Bestyrelsen for Gladsaxe konservative vælgerforening:

Formand:
Jens Larsen, Mogens Alle 72
2880 Kgs. Lyngby.
Telefon 4498 5803
jens.larsen@gladsaxekonservative.dk

Næstformand:
Eva Michaelsen, Møllemarken 11 B,
2880 Bagsværd.
Telefon 4498 9175.
nem-em@webspeed.dk

Kasserer:
Bo Rahbek, Telefonvej4B, 3. th.
2860 Søborg .
Telefon 4498 4801
br.yl@dadl.dk

Sekretær:
John Botting, Tinghøjvej 32, st. th.,
2860 Søborg.
Telefon 3966 2676
john.botting@outlook.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Merete L. Sørensen
mls.sorensen@gmail.com

Mogens Busk Sørensen
monsbusk@webspeed.dk

Mathilde Dyreborg Skovgaard
mathilde@skjulet4.dk

For byrådsgruppen:
Lars Abel
lars.abel@gladsaxe.dk

Folketingskandidat:
Henrik Sørensen
Henrik@henriksoerensen.dk

Suppleanter:
Niels Stub
niels@stub2880.dk

Søren Altmann
soren@altmann.dk

Den konservative vælgerforening i Gladsaxe

Af Jens Larsen, Formand

Det konservative folkeparti i Gladsaxe er en vælgerforening med p.t. godt 100 medlemmer. Vi har heldigvis i det sidste år haft en lille positiv fremgang i medlemstallet.

Vores formål er "at forestå det konservative arbejde i Gladsaxe kommune, at virke for udbredelsen af konservativ politik og gennem sit arbejde medvirke til udformningen af partiets politik.”

Vælgerforeningen afholder en række møder hen over året med fokus på politik, men også på socialt samvær.

Ud af de møder der afholdes er der 2 helt faste, et nytårsmøde hvor vi ønsker hinanden godt nytår og forsøger at få en aktuel politiker til at lægge vejen forbi og vores meget traditionelle grundlovsmøde som vi altid afholder i Aldershvile slotspark.


I valgår træder vælgerforeningen for alvor frem, for så skal der arbejdes på et godt konservativt resultat om det så er til EU parlamentet, Folketinget , regionen eller byrådet, skal alle kræfter lægges sammen til en arbejdende enhed. For de som er aktive i foreningen ligger der rigtig mange timer i at få foreningen og dens ideer frem så vi alle kan være tilfredse.