Virksomhederne skal også have det godt i Gladsaxe

Konservative støtter Gladsaxes ny erhvervspolitik. Det er vigtigt at have gode arbejdspladser og virksomheder, som kan bidrage til det lokale samfund. Et velfungerende arbejdsmarked og gode lokale rammevilkår er med til at sikre kommunens økonomi og muligheder i forhold til alle borgere.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Virksomhedernes vækst og velfærd i Gladsaxe er naturligvis også et vigtigt politikområde for Det konservative Folkeparti. I byrådet har vi støttet den ny erhvervspolitik. Det er afgørende for alle os, der bor i Gladsaxe, at også virksomhederne har gode vilkår og god velfærd.

Store udfordringer til trafikafviklingen

Ved Gladsaxes erhvervskonference 29. september 2016 var det tydeligt, at alle virksomheder prioriterer infrastrukturen i kommunen særdeles højt. De vælger at lokalisere sig i Gladsaxe på grund af den centrale beliggenhed, vi har i forhold til det regionale marked af kunder og medarbejdere. Men også fordi vi ligger tæt på København – vi er en del af Greater Copenhagen – og ikke mindst vores trafikale infrastruktur. Dette sidste forpligter byrådet.

Vi står overfor meget store udfordringer, når anlægsarbejdet med letbanen går i gang. De forventninger, som virksomhederne og deres medarbejdere har til os, er, at vi vil være i stand til at håndtere de meget store trafikmængder, som skal passere de centrale dele af kommunen. Investorerne vil løbe skrigende væk, såfremt trafikken sander til. I takt med medarbejdernes klager over at køre i kø langs især Ring3 og på Motorringvejen – samt de tværgående veje ind mod byen, vil virksomhedernes ledelse begynde at rynke panden. Skal vi fortsat være i Gladsaxe, eller skal vi flytte hen et sted, hvor transporten kan foregå mere smidigt.

Gladsaxe Byråd stiller i erhvervspolitikken skarpt på det, vi gør som kommune for at sørge for, at virksomhederne har det godt. Vi ønsker hele tiden at være i tæt dialog med virksomhederne for at få det optimale ud af Gladsaxes høje vækst. Det er vigtigt, at Gladsaxe fungerer godt som erhvervskommune. Vi fokuserer på tre roller som servicepartner og myndighed, lokal vækstpartner og regional vækstmotor. Målet er at styrke sammenhængen mellem vækst og velfærd, herunder at italesætte virksomhedernes velfærd. Det er vigtigt at være fremsynede.

Det var heldigvis også muligt i årets budgetaftale for 2017 og frem at få nedsat dækningsafgiften med 0,2 til 9,4 promille. Et venligt signal til virksomhederne. For konservative et vigtigt budgetkrav, som blev opfyldt.

Hvor repræsentative er erhvervsorganisationernes målinger?

Selv om vi selv synes, at vi er gode, er det ikke altid det billede, der gives, når de store erhvervsorganisationer præsenterer deres målinger af erhvervsklimaet. Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og senest DI – Dansk Industri har offentliggjort medlemsundersøgelser af erhvervsklimaet. Gladsaxe faldt helt ned på en 48. plads ud af i alt 96 kommuner – en tilbagegang på 14 pladser i forhold til 2015, hvor vi var nr. 34. I 2010 lå Gladsaxe på en 7. plads.

De bedste placeringer er i kategorierne Infrastruktur og transport og Kommunens velfærdsservice.
Gladsaxe har 7.348 virksomheder med 9.560 arbejdspladser, svarende til 31,7 pct. af de privat beskæftigede i kommunen DIs undersøgelse bygger på svar fra 90 ud af 228 medlemsvirksomheder i Gladsaxe. Gladsaxes største virksomhed, Novo Nordisk A/S, er f.eks. ikke medlem af DI og indgår dermed ikke i undersøgelsen.

Metro stadig den bedste løsning

Den nye sporvognsforbindelse er besluttet med et solidt flertal. Det konservative Folkeparti har som bekendt stemt imod. Vi ønsker absolut en god kollektiv transport – det er et krav fra virksomhederne. Derfor har vi hele tiden foreslået, at vi skulle presse landspolitikerne for at få anlagt en metroforbindelse langs hele Ring3. Et mere kostbart anlægsprojekt – ja, men også en transportform, som med garanti vil tiltrække mange flere daglige brugere/passagerer – se blot på de allerede eksisterende metrolinjer i København. Og fjerne usikkerheden for trafikanterne på vejnettet.

Jeg benytter altid selv metroen, når jeg bevæger mig rundt i byen og til/fra lufthavnen. Metroen er helt fantastisk.

Men det står klart, at Gladsaxes mange satsninger på erhvervsområdet som følge af kommunestrategiens indsats, Levende by i vækst, ikke i denne analyse har givet positivt udslag.

Byrådet vil drøfte erhvervsklimaanalyserne
Gladsaxes erhvervspolitik drøftes i Gladsaxe Erhvervsråd, hvor repræsentanter fra flere store og mindre virksomheder er medlemmer. Herudover har jeg fået tilsagn om, at Økonomiudvalget i fremtiden får mulighed for også at drøfte erhvervsklimaanalyserne fra organisationerne. Derved får vi jo lejlighed til at reflektere og vurdere, hvordan vi bedst kan fastholde Gladsaxe som en god erhvervskommune.

 

Læs mere om Gladsaxes nye erhvervspolitik.

Læs mere om konservatives visioner for erhvervspolitikken i Gladsaxe.

Oktober 2016