Konservative foreslår ny høring om lokalplan 213 og dagcentret for socialpsykiatri på Carl Blochs Alle 7

Af Lars Abel (C)
B
orgmesterkandidat, formand for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd
kandidat til Regionsrådet


Det konservative Folkeparti foreslår, at Gladsaxe Byråd iværksætter en fornyet høring om det forslag til lokalplan 213, som giver kommunen mulighed for at etablere et dagcenter for socialpsykiatrien i ejendommen Carl Blochs Allé 7. Borgerne i området er blevet misinformeret om, hvad hele lokalplanforslaget går ud på. Det oprindelige formål med lokalplanforslaget var ikke, at der skulle indrettes et dagcenter for socialpsykiatri netop dér. Et stort flertal i byrådet har indtil nu som led i budgetaftalen på rådhuset ønsket at sælge ejendommen.  Alligevel blev der tilføjet ordene ”samt institutioner” i bestemmelserne netop for den konkrete ejendom, da lokalplanen i marts sendes i offentlig høring.

Områdets karakter ændres ikke” står der klart i kommunens følgebrev. Lokalplanforslaget præsenteres da også som noget helt andet – på forsiden viser man en hyggelig sø og en villahave. Forhold, som gælder for stort set hele området, men netop ikke for én bestemt ejendom nær Søborg Hovedgade. Den må kun anvendes til etageboliger til helårsbeboelse, service- og kontorerhverv samt institutioner.
Problemet er, at Forebyggelsesudvalget allerede 20. januar 2010 beslutter at undersøge muligheden for at benytte Carl Blochs allé 7 til dagcenter for socialpsykiatrien.  Men først efter høringsfristens udløb beslutter samme udvalg, at man vil gå videre med realisering af dette forslag.  Alligevel sættes ordene ”samt institutioner” altså ind da lokalplanforslaget udsendes i høring. Ingen finder dog anledning til samtidig at oplyse om de reelle kommunale overvejelser om dagcentret.

Gladsaxe har også behov for at kunne tilbyde hjælp til borgere indenfor det socialpsykiatriske område. Ingen diskussion om det.  Byrådet burde imidlertid også være opmærksomt på, hvor følsomt det er at finde fysiske placeringer til disse tilbud. Det skyldes oftest manglende viden hos borgerne om, hvad et sådant tilbud indeholder, og hvilke mennesker der kommer til at benytte det. Det giver grobund for mytedannelse. Derfor går det hele da også op i massive protester og stor frustration blandt borgerne i området, da formanden for Forebyggelsesudvalget, Susanne Palsig, SF, i maj inviterer naboerne til ejendommen til et orienteringsmøde. Forinden er indsamlet et stort antal underskrifter fra beboerne i området, bl.a. også på helt misforståede forudsætninger om de mennesker, som skal være de fremtidige daglige brugere.

Det vil klæde Gladsaxe Byråd at sørge for, at borgerne får de helt præcise og korrekte informationer om, hvad det er, kommunen vil i fremtiden. Ingen har følt lejlighed til at udtale sig i forbindelse med selve lokalplanhøringen, fordi temaet var et helt andet. Og byrådet har behov for at give alle mulighed for at udtale sig ud fra korrekte forudsætninger. Det har jeg som medlem af økonomiudvalget stillet forslag om, men er blevet nedstemt. Den konservative gruppe vil genfremsætte dette forslag i byrådsmødet 16. juni 2010.