Gladsaxe skal satse endnu mere på velfærdsteknologi

Af Eva Michaelsen(C)
konservativt medlem af Gladsaxe Byråds Seniorudvalg og Udvalg for Forebyggelse, Sundhed og Handicap

Velfærds- og tryghedsteknologien i den skotske West Lothain Kommune er tilknyttet et døgnbemandet callcenter/alarmcentral

Hvor langt er vi nået i Gladsaxe med hensyn til at tilbyde borgerne det bedst mulige indenfor velfærdsteknologi ? og hvilke kommuner skal vi sammenligne os med for at høste erfaringer ?
Tager vi de kommuner, vi plejer at sammenligne os med (klyngekommunerne), så ligger vi sikkert pænt, men går vi lidt udenfor Gladsaxe og Danmark, er man længere fremme.

Jeg har i oktober måned haft lejlighed til at studere velfærdsteknologi i Skotland, West Lothain Kommune. Store dele af West Lothain kommune er et landdistrikt - der bor 158.714 borgere fordelt på 427km2, i Gladsaxe bor 64.102 borgere på 25km2.

Det er altså ikke på alle områder, vi kan sammenligne os med West Lothain. Geografisk dækker West Lothain over et langt større område. Det er sammensat af en række større og mindre byer og landsbyer foruden en vægtig del, der er landdistrikt.

Skotland har satset meget stort på indførelse af teknologiske løsninger sideløbende med en ændret fokus på ældreplejen, og West Lothain har været et af de områder, der har satset fuldt ud. Netop installeringen i såvel ældreboliger som i private hjem af en bred vifte af teknologiske løsninger har givet dem en solid erfaring i effekten af teknologiske løsninger. 

Under besøget blev adskillige teknologiske løsninger præsenteret. Der blev lejlighed til at opleve, hvordan de er installeret i ældreboliger, private hjem, samt hvordan arbejdsgangene fungerer, når en alarm modtages i centralen. Derudover var der mulighed for at indgå i en dialog med borgere, der har haft gavn og glæde af teknologiske løsninger som forebyggende indsats.

Hvad består ”Teknologipakken” af ?


”Teknologipakken” som tilbyder borgerne sikkerhed i eget hjem, er følgende:

Teknologien er tilknyttet døgnservice i alarmcentralen.
Den ovenfor nævnte teknologi er, hvad man i Skotland kaldte ’grundpakken’. Herudover var der andre hjælpemidler, f.eks. kunne videoovervågningen til lejligheden tilkobles TV, så borgeren på TV-skærmen kunne se, hvem der ringede på døren. Et andet lille teknologisk vidunder var en medicindispenser, der alarmerer ved tid til medicinering, samt sensorer, der alarmerer, når borgeren forlader lejligheden (for demente), samt forskellige former for faldmåtter.

Hvad kan vi lære i Gladsaxe ?


Nogle af de omtalte teknologiske løsninger har vi også i Gladsaxe, men vi bevilger dem ikke så generøst som i Skotland, f.eks. trappeelevator/lift til første sal. I West Lothain bor der mange borgere i små og absolut ikke handicapvenlige rækkehuse, hvor badeværelse og soveværelse altid er på første sal. Bliver man ældre i en sådan bolig og ude af stand til at bevæge sig op på første sal, så bevilges der lift. På spørgsmålet om, hvordan de kunne skaffe midler til disse lifte, lød svaret: det er jo kommunens ejendom, og de kan jo bruges igen hos andre borgere.

De ældre borgere, jeg fik lejlighed til at tale med, gav alle udtryk for, at de følte sig trygge, havde fået større livskvalitet og uafhængighed: De pårørende følte sig mindre tyngede og dermed mindre pressede. En væsentlig grund var, at sker der en ulykke eller noget unormalt i den ældres bolig, modtages opkaldet i alarmcentralen, hvortil alle alarmerne fra ældreboliger og private hjem går hen.

Nu er det jo ikke sådan, at de pårørende ikke er en vigtig del af den ældres netværk: I Skotland er det helt naturligt, at de pårørende hjælper til, og de ældre har et netværk af ”key holders” -kontaktpersoner, der i via alarmcentralen underrettes om et nødkald fra borgeren, og som i mange tilfælde kan hjælpe.
Hvis jeg skulle pege på noget, som jeg mener, vi i Gladsaxe kunne have glæde af at arbejde videre med, er det videoovervågning tilsluttet TV-apparatet, samt den lille medicindispenser, der kunne minde om, at nu er det tid til at tage medicinen - den er genial.

Det var lidt om et studiebesøg, der gav mig en god oplevelse og indsigt i, at det kan gøres bedre. Det er mit håb, at vi også i Gladsaxe bliver stand til at tilbyde vore borgere det bedste indenfor velfærdsteknologien. Den konservative gruppe i Gladsaxe Byråd vil fortsat presse på for, at vi i Gladsaxe bruger endnu mere velfærdsteknologi, hvor det er teknologisk og praktisk muligt - og økonomisk overkommeligt.