Stor tillid til Gladsaxes hjemmehjælpsmedarbejdere

Af Lars Abel,
Gruppeformand og politisk ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Hen over sommeren har der været voldsomt mediefokus på svigt i hjemmehjælpen i København.  Heldigvis har vi ikke hørt Gladsaxe omtalt i den forbindelse. Ingen kan garantere, at der ikke sker fejl, men som medlem af Gladsaxe Byråd tror jeg på, at den tætte ledelsesmæssige opfølgning, som foregår her i Gladsaxe, og de kontroltiltag, som vi igennem årene har gennemført, ville have afdækket, såfremt der foregik snyd i et vist omfang og i hvert fald i så grelle tilfælde, som vi (måske) har set i København.
I den konservative gruppe har vi tillid til vore medarbejdere og ledelsen i hjemmeplejen. Vi har ikke behov for den ekstra kontrol, som har været foreslået på landsplan. Der er altid en risiko for, at nogen vil benytte lejligheden til at sprede mistillid til nogle konkrete personer eller til hele hjemmeplejen, når debatten kører i så højt gear, som vi har oplevet det, uden at der behøver at være nogen reel grund til det, eller også er der noget helt andet, man er utilfreds med.

Naturligvis må vi som byrådspolitikere reflektere på sommerens oplevelser. Hvordan er vores hjemmehjælpskultur her i Gladsaxe?  Vi er ikke i tvivl om, at hovedparten af vore medarbejdere udfører deres arbejde i henhold til lovgivningen og med stor ansvarlighed i forhold til de borgere, som de servicerer. En total sikkerhed vil kræve en så omfattende kontrol, at det vil være utroligt omkostningstungt, og desuden uhensigtsmæssigt i forhold til de mange medarbejdere, som udfører deres arbejde ansvarsbevist og samvittighedsfuldt.

Naturligvis foregår der allerede i det daglige en vis kontrol af de leverede ydelser. Ved revisitationsbesøg hos borgeren, har visitationskorpset fokus på de leverede ydelser. De spørger ind til medarbejderens hjælp i hjemmet for på den måde at fange eventuelle uoverensstemmelser mellem de visiterede og de leverede ydelser. Der reageres naturligvis på disse observationer. Om nødvendigt følges der op i forhold til ledelsen. Hver anden måned udtrækkes borgersager, som gennemgås med ledelsen fra hvert distrikt, og efterfølgende kontaktes medarbejderen, som har kontakten med borgeren med henblik på at samle op, hvordan hjælpen leveres. Denne ”kvalitetscirkel” opleves at give god læring i det daglige arbejde for medarbejderne. I forbindelse med den årlige revidering af kvalitetsstandarderne foretages der kontrolopringninger til tilfældigt udvalgte borgere. Man taler med dem om tilfredshed med hjælpen og medarbejdernes takt og tone. Aktuelt har vi besluttet for en periode at foretage kontrolopringningerne noget hyppigere. Endelig har vi en brugertilfredshedsundersøgelse her i 2010, som viser, at 95 % af hjemmehjælpsmodtagerne synes, at hjemmehjælperne er venlige, og 80 % synes, at hjælperne er omsorgsfulde. På den måde sikrer Byrådet, at vi fortsat kan have tillid til, at vore medarbejdere løser opgaverne, som de skal.