Vi vil – fortsat - have verdens bedste folkeskole i Gladsaxe

Af Lars Abel,
Gruppeformand og politisk ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Regeringen og landspolitikerne har fokus på Folkeskolen. I Gladsaxe har vi – heldigvis – igennem mange år konstant haft fokus på at tilbyde én af verdens bedste folkeskoler. Jeg véd godt, at nogle nu vil protestere og sige, at dét har vi bestemt ikke. Det er imidlertid ikke retfærdigt overfor de mange mennesker, som løbende beskæftiger sig aktivt med Folkeskolen i Gladsaxe. Igennem alle de år, jeg har været medlem af Gladsaxe Byråd, har vi altid gjort særdeles meget for at udvikle netop Gladsaxes Folkeskole. Vi har fokus på elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling. Vi søger at skabe helhed og sammenhæng som en del af vores børnepolitik, vi satser på læring og udvikling, og barnet inddrages som en kompetent deltager. Det er simpelthen vort værdigrundlag Vi har formuleret trinmål netop for at sikre en operationalisering af vore fælles mål. Alt sammen til inspiration også for den nationale skole- og undervisningspolitik.

Som konservativ skolepolitiker ønsker jeg også at være med til at styrke fagligheden. Regeringens ”Rejsehold” har foretaget et 360 graders eftersyn af Folkeskolen. Man har søgt at kortlægge styrker og svagheder ved den danske folkeskole, og man er kommet med anbefalinger, så skolen i 2020 er blandt de fem bedste i internationale sammenligninger. Det har derfor i foråret været trist at følge artikel-serien i Berlingske Tidende, som beskrev Folkeskolen som dårligt fungerende. Desværre nuancerer medierne ikke. Man har fundet en masse formentlig rigtige – desværre triste – eksempler fra de københavnske folkeskoler. Debatten smitter af på, hvordan man opfatter Folkeskolen andre steder. Uberettiget – vil jeg påstå. Gennem en forespørgsel i byrådet før ferien bad jeg om at få oplysninger, som fortæller om, hvordan Folkeskolen ser ud i Gladsaxe. Ingen af os kan genkende det mediebillede, som er skabt. Vi har ikke problemer med skolernes undervisningstimetal. Der har været nogle fejlindberetninger og fejlfortolkninger fra Undervisningsministeriets side, javel, men de er rettet. Gladsaxes elever bliver ifølge udvalgsformanden undervist i vore skoler og har ikke ”hjemmearbejdsdage” i det omfang, som det forlød i pressen. Vi må nødvendigvis benytte os af vikarer, men eleverne får den kvalificerede undervisning, de skal have. Vi lever op til reglerne: simpelthen.

Men derfor må vi godt gøre det endnu bedre. Børne- og Undervisningsudvalget skal mødes til temadag i september, hvor vi drøfter bl.a. anbefalingerne fra ”Skolens Rejsehold”. Der er mange spændende anbefalinger. Kommunernes Landsforening (KL) er fremkommet med sit ”Nysyn på folkeskolen”. Danske Skoleelever har udarbejdet et oplæg: ”Alles fremtid – et fælles ansvar”, som også giver god inspiration. Situationen kalder på reformer og forandringer. I Gladsaxe skal vi være åbne for at lære af de forskellige forslag og oplæg. Og det handler ikke om at spare !

3. august 2010