Vi skal have mere liv i udviklingen af butikslivet i bydelscentrene i Søborg og Bagsværd

Repræsentanter for Gladsaxes handelsliv mødte talstærkt op for at diskutere fremtidens butiks- og byliv i Gladsaxe på et morgenmøde med Økonomiudvalget 8. november 2016.

Gladsaxe Byråd har besluttet at assistere butikslivet i Gladsaxe med at skabe et stærkere sammenhold og en tydelig identitet. Byrådet er med konservativ opbakning klar til at støtte initiativet med 1 mio.kr. over en treårig periode. Men de handlende skal selv gå forrest i indsatsen for at tiltrække de lokale kunder.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd.

Igennem lang tid har der været behov for at få løftet aktivitetsniveauet og styrket samarbejdet mellem de handlende i Gladsaxe. Handelsforeningerne i Søborg og Bagsværd har derfor besluttet, at de vil gå sammen og i fællesskab danne en ny Gladsaxe Cityforening.

Igennem mange år har vi fra konservativ side i byrådet peget på nødvendigheden af at fokusere på udviklingen af butikslivet i de store bydelscentre. Vi har desværre længe stået helt alene med dette synspunkt, f.eks. da der var ønske om at etablere en større detailhandelsbutik på Gladsaxevej/Maglegårds Alle, som nu er helt opgivet. Men heldigvis er flertallet for yderligere decentralisering og etablering af større detailbutikker udenfor bydelscentrene helt væk. Dermed fjernes en vigtig del af den usikkerhed og spredning af såvel investeringer som kunder, som faktisk har været med til at undergrave grundlaget for de eksisterende butikkers omsætning. Konkurrencen er stor – først og fremmest fra Lyngby og senest også fra Herlev. Men spredning og etablering af endnu flere butikker i Gladsaxe ville være totalt ødelæggende.

Vi skal fastholde kunderne hjemme i kommunen

Heldigvis har vi mange gode butikker i kommunen. Vi har pligt til at bistå disse med at få samlet så mange ressourcer, så de kan fastholde så mange kunder hjemme i kommunen som overhovedet muligt. Vi får svært ved at tiltrække de storeudvalgsvarebutikker, men sammenholdet imellem butikkerne vil kunne medvirke til at skabe et bedre butiksliv og -klima og måske lokke nogle udvalgsforetninger til.

Forleden afholdt økonomiudvalget et morgenmøde med repræsentanter fra de handlende. Der er behov for at understøtte den lokale detailhandel. Byrådet har tilbudt at understøtte initiativet med 1 mio.kr. over en treårig periode. Forudsætningen er naturligvis, at den ny Cityforening hurtigt får udarbejdet en handlingsplan for, hvordan vi skal udvikle handelslivet især i bymidterne. Et initiativ, som er på tegnebordet, er ansættelsen af en citymanager, der kan bidrage positivt f.eks. med markedsføring, opsøgende arbejde for at undgå tomme lokaler, fremme et varieret butiksudbud. Og så er der behov for at koordinere forskellige events og arrangementer bedre. Det må gerne også ske ved at involvere f.eks. de kulturelle foreninger.

Usikkerhed om byrådets planer i Søborg?

På mødet sporede jeg usikkerhed fra flere handlende i forhold til, hvilke planer byrådet har for bl.a. udbygningen af centrale dele af Søborg Hovedgade, bl.a. i Høje Søborg og omkring det nedlagte posthus. Hvilken konkurrence kan de forvente derfra? I byrådet er vi naturligvis også nødt til at forholde os til, hvad der kommer til at ske her, det påvirker de eksisterende butikkers lyst til at investere yderligere i deres egne butikker. Det er vigtigt for dem at vide, hvordan de forskellige kundegrupper kan forventes at bevæge sig rundt i forhold til butikslivet. Vi har ansvaret for lokalplanerne og infrastrukturen for gående, cyklister, biler og den offentlige transport.

Konkurrence, men sammenhold nødvendigt

Som politiker må jeg også slå fast, at konkurrencen skal råde mellem de handlende. Butikslivet har sin styrke i at være varieret med et bredt udbud af store og små butikker – dagligvarer, specialbutikker og udvalgsvarer.

Til gengæld skal kommunen være med til at gøre det mere attraktivt at handle og skabe forudsætningerne for et godt og aktivt byliv. Vi skal medvirke til at skabe rammer for grønne og velholdte bymidter, hvor borgerne har lyst til at bevæge og opholde sig. Vi kan også opfordre til at få det rige kulturliv, som allerede findes i vores kommune, mere ud på gader og pladser. Vi har faktisk allerede tilvejebragt de tekniske rammer hertil i form af strømtilførsel og andre praktiske ting.

Det mest afgørende for at initiativet lykkes er, at alle handlende og forretningsdrivende samarbejder og støtter op om arbejdet fra begyndelsen. Kun ved at få tilslutning fra (næsten) alle, vil der kunne skabes den nødvendige økonomiske baggrund for cityforeningens arbejde. Jeg glæder mig til at høre cityforeningens næste udspil. Det bliver spændende.


November 2016