Stabil lav skat må være målet for alle i budgetforhandlingerne

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, konservativt medlem af Gladsaxe Byråd

Ingen skal være i tvivl. Det er fortsat en konservativ mærkesag at fastholde Gladsaxe som en kommune med lav og stabil skatteprocent. Alle i byrådet ved udmærket, at vi ikke kan forvente vort økonomiske råderum udvidet i de kommende mange år. Tværtimod har også SR regeringen meldt klart ud, at der skal ske yderligere stramninger.

Det betyder, at alle ansvarlige politikere i Gladsaxe må indstille sig på, at vi ikke kommer til at udvide kommunens budget for 2015, men har som bunden opgave at finde budgetlinjer, hvor vi kan skaffe flere penge gennem omlægninger, effektiviseringer eller egentlige omprioriteringer.
Gladsaxe nedsatte skatteprocenten fra 24,1 i 2013 til 24,0 i 2014. Det var selvfølgelig også valgår, da budgetaftalen blev underskrevet, men vi tror på  det fornuftige i fortsat at signalere permanent lav skat, og gerne nedadgående skat i en nær fremtid. Også selv om næste kommunevalg ikke ligger lige omkring hjørnet.

2014 ligger Gladsaxe som den 12 billigste kommuneskattekommune i landet. Ikke så ringe endda. Den billigste er Rudersdal med 22,5. Tårnby ligger nummer 6 med 23,5. Nabokommuner som Gentofte, Herlev og Lyngby-Tarbæk ligger alle lavere med henholdsvis 22,8, 23,7 og 23,7. København udskriver 23,8.
Ved at satse på flere borgere i gode job i lokale virksomheder øges skattegrundlaget automatisk. Det åbner adgang til gradvis sænkning af skatteprocenten. Samtidig kan vi opretholde det nuværende serviceniveau.

Spændende Tårnby model

Det er derfor naturligvis spændende, når Tårnbys socialdemokratiske borgmester Henrik Zimino i sommervarmen melder ud, at han går efter at nedsætte skatteprocenten med en hel procent, således at Tårnby allerede fra næste år får den laveste skatteprocent i landet. Borgmesteren begrunder det bl.a. med, at Tårnby har en solid likviditet, og at der er stramme rammer for, hvor meget service- og anlægsudgifterne kan hæves. Dertil kommer den rekordlave rente, som ikke giver kommunen nogen reel gevinst. Henrik Zimino understreger, at en skattenedsættelse ikke vil gå ud over kommunens serviceniveau.

Det vil koste Tårnby Kommune 70 mio. kroner årligt at sænke personskatten med et procentpoint. Tårnby borgmesteren håber dog, at en del af den udgift de første fire år vil blive dækket af den statslige pulje, der er afsat for at tilskynde kommuner til at sænke skatten. Hvis det sker, vil kommunen først bære det fulde tab ved en skattenedsættelse i 2019.

Tårnby Kommune har altid været kendt for at have en overordentlig god likviditet. Gladsaxe har ikke en dårlig likviditet, men vi har foretaget store investeringer gennem de senere år, bl.a. til den nybyggede Bagsværd Skole. Så vi kan nok ikke nå helt i mål ved blot at "tage af kassen".

Men Gladsaxes borgmester må da meget gerne lade sig inspirere af sin kollega i Tårnby. Kunne vi bare komme ind på Top 10 i laveste skatteprocent, så vil vi da have nået noget af vejen ! Gladsaxe behøver ikke, at være dyrere i skatteprocent end vore nabokommuner.

Konservative kan godt udpege nogle "store" områder, hvor vi ved omlægninger af mere principiel art, kan finansiere et større beløb. Øget konkurrenceudsættelse, gerne med budmuligheder for kommunale afdelinger, kunne være én måde at effektivisere Gladsaxes økonomi. Vi kunne f.eks. sælge GKR - Gladsaxe Kommunes Rengøringsselskab - til en privat aktør, evt. omdanne GKR til et OPP - Offentligt Privat Partnerskabs Projekt.

Grundskylden er Folketingets ansvar

I forbindelse med budgetdrøftelserne for 2014 stod det klokkeklart, at Gladsaxe Byråd - og alle andre kommunalpolitikere - er sat skakmat i spørgsmålet om grundskyldens størrelse. Sænker byrådet grundskyldspromillen, skal vi selv finde både det tabte provenu og det samme beløb én gang til, idet vi også bliver  modregnet i udligningsordningen med landets øvrige kommuner, som styres af Staten.
Altså kræver det så store - dobbelte - besparelser, at vi kommer til at forære endnu flere penge til andre kommuner og samtidig går ned i serviceniveau. Det konservative Folkeparti ser gerne grundskylden sænket, ja helt fjernet. Det har vi foreslået i Folketinget, men indtil nu uden held.  Det er helt utroligt, at boligen fortsat skal være et så ulige skatteobjekt alt efter, hvor man bor i landet.