Verdenseliten skal mødes i Gladsaxe - også erhvervspolitisk

Erhvervspolitisk skal vi forstå at brande Gladsaxe, som det sted, hvor ”verdenseliten mødes” - ikke blot på Bagsværd Sø, men også når vi kigger på de mange gode erhvervsvirksomheder, som har adresse i Gladsaxe.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget for Det konservative Folkeparti

Ingen er vist i tvivl om, at Gladsaxe rummer en af landets største og mest værdifulde virksomheder. Novo Nordisk A/S med hovedkvarter i Bagsværd beskæftiger mange dygtige medarbejdere, og så er virksomheden med til at betale den højeste skat, en dansk virksomhed betaler i selskabsskat. Kigger vi på Top 20 virksomhederne i kommunen (målt på omsætning) finder vi også adskillige andre virksomheder, som opererer globalt på verdensmarkedet. Det kunne være interessant at se på Top 50.

Ny aktiv erhvervspolitik er i proces

På et erhvervspolitisk temamøde tog byrådet forleden fat på at revidere kommunens erhvervspolitik. I maj 2016 sendes et nyt forslag til offentlig høring, og lanceringen forventes at ske ved Gladsaxes årlige erhvervskonference i september 2016.

Gladsaxe er den kommune, der i perioden 2009-14 har leveret den højeste jobvækst, med 11,0 pct., efterfulgt af Frederiksberg med 7,8 pct. Vi har også haft en markant fremgang i den private beskæftigelse, fra ca. 21.000 i 2010 til ca. 27.000 i 2015. Til gengæld er antallet i den offentlige sektor faldet fra ca. 9.000 til ca. 8.000 i samme periode. Ledigheden er heldigvis lav i Gladsaxe, og i 2015 faldt antallet af forsikrede ledige kraftigt.

Infrastrukturen skal prioriteres

Gladsaxe ligger tæt på Københavns centrum. Vi er allerede en del af storbyen. Men samtidig kan vi tilbyde børnefamilierne gode boliger og vilkår og grønne områder med sø og skov. Vi oplever allerede en del trængsel for trafikken. Det bliver ikke mindre, når ”sporvognen” skal etableres. Som konservativ frygter jeg, at letbanen vil forstærke trængselsproblemerne. Derfor er det særdeles vigtigt, at byrådet prioriterer infrastrukturen, så vi kan imødegå, at gode virksomheder fristes til at forlade kommunen.

Virksomhederne skal øge samarbejdet

Jeg appellerer til de lokalevirksomheder, at de organiserer sig bedre. Gladsaxe Erhvervsråd deltager aktivt i udformningen af den ny erhvervspolitik. Medlemmerne fra en række virksomheder deltog i temamødet. Men virksomhederne bør i egen interesse sørge for selvstændigt at øve indflydelse på udviklingen. Om det skal ske i samarbejde med DI – Dansk Industris regionalforening eller på andre måder, må de overveje nøje. Kommunen kan gøre meget, men vi har behov for et solidt og aktiv mod- og medspil fra virksomhederne selv.

Især er detailhandelen på hovedgaderne udfordret. Her er der behov for en markant ændring i erhvervspolitikken, så vi kan styrke de store bydelscentre. Fortsætter byrådet med sin nuværende linje, svækker vi bycentrene yderligere, og vi kommer til at opleve omfattende butiksdød, også blandt de store butikker. Det kan ingen være tjent med.

Gladsaxes styrker skal udnyttes

Det konservative Folkeparti vil deltage aktivt i udformningen af den nye erhvervspolitik. Gladsaxe har en særdeles god geografisk placering tæt på regionalt arbejdsmarked og kunder, vi har høj vækst i virksomheder og flere produktionsvirksomheder udvider i Gladsaxe. Samtidig har vi fokus på klima/miljø/CSR, og vi har opbygget et godt samarbejde mellem virksomheder og kommunen, smidig sagsbehandling og planlægning, udvidet miljøtilsyn og et effektivt jobcenter. Vores største vækstbarriere er manglen på kompetent arbejdskraft.

I forbindelse med udviklingen af Gladsaxes nye erhvervspolitik har kommunen udarbejdet en brochure som fokuserer på virksomhedernes vækst og velfærd i Gladsaxe. Download brochuren, der også indeholder en oversigt over top 20 virksomhederne i Gladsaxe målt på omsætning på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.