrettet mod socialt udsatte så de ikke havner i kriminalitet.

For at give idrætsudøvere de bedste muligheder for at blive bedre øges midlerne til efteruddannelse af trænere.

Obligatoriske aftaler med Anti Doping Danmark om dopingfri idræt på alle idrætsfaciliteter.

Folkeskolereformen:

Fællesrådet af  Idrætsforeninger (FIG) og idrætsforeningerne inddrages tidligst muligt i arbejdet med implementeringen af den nye folkeskolereform. Målet er at få flere børn og unge til at blive aktive idrætsudøvere i foreningerne. Det vil samtidig styrke elevernes sociale kompetencer og samfundsforståelse.

Bedre forhold til talentfulde unge ved, at der oprettes idrætsklasser, hvor der bliver mulighed for at tilpasse skolegang til træningen. Generelt udvikles særlige idrætsprofiler på alle skoler.

Erhvervslivet:

For at styrke eliteidrætten i Gladsaxe oprettes i samarbejde med Gladsaxe Erhvervsråd et Team Gladsaxe, som skal hjælpe eliteidrætsudøvere med at komme i kontakt med det lokale erhvervsliv og opnå sponsorater.

Folketingets grundskyldsfælde skal afmonteres nu

 

Af Lars Abel, Konservativ gruppeformand og spidskandidat

 

Grundskyld og ejendomsskatter fylder meget i debatten op mod kommunevalget.

 

Jeg har altid haft det politiske grundsynspunkt, at ejendomsskatterne (såvel grundskyld som dækningsafgift) helt skal afvikles. Derfor ville det være helt rimeligt at begynde med at fastfryse ejendomsskatteprovenuet på 2013 niveau, som Det konservative Folkeparti har foreslået i Folketinget: Se link her

 

Temaet var naturligvis også centralt, da vi havde budgetforhandlinger i Gladsaxe Byråd her i efteråret. Det førte bl.a. til en række budgetspørgsmål fra den konservative byrådsgruppe.

 

Såfremt vi  i Gladsaxe Byråd havde sænket grundskyldspromillen, f.eks. svarende til uændret provenu (2013) over budgetperioden (2014-2017), ville vi have sendt kr. 215,379 mio. ud af kommunen og ind i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Ville vi gå videre og nedsætte promillen til lovens minimumssats 16 promille, ville vi have sendt kr. 493,849 mio. ind i udligningssystemet. Altså Gladsaxes skatteydere skulle "betale" til andre kommuner ude i landet og Staten, samtidig med at vi skulle finde egne besparelser for de samme beløbsstørrelser. Det er et totalt urealistisk scenarie.*

 

Såfremt vi  i Gladsaxe Byråd havde fjernet dækningsafgiften helt fra 2014, ville vi have sendt kr. 317,174 mio. ud af kommunen og ind i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Se tabel 6 i vedhæftede budgetspørgsmål 15 samtidig med at vi skulle finde egne besparelser for de samme beløbsstørrelser. Det er et totalt urealistisk scenarie.*

 

Vi ville kun modtage 1,18 procent af det tabte provenu tilbage via tilskuds- og udligningssystemet.

 

* Den lovede "belønning" i form af et tilskud fra Staten for at nedsætte skatten i 2014, som foreløbig kun er en ét årig ordning, har jeg ikke taget med i ovennævnte regneeksempler.

 

I Gladsaxe endte forhandlingerne med et bredt budgetforlig om, at nedsætte personskatten med 0,1 og reducere dækningsafgiften med 0,2 promille.

 

Henvendelse til Kommunernes Landsforening

 

Denne "grundskyldsfælde" er også baggrunden for, at den konservative gruppe i Gladsaxe Byråd har foreslået, at vi retter henvendelse til Kommunernes Landsforening (KL) med forslag om, at KL rejser problemstillingen om kommunernes mulighed for at træffe beslutning om fastsættelse af grundskylden og det kommunale tilskuds- og udligningssystem overfor Regeringen med henblik på at sikre, at den enkelte kommunes borgere trygt kan blive boende i deres boliger uden frygt for de voldsomt stigende grundskatter.

 

Vi foreslår bl.a. at drøftelserne skal omfattede følgende:

·         Grundskylden fastfryses nationalt på 2013 niveau. De enkelte kommuner må ikke blive belastet af skattestoppet.

·         At give den enkelte kommunalbestyrelse en reel mulighed for selv at træffe beslutning om fastsættelsen af grundskylden for deres egen kommune uden at provenutabet tilgår andre kommuner via tilskuds- og udligningssystemet. Det  aktuelle kommunale tilskuds- og udligningssystem indebærer, at de øgede indtægter fra stigende ejendomsvurderinger ikke tilfalder den enkelte kommunekasse. Alligevel skal den enkelte kommune selv bære provenutabet ved en sænkning af grundskyldspromillen.

Som kommunalpolitikere skal vi naturligvis stå til ansvar overfor vor egen kommunes borgere. Et af målepunkterne er skatteudskrivelsen i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Som systemet fungerer nu, har kommunalpolitikerne angiveligt ansvaret for at fastsætte grundskylden, når budgettet vedtages. Imidlertid indebærer det nuværende  kommunale tilskuds- og udligningssystem , at den enkelte kommunalbestyrelse reelt  ikke har mulighed for at træffe en selvstændig beslutning om f.eks. at nedsætte grundskylden for kommunens borgere, med mindre man accepterer at bidrage til udligningssystemet med stort set hele det mistede provenu og således sender skatteindtægterne ud af egen kommune til andre kommuner i landet og/eller Staten.

En beregning fra Danske Bank (se link her)  viser, at de forventede grundskyldsstigninger vil koste Gladsaxes borgere i et gennemsnitligt enfamiliehus kr. 11.629 årligt. Dette er en stigning på 60 % i grundskyldsbeløbet. Da Gladsaxe Kommune ikke får del i det forhøjede provenu, kan man ikke uden at anvise finansiering fra kommunens side sænke grundskylden tilsvarende. Det er dermed et problem, som bør løses af de ansvarlige politikere på Christiansborg. Såfremt man fra Christiansborg beslutter at fastfryse grundskylden, vil hverken borgere eller kommunen opleve ændringer fra i dag. Hvorimod man kan frygte, at nogle borgere i kommunen ikke længere vil kunne blive boende, såfremt de forventede grundskyldsstigninger indtræder. Derfor må Kommunernes Landsforening bringe problemstillingen op overfor Regeringen.

 

Kommunalpolitikerne skal i dag reelt stå på mål for et system, hvor ansvaret alene ligger i Folketinget og Regeringen. Det er totalt uacceptabelt. Samtidig viser det også klart, at det er tilskuds- og udigningssystemet, der er totalt skævt og urimeligt.

Krav om synligt politi i udsatte områder

Kriminelles forsøg på at besætte Gladsaxe kræver synligt politi. Borgerne må kunne være trygge.

Den hollandske rockergruppe Satudarah's forsøg på at erobre Gladsaxe, som fejres med åbent hus i en villa  på Laurentsvej i Bagsværd den kommende weekend, kræver konstant overvågning og tilstedeværelse af politiet. Det udtaler formand for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd Lars Abel. Det er helt utilstrækkeligt, at Politiet kun er på "tilkald" !

Vi lever i et retssamfund. De lokale politiske forholdsregler i form af stramme byplanbestemmelser for rockerborge, er tilsyneladende utilstrækkelige, men skal naturligvis benyttes så langt som det er muligt. Når der er umiddelbar fare for at, uskyldige borgere udsættes for risiko - i dette tilfælde en stor gruppe børn i en daginstitution lige overfor rockerborgen, kan vi kun appellere til, at Politiet forstår alvoren og er synligt til stede for at sikre borgerne.

Vi har tidligere opfordret politiet til at etablere en nærpolitistation i Værebro, som ligger tæt ved den nye rockerborg. VHK - Værebros Hårde Kærne - integreres tilsyneladende nu i den meget aggressive hollandske gruppering. Politiet har tidligere afslået en nærpolitistation i Værebro med henvisning til, "at de ikke skal sidde på et kontor".  Det er absolut heller ikke hensigten. For mig er en nærpolitistation udtryk for konstant og synlig tilstedeværelse i det område, hvor nærpolitistationen placeres - måske blot i en tidsbegrænset periode, siger Lars Abel.

Vi må i den aktuelle situation forlange, at politiet konstant er synligt til stede i nærområdet. Hvad nytter det, at politiet dukker op 10 minutter efter en skudepisode. Når vi ved, at der er tale om et udsat problemområde skal de være der hele tiden netop for at undgå skudepisoderne. Jeg tror da gerne på, at politiet foretager sig noget, men det virker oprigtigt talt ikke særligt overbevisende eller betryggende, når vi ser tilbage på alle de alvorlige episoder, vi har oplevet i Gladsaxe igennem de seneste mange måneder.

Vi vil ikke tages som gidsler i de kriminelle banders kamp om de ulovlige markeder i Danmark. Derfor må vi reagere nu, inden situationen kommer fuldstændig ud af kontrol. Det kræver politiets aktive medvirken, og det kræver, at hele Gladsaxe står sammen om at sige fra med det samme og ikke accepterer bandernes åbenlyse tilstedeværelse.

Det er regeringens og Folketingets ansvar at sørge for, at politiet har de nødvendige redskaber og ressourcer til at addressere problemet effektivt.

Konservative i Gladsaxe er klar til kommunalvalget den 19. november 2013

Download og læs vores valgfolder:

De konservative kandidater til byrådsvalget den 19. november 2013 samlet på trappen foran Gladsaxe Rådhus: fra venstre mod højre ses på bagerste række den konservative gruppeformand og spidskandidat Lars Abel, Merete Sørensen og Peder Cabion Hansen, i midten Morten Kornbech Larsen og Jan Nørregaard og forrest Henrik Sørensen og Kristoffer Beck.

Læs mere:

Gladsaxe Konservative Vælgerforening
100 år!

Tak til alle jer, der kiggede forbi vores 100 års jubilæums reception lørdag den 13. april 2012. Det blev en rigtig god oplevelse for os alle.

Medlem af Gladsaxe Byråd, Eva Michaelsen, skærer for af den store jubilæumslagkage

Partiformand Lars Barfoed holdt tale...

ligesom Gladsaxes socialdemokratiske borgmester Karin Søjbjerg Holst...

og lokalhistoriker Arne Hermann, som har skrevet teksten til jubilæumsskriftet, som kan downloades nedenfor

Byrådskandidaterne Morten Kornbech Larsen og Merete Sørensen forsøger (desværre forgæves) at overtale byrådsmedlem Eva Michaelsen til at genopstille ved kommunalvalget den 19. november 2013. Formand for vælgerforeningen Jens Larsen ser til

Lars Barfoed og til højre mangeårigt konservativt medlem af Gladsaxe Byråd Kirsten Christophersen

Se glimt fra de 100 år i C-Nyt Jubilæumsnummer April 2013. hvor lokalhistorikeren Arne Hermann har skrevet om nogle historiske nedslagspunkter i anledning af vort 100 års jubilæum.

Folkeafstemning i Gladsaxe om betalingsringen

Pressemeddelse af Henrik Sørensen, Folketingskandidat i Gladsaxe-kredsen og Lars Abel, formand og politisk ordfører, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Borgerne i Gladsaxe skal til folkeafstemning om en mulig kommende betalingsring, hvis det står til Henrik Sørensen og Lars Abel fra Det konservative Folkeparti. Dermed følger de i sporet på deres partifælle i Høje Taastrup, Borgmester Michael Ziegler, som vil gennemføre en folkeafstemning i Høje Taastrup.

Spørgsmålet om en betalingsring er én af de vigtigste politiske beslutninger i hovedstadsområdet i mange år, mener den konservative folketingskandidat Henrik Sørensen. Gennemføres en betalingsring vil den dele Storkøbenhavn op i 2 dele og få meget stor indflydelse på familier, virksomheder og butikker. Derfor er det eneste rigtige at spørge borgerne i Gladsaxe, om de er for eller imod en betalingsring.

For bilister i Gladsaxe vil en betalingsring økonomisk betyde en ekstra månedlig omkostning på mere end 1.100 kr. Det er mange penge for de alle, mener Henrik Sørensen.

For os konservative er det kun naturligt at spørge borgerne i en så vigtig sag, siger Lars Abel, konservativ gruppeformand i Gladsaxe Byråd. Principielt er vi imod en betalingsring. Den begrænser borgernes frihed.

Hverken den danske transportpolitik eller omegnskommunerne – her iblandt Gladsaxe – egner sig til en betalingsringsmodel, mener Lars Abel. Hvordan forestiller regeringen sig, at tog og busser, der i forvejen er overfyldte, skal kunne transportere flere passagerer? Det skylder regeringen og borgmester Karin Søjberg borgerne i Gladsaxe en forklaring på. Og hvordan med de mange ekstra minutter og timer, som pendlerne i fremtiden skal bruge på forlænget transporttid hver eneste dag året rundt – vi spør' bare, men får aldrig svar.

Længere togstammer og flere afgange for bus og tog er påkrævet, hvis den kollektive transport skal kunne klare al den nye trafik, som regeringen ønsker, skal gå fra bil til kollektiv transport. Og det betyder nye kommunale udgifter for kommunen, hvis der skal køre flere busser. Skal det ske ved skattestigninger eller besparelser på andre områder spørger Henrik Sørensen, folketingskandidat for de konservative i Københavns Omegn.

En afstemning betyder ikke nødvendigvis, at der skal afholdes en traditionel valgdag med 11 valgsteder, siger Lars Abel.

Det er muligt at afholde afstemningen elektronisk, således at borgerne kan stemme med deres sygesikringskort på biblioteket eller via nem id fra deres egen computer. Så en afstemning kan være en billig måde, at inddrage borgerne på i denne vigtige sag, supplerer Henrik Sørensen.

Alt i alt kommer en betalingsring til at ændre ved borgernes dagligdag på en meget indgribende og besværlig måde. Set med konservative øjne er det virkelig en indskrænkning af det enkelte menneskes frihed, der her sættes på en alvorlig prøve, slutter Lars Abel.

 

Godt Nytår 2012
Resultater bringer os videre

Af Lars Abel, formand og politisk ordfører,
Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Forude venter et nyt og ubrugt år - 2012.

Oven på et turbulent valgår 2011 har vi som konservative brug for sammen at overveje, hvordan vi kommer videre. Der er efter min opfattelse kun én måde: vi skal vise resultater – det er resultaterne, der skal bringe os videre. Vi skal fortsat søge indflydelse i hverdagen. Det gælder i Folketinget, og det gælder i Gladsaxe Byråd – ja i alle byråd landet over.

Vi skal imidlertid også huske på at få fortalt, hvad vi laver, og hvilke resultater, vi opnår. Medierne sætter i høj grad dagsordenen, og det er ikke altid det rigtige billede, der står tilbage på skærmen, når historien bliver lagt frem. Det ligger i mediernes måde at agere på. Vi kan ikke og skal ikke give medierne skylden for, hvad det er for et indtryk, vælgerne får af os. Vi har selv et meget stort ansvar for, at vi får fortalt, hvem vi er, hvad vi står for, og hvad vi vil – og hvad vi opnår af konservative resultater. Vi skal fortælle, hvad vi forstår som konservativ politik. Hvor er forskellene i forhold til de andre partier – også de andre borgerlige partier.

Vi skal turde vise, at vi tager ansvar for at være med i de beslutninger, der skal træffes – uanset at vi nu har fået en SRSF-regering. Det er faktisk et vilkår, vi som kommunalpolitikere har levet under i Gladsaxe Byråd i utallige år. Det har ikke holdt os tilbage fra at deltage i brede politiske forlig.

Ansvarlige budgetforlig

Ikke mindst de årlige budgetforhandlinger er helt afgørende for, hvordan kommunen styres. I Gladsaxe har den konservative gruppe været centralt placeret i budgetaftalerne igennem mange år. Sidste år trådte vi – sammen med Venstre og Dansk Folkeparti – til, da Socialdemokraterne og borgmesteren ikke kunne opnå støtte fra konstitueringspartnerne efter kommunevalget i november 2009, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Borgmesteren måtte erkende, at kun oppositionen ville støtte hendes endelige budgetudspil for 2011. I forhandlingerne i efteråret 2011 havde borgmesteren fået banket SF og de radikale på plads. Det konservative Folkeparti viste så på ny, at vi er klar til at tage et medansvar, så budgetaftalen for 2012-2015 blev meget bred. Kun Enhedslisten står udenfor.

Det handler om ansvarlighed. Det handler om at handle ansvarligt. Som konservativ kunne jeg godt se endnu mere ansvarlige løsninger på de mange udfordringer, som vi har i Gladsaxe i de kommende år. Desværre har vi kun 3 ud af 25 mandater. Men vi gør meget for at bruge os selv. Til hvilken nytte skulle vi sætte os hen i hjørnet og være sure. Resultatet ville fjerne os fra enhver indflydelse.

Solid økonomi i Gladsaxe

Det konservative Folkeparti har et betydeligt medansvar for, at Gladsaxe i dag placeres blandt de allerbedste økonomisk styrede kommuner i landet. Takket være et samarbejde mellem Socialdemokraterne og de borgerlige partier har kursen været støt i retning af klare mål og rammer for, hvad vi reelt har råd til at bruge af skatteydernes penge. Omfattende effektiviseringer har fundet sted – og finder fortsat sted. Vi er ikke helt i mål. Det konservative Folkeparti ser fortsat gode muligheder f.eks. ved at åbne adgang for brug af flere private aktører og leverandører, når de kommunale opgaver skal løses. Det kræver et stærkt fokus på vores administrative struktur. Dygtige kommunale medarbejdere og prisbevidste virksomheder skal i fællesskab kunne levere de opgaveløsninger, vi har behov for, i den kvalitet, vi kræver.

Moderne udviklingskommune

Den fysiske indretning af Gladsaxe udvikler sig hastigt og i betydeligt omfang i disse år. Fra at have været en færdig udbygget kommune, er vi i dag i en situation, hvor Gladsaxe skal udvikle sig og forny sig for at kunne fastholde gode arbejdspladser og gerne betydningsfulde virksomhedshovedsæder indenfor kommunegrænsen. Erhvervspolitisk er vi i en stadig stærkere konkurrence med andre omegnskommuner og især Københavns Kommune, som jo nu går i gang med at udvikle endnu en ny stor bydel Nordhavn.

Omfattende byfornyelser er besluttet i Gladsaxe. Der har især været fokus på omdannelsen af vore store erhvervsområder. Infrastrukturen er vigtig i den forbindelse. Desværre har vi oplevet, at flertallet – alle øvrige partier omkring os – ser etableringen af en letbane-sporvogn som den helt store åbenbaring. Det er for kortsigtet. Det konservative Folkeparti bliver ved med at fastslå behovet for at tænke stort og i et langt perspektiv.

Metroen skal til Gladsaxe – Betalingsmuren væltes

Vi skal have Metroen til Gladsaxe. Kun et højeffektivt kollektivt transportnet kan konkurrere med borgernes lyst til at vælge deres bil, når de skal på arbejde. Sporvognen kommer til at udgøre en blokerende tværgående trafikbarriere. Sammen med den ny regerings plan om indføring af en Betalingsmur omkring København bliver det den største udfordring de kommende år. Letbanen er besluttet. Personligt tror jeg på, at Betalingsmuren bliver undgået. Ikke fordi Regeringen ikke vil gå langt for at tvinge den igennem, men fordi kritikken af og de påviselige negative konsekvenser ved projektets realisering til sidst må gå op for Regeringstoppen. Et samfundsøkonomisk tab på op imod 8 mia. kr.

Ellers vil vælgerne helt sikkert give dem besked på kommunevalgdagen den 19. november 2013. Her går grænsen mellem ansvarlighed og uansvarlighed. Vi skal ikke forhindre borgerne i frit at passe deres arbejde eller tage på besøg eller indkøb i København uden en kraftig ekstraskat. Det konservative Folkeparti vil bekæmpe Betalingsmuren.

Nye familieboliger i Bagsværd

Nye spændende byudviklingsprojekter kommer til at tage form de nærmeste år. Et kæmpe område i Bagsværd (nuværende gamle Bagsværd Skole og Københavns Kommunes plejehjem Ringbo) kan blive til et nyt, moderne boligområde med rummelige familieboliger i høj kvalitet. Tæt på Hareskoven og vore dejlige naturområder Smør- og Fedtmosen og Bagsværd Sø.

For blot at fremhæve enkelte af de mange nye opgaver, som nærmer sig byrådets bord.

Godt Nytår !

Jeg ønsker os alle et Godt konservativt Nytår.

Vi har brug for det. Vi vil arbejde for det. Sammen med dig.  Vi går efter at vise resultater – også konservative resultater.

*

Gladsaxe i 2012 - Forandring, fornyelse og dynamik

Læs også Lars Abels indlæg "Gladsaxe i 2012 – forandring, fornyelse og dynamik" bragt i Gladsaxe Bladet den 27. december 2011 her.

***

 

Der var stor opbakning til resolutionsforslaget fremsat af vælgerforeningen i Gladsaxe ved afstemningen på Landsrådet i Herning den 1. oktober 2011.

Danmark skal være 100% medlem af EU. Derfor skal de danske EU-forbehold fjernes.

Det konservative Landsråd i Herning den 1. oktober 2011 vedtog med stort flertal den indstilling, som var fremsat af den konservative vælgerforning i Gladsaxe. Resolutionen har som målsætning, at Danmark i fremtiden skal være 100% medlem af EU, i stedet for som nu at stå udenfor indflydelse, når en lang række væsentlige beslutninger træffes i EU. Resolutionen blev vedtaget, og det betyder, at partiet skal arbejde aktivt for, at alle de danske EU-forbehold fjernes.

Læs hele det vedtagne resolutionsforslag her.

BUS 400S kan med fordel for alle køre ad parallelvejene ved Hillerødmotorvejen.

Der findes et realistisk alternativ C, som tilfredsstiller både de lokale borgere, buspassagererne og politikerne, mener Lars Abel og Henrik Sørensen.

Læs Lars Abels indlæg her
Læs Henrik Sørensens pressemeddelelse her

Finansiering af letbane i hovedstadsregionen sender ekstra 1,5 mia. kr. i opkrævede skatter ud af hovedstadsregionen i form af udligning

Af Lars Abel, formand for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd
og Henrik Sørensen, konservativ folketingskandidat i GladsaxeLetbanefinansieringen i de københavnske omegnskommuner bliver en ekstra dyr fornøjelse for skatteborgere og virksomheder i de berørte kommuner.  Over de næste 30 år bliver der opkrævet ekstra ca. 2,0 mia. kr. i form af dækningsafgift og grundskyld i de 9 berørte kommuner. Imidlertid går kun ca. 1/4 af det ekstra opkrævede beløb til letbanen. Resten bliver sendt vestpå i form af udligning.

Således bliver 1,493 mia. kr. betalt af skatteyderne i hovedstadsregionen sendt hovedsagelig til jyske kommuner, som allerede i dag er urimeligt begunstiget af udligningssystemet. Ganske vist har Staten givet tilsagn om at støtte letbaneprojektet med 1,5 mia. kr., men det er jo i realiteten blot en ekstra bevilling til udkants-Danmark på vore skatteyderes regning.

Hovedstadens skatteydere får én sporvogn, men skal betale for fire

Skatteforhøjelsen kommer således ikke borgere og virksomheder i omegnskommunerne til gode. Det er helt forrykt, at de 9 borgmestre, som har aftalt denne finansieringsmodel, vælger en finansieringsform, hvor vi skal sende 1,5 mia. kr. til Vest-Danmark.

Læs mere her

Vi har brug for en særlig overbygningsskole
i Gladsaxe

En overbygningsskole vil både kunne højne det faglige niveau og give mange elever skoleglæden tilbage, mener Lars Abel

For nylig besøgte Børne- og Undervisningsudvalget en profilskole – Svaneskolen – og en overbygningsskole - Kunskapsskolan i Lund i Sverige. Netop sidstnævnte skole er med til at give bedre og flere svar på den stadigt accelererende forandringsproces, som præger de unges hverdag. Med tydelige mål og krav til såvel eleverne som de pædagogiske medarbejdere på skolen.

Af Lars Abel,
Konservativ gruppeformand i Gladsaxe Byråd og medlem af Børne- og Undervisningsudvalget.


Det er nu, vi som uddannelsespolitikere skal vise, at vi kan tænke nyt. Der er med rette fokus på folkeskolen i disse år. Der er brug for at skulle ske en udvikling, som sikrer, at de unge i de ældste klasser ikke mister motiveringen til at fortsætte deres uddannelse. Vi har pligt til at sikre, at alle ikke blot får mulighed for men også lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Regering og Folketing har lavet flere undersøgelser, Kommunernes Landsforening og andre interessenter har præsenteret oplæg på oplæg.
Som kommunalpolitikere har vi nu virkelig muligheden for at gøre en forskel. Hvis vi da altså formår at tænke stort. Det har vi da heldigvis tidligere kunnet gøre i Gladsaxe. Så hvorfor ikke gøre det igen ?
I Gladsaxe arbejder vi i forvejen med strukturtilpasning af vore folkeskoler. Vi får snart en helt ny skole i Bagsværd, og Gladsaxe og Egegård Skoler sammenlægges efter sommerferien. Samtidig flytter vi efterhånden ret (alt for) meget rundt på skoledistrikterne – tror mig: det vil fortsætte, hvis vi ikke nu én gang for alle tager os sammen og løser problemerne i et mere langsigtet og stort perspektiv.

Læs mere her

Kom og diskutér kulturpolitik med
Henrik Sørensen!

Onsdag den 16. marts 2011 kl. 19.00 er der kulturpolitisk debat i Aktivcentret på Telefonvej 8 i Søborg. Kom og vær med ! Del dine meninger med bl.a. vores lokale konservative folketingskandidat Henrik Sørensen. Alle er velkomne!

Nej tak til Vejdirektoratets uansvarlige trafikplanlægning på Hillerødmotorvejen ved Skovbrynet

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Af Lars Abel,
Konservativ gruppeformand i Gladsaxe Byråd og medlem af Trafik- og Teknikudvalget


Vejdirektoratet har planer om et forsøg med kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen mellem Værløse og Skovbrynet. Nødsporet planlægges åbent for kørsel i morgenmyldretiden for at øge motorvejens kapacitet. Samtidig er konsekvensen, at den gamle Frederiksborgvej fra Kollekolle og Bøndernes Hegn lukkes helt ved motorvejstilslutningen. Denne trafik tænkes ført op til Ring 4, hvor man så kan vælge at køre direkte over og ned på motorvejen. Det er en helt igennem uansvarlig lappeløsning, der blot flytter problemerne, men ikke løser dem.. Området omkring motorvejsbroen ved Skovbrynet er ikke anlagt til at kunne klare den yderligere voldsomme belastning af biltrafik til Hillerødmotorvejen.

Læs mere her

Konservativ kampagne-weekend

Lars Abel og Henrik Sørensen i fuld gang med at omdele brochurer

De konservative i Gladsaxe og folketingskandidat Henrik Sørensen var travlt optaget i weekenden 19.-20. februar 2011 med, at besøge mere end 2.000 husstande i hele Gladsaxe Kommune. Denne første kampagne-weekend blev afholdt som led i forberedelserne til det kommende folketingsvalg.

Vi ønsker, at komme i dialog med så mange konservative og borgerlige vælgere som muligt, siger Henrik Sørensen. Vi vil gerne tale med vælgerne, også når der ikke er valg, og fortælle dem om vores politik og synspunkter. De borger vi hartalt med har taget godt imod os, og jeg er sikker på, at når valgdagen kommer, skal de konservative og de borgerlige nok få et godt valg, mener Henrik Sørensen. Når vi får fortalt vælgerne, at Danmark står overfor nødvendige reformer i de kommende år, og at S og SF's plan om at hæve skatterne med 33 milliarder ikke løser noget, så kan de se det rigtige i vores og regeringens politik, slutter en optimistisk Henrik Sørensen. 

Gladsaxe skal satse endnu mere på velfærdsteknologi

Af Eva Michaelsen(C)
konservativt medlem af Gladsaxe Byråds Seniorudvalg og Udvalg for Forebyggelse, Sundhed og Handicap

Velfærds- og tryghedsteknologien i den skotske West Lothain Kommune er tilknyttet et døgnbemandet callcenter/alarmcentral

Hvor langt er vi nået i Gladsaxe med hensyn til at tilbyde borgerne det bedst mulige indenfor velfærdsteknologi ? og hvilke kommuner skal vi sammenligne os med for at høste erfaringer ?
Tager vi de kommuner, vi plejer at sammenligne os med (klyngekommunerne), så ligger vi sikkert pænt, men går vi lidt udenfor Gladsaxe og Danmark, er man længere fremme.

Læs mere her

De konservative er klar til folketingsvalget

Ingen tvivl om, at valgkampen allerede er godt i gang. Her på debatmødet den 9. februar 2011.

De konservative i Gladsaxe og folketingskandidat Henrik Sørensen er klar til folketingsvalg, når Statsminister Lars Løkke trykker på knappen.

I sin tale til Gladsaxe Konservatives Generalforsamling den 3. februar 2011, hvor Henrik Sørensen blev valgt til kredsens folketingskandidat, sagde Henrik Sørensen, at ”2010 ikke var et godt år for Det Konservative Folkeparti, men jeg er sikker på at vi vil vinde mange af vælgerne tilbage.”

Læs mere her


 

Hendes Majestæt Dronningen har den 10. januar 2011 udnævnt gruppeformand og politisk ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd, Lars Abel, til Ridder af Dannebrogordenen.

Læs Lars Barfoeds første nyhedsbrev som politisk leder for den konservative folketingsgruppe her

2011 bliver et spændende år for arbejdet med Gladsaxes natur og miljø

Af Kristoffer Beck (C)
konservativt medlem af Gladsaxe Byråd
s miljøudvalg

2010 har været et særdeles spændende og travlt år i Gladsaxe Byråds miljøudvalg. Der har været stor fokus på naturen og miljøet, og netop det har mundet ud i en CO2 handlingsplan, en energihandlingsplan og en naturplan for Gladsaxe kommune.

Det har været 3 store planer, som har optaget meget af tiden i miljøudvalget. Alle 3 planer er ambitiøse og samtidig realistiske; med den rette portion vilje og økonomi. Der er ingen tvivl om, at de 3 områder er nogle områder, som kræver megen vilje fra såvel kommunen som kommunens borgere.

Læs mere her

Handicappolitik til gavn for den enkeltes muligheder

Af Eva Michaelsen(C)
konservativt medlem af Gladsaxe Byråds Udvalg for Forebyggelse, Sundhed og Handicap

Den konservative byrådsgruppe finder, at den reviderede handicappolitiks vision, værdier og målsætning fremstår som et godt værktøj på handicapområdet. Handicappolitikken er blevet til i overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention, som vi i Danmark ratificerede i august 2009.

Læs mere her

Til kamp for de danske værdier

Af folketingskandidater i Gladsaxe-kredsen Jeppe Bruus (S) og Henrik Sørensen (C)


Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti er gået for vidt når de vil indføre censur. Den vigtige kamp mod islamisme er nu afløst af, at vi skal bekæmpe Islam som religion. Dermed vinker DF nu helt farvel til vores grundlæggede danske  værdier om pressefrihed og retten til at tænke og tro som man vil.  Pia Kjærsgaard vil reelt indføre censur når hun foreslår, at  forbyde paraboler og to arabiske nyhedskanaler. En melding hun dog måtte moderere, fordi det har vist sig, at netop de to kanaler er blandt de mellemøstlige medier, der arbejder efter vestlige journalistiske principper.

Læs mere her