Stop udskrivningen af "dummebøder" til Hovedstadsområdet


Gladsaxe får ikke lov til at beholde vores egne penge.
Finansieringsudvalget peger tværtimod på 5 forskellige modeller, som danner grundlag for de politiske forhandlinger om ændringer af udligningen. Disse modeller medfører et yderligere tab på mellem 30-50 mio. kr. årligt for Gladsaxe Kommune.

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd (C),
tidl. medlem af Københavns Amtsråd og Hovedstadens Udviklingsråd HUR

Efter at have centraliseret Danmark gennem nedlæggelse af kommuner og amter, af rets- og politikredse, uddannelsesinstitutioner osv. ”decentraliserer” statsministeren nu landet ved at udflytte bl.a. hundreder af statslige arbejdspladser til provinsen. Alt sammen i et forsøg på at reparere på fortidens synder, der nok i et vist omfang, har optimeret driften, men til gengæld mange steder har kostet dyrt i form af lokale arbejdspladser og lokal sammenhængskraft.

Det er imidlertid helt forfejlet at tro, at man politisk kan løse en mere grundlæggende problemstilling i Danmark ved helt forenklet at fremstille alt som en kamp mellem den ”rige” Hovedstad og den ”fattige” provins.

Folketinget har netop taget hul på endnu en diskussion om udligningen mellem land og by. Eller rettere, hvor mange flere penge, der skal flyttes fra Hovedstadsområdet til provinsen.

Naturligvis skal der være en mekanisme, der sikrer en vis ensartethed i borgernes serviceniveau og generelle levevilkår over hele landet. Vi har imidlertid nu nået et niveau, der minder mere om politisk begrundede ”dummebøder” til Hovedstadsområdet, end om et sagligt ønske om en fornuftig balance.

I dag flyttes der allerede så mange penge fra Hovedstadsområdet, at vi ikke fungerer under de samme betingelser som landets øvrige kommuner. Serviceniveauet i Hovedstadskommunerne er lavere end i det øvrige land. En almindelig familie i Hovedstadsområdet har 96.000 kr. mindre til rådighed om året end en tilsvarende familie i Region Nordjylland. I 2017 sendte vi 12 mia. kr. ud fra Hovedstadskommunerne. I 2007 betalte vi 7 mia.kr. til landsudligningen. Nu truer man med at fjerne yderligere en lille milliard til provinsen fra 2019.

Siden kommunalreformen fra 2006 har Folketinget i realiteten kun set Hovedstaden som en uudtømmelig pengekiste. De synes at glemme, at en stærk og velfungerende Hovedstad er forudsætningen for, at hele Danmark trives og udvikles. Vi har derfor brug for at få udformet en mere sammenhængende og dynamisk Hovedstadspolitik.

I stedet for at skabe et sammenhængende Danmark er regering og Folketing i gang med at skabe et usandt billede af, at det er en rig og forkælet Hovedstad, der skaber en fattig og forarmet provins. Visse partier kommer utvivlsomt til at fortryde behandlingen af Hovedstaden. Et Danmark i balance kræver respekt – også for borgerne i Hovedstaden.

Landspolitikerne bevæger sig på en farlig kurs. De objektive kriterier for udligningen må tage udgangspunkt i virkeligheden. Man må nødvendigvis også medtage borgernes købekraft. Hvor stort er rådighedsbeløbet, når man har betalt skat til det offentlige?

Jeg er så træt af, at enhver berettiget henvisning til hovedstadsfamiliernes lave rådighedsbeløb altid blot besvares med, at ”de kan jo bare flytte, hvis det er for dyrt, og de har jo formuer i deres dyre huse”! Ingen kan spise mursten, og det kan da ikke være meningen, at almindelige familier skal ”tvangsbeskattes” ud af Hovedstaden. Det er ikke sådan, man skaber sammenhængskraft!

Marts 2018