Nej tak til Vejdirektoratets uansvarlige trafikplanlægning på Hillerødmotorvejen ved Skovbrynet

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Af Lars Abel,
Konservativ gruppeformand i Gladsaxe Byråd og medlem af Trafik- og Teknikudvalget


Vejdirektoratet har planer om et forsøg med kørsel i nødsporet på Hillerødmotorvejen mellem Værløse og Skovbrynet. Nødsporet planlægges åbent for kørsel i morgenmyldretiden for at øge motorvejens kapacitet. Samtidig er konsekvensen, at den gamle Frederiksborgvej fra Kollekolle og Bøndernes Hegn lukkes helt ved motorvejstilslutningen. Denne trafik tænkes ført op til Ring 4, hvor man så kan vælge at køre direkte over og ned på motorvejen. Det er en helt igennem uansvarlig lappeløsning, der blot flytter problemerne, men ikke løser dem.. Området omkring motorvejsbroen ved Skovbrynet er ikke anlagt til at kunne klare den yderligere voldsomme belastning af biltrafik til Hillerødmotorvejen.

P4 Trafikradioen: ”kø-kørsel mellem Værløse og Bagsværd”

Lytter man til Trafikradioen på P4 om morgenen, kan man konstatere, at der virkelig er brug for at finde nye trafikløsninger, men de igangværende overvejelser løser ingenting. Tværtimod vil det skabe nye problemer. Og at åbne for nødsporet flytter jo blot de problemer, som i dag opleves ved Værløse i retning mod Bagsværd, hen på selve motorvejsbroen ved Skovbrynet. Det vil resultere i en kæmpe trafikmaskine, som hurtigt stopper al videre trafik. Fra 2012 vil Trafikradioen blot kunne rapportere om ”det sædvanlige trafikkaos ved Skovbrynet”. Mit råd til Vejdirektoratet er derfor: behold trafikproblemerne på selve strækningen mellem Værløse og Skovbrynet. Lad være med at tro, at den foreslåede løsning klarer alle problemer. Den skaber flere og nye problemer og samtidig en stærkt  øget risiko for alvorlige ulykker.

Kom i gang med at bygge i M5-korridoren

Den eneste rigtige og fremtidssikrede løsning, der skal til, er  at Vejdirektoratet går til Trafikministeren og foreslår, at anlægsarbejdet med M5 – Motorvejen fra Nordsjælland ned mod Høje Taastrup – for alvor bliver besluttet igangsat i Folketinget. Jeg har selv i min tid som medlem af Hovedstadsrådet i 1970’erne og senere i såvel Københavns Amtsråd og Hovedstadens Udviklingsråd kæmpet for denne den gang eneste rigtige fremtidsløsning. Nu er tiden mere end inde til t virkeliggøre den. Kom i gang inden at flere nordsjællandske borgmestre får gnavet sig ind på den udlagte transportkorridor, som de i så mange år gerne har villet ”spise af” til yderligere byudvikling og deraf yderligere trafik. M5-trafikløsningen vil fjerne store mængder af trafik fra såvel Hillerødmotorvejen som Helsingørmotorvejen. Samtidig vil man kunne aflaste Motorringvej 3 og Ring 4. Det gælder blot om at komme i gang. Hvorfor bliver man ved med at proppe trafikken ind mod byen, når den slet ikke skal dér ind?

Skue-høringsproces?

Bortset fra, at det på dette sted vil være uansvarligt at inddrage nødsporet som kørebane, så er der tale om en kortsigtet og uigennemtænkt  ”lappeløsning ”, som kun øger problemerne.  Jeg har ved selvsyn på stedet netop konstateret, at Vejdirektoratet tilsyneladende allerede er gået i gang med en del af projektet, uden at man har nået at høre Gladsaxe Kommunes svar. Entreprenører er allerede gået i gang med anlægsarbejdet af en ekstra svingbane fra Motorvejen ved afkørslen til Ring 4 mod Ballerup. Ikke fordi denne ekstra svingbane ikke er hårdt tiltrængt, men vi bør da i fællesskab se på den samlede trafikløsning, INDEN man træffer beslutninger. Eller er det blot en skueproces, at man vil ”høre” Gladsaxe først !
Lad os få de nødvendige trafiktællinger på bordet, og lad os så få tid til en konstruktiv dialog om en langtidsholdbar trafikløsning. Det er det, vi alle har brug for – ikke mindst Vejdirektoratet. Yderligere biltrafik kan med fordel for alle ledes uden om Gladsaxe. Også i Bagsværd.