Læs hele resumé-rapporten her

Skal Gladsaxes borgere virkelig være de eneste i omegnskommunerne, der snydes for en metrolinje til København?

Det er trist, hvis fremtidens Gladsaxe kun skal have en discount trafikløsning i forhold til andre bydele rundt omkring København, som ønsker mere metro. Samtidig vil mere letbane betyde kaos for den individuelle transport, ligesom den sandsynligvis vil skulle skære igennem nogle af vores fantastiske grønne områder og endog krydse igennem den fredede Vestvold i Tingbjerg/Husum. Det fremgår af den resumé-rapport som Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden for nyligt præsenterede (visualisering Gottlieb Paludan Architechts).

Af Lars Abel, Medlem af Gladsaxe Byråd (C)

Er det reelle formål at skabe størst muligt kaos for biltrafikken?
Vi er som politikere i Gladsaxe Byråd i disse uger med til at tage stilling til trafikløsninger, som har afgørende betydning for borgerne i Gladsaxe henimod 2030 og 2050. Det er vigtige beslutninger, som kan blive vanskelige, nærmest umulige at rulle tilbage, hvis vi ikke allerede nu siger fra. Københavns Borgerrepræsentation har netop besluttet, at man gerne vil arbejde videre med at etablere en letbane fra Nørrebro Station langs Frederikssundsvej frem til Gladsaxe Trafikplads. Den skal betales af Københavns Kommune – og af Gladsaxe Kommunes borgere.

Formålet med den nye sporvognsforbindelse er helt klart at forhindre fremtidig biltrafik langs hele Frederikssundsvej. Der er simpelthen ikke fysisk plads langs strækningen til både et letbanetracé og samtidig sikre fremkommelighed for biltrafikken. I realiteten lægger man op til at få etableret en de facto ”betalingsring” om København. Men denne gang kan bilerne ikke betale sig fra at køre igennem – vejstrækningen nedlægges i praksis for individuel biltrafik.

De andre kommuner vil have metro - Gladsaxe skal tilsyneladende have endnu en sporvogn!
Gladsaxe borgmester Trine Græse har allerede meddelt Erhvervsminister Rasmus Jarlov, som er formand for Regeringens Hovedstadsudvalg, at letbaneprojektet bør etableres. Ganske vist har Gladsaxe Byråd endnu ikke fået forelagt et beslutningsforslag herom, men det er lige på trapperne. Gladsaxes borgmester har sammen med andre omegnskommuners borgmestre givet input til ministeren. Alle de øvrige, bl.a. Rødovres og Herlevs borgmestre ønsker at få undersøgt muligheden for en metro – fra København til Rødovre via Hvidovre Hospital, og mellem Vanløse og Herlev. Hvad er det nu der gør, at Gladsaxes borgere skal nøjes med en discount løsning?

Konservative i Gladsaxe har i mange år talt for, at Gladsaxe skal forbindes til Københavns metrolinjer med en metro fra Bellahøj/Brønshøj via Tingbjerg, Høje Gladsaxe og Gladsaxe Erhvervsby til Gladsaxe Trafikplads. Ganske vist tabte vi slaget om letbanen i Ring3, som nu er under anlæg, men kortsynede politikere skal da ikke have lov til at gentage den kostbare fejl, den beslutning har været.

Fremtidens borgere har brug for en hurtig trafikforbindelse til Centrum. Letbanen vil forlænge transporttiden betydeligt for mange. Letbaneprojektet fremstilles og lyder billigere, men realiteten er, at holdbarheden er langt kortere. En metro er en langtidsholdbar og dermed mere lønsom løsning, som åbner helt andre og gode muligheder for byudviklingen.

Nyt letbaneprojekt vil skære gennem grønne områder og krydse den fredede Vestvold
Letbaneprojektet kommer til at skære igennem Utterslev Mose og Gyngemosen, ligesom det skal krydse Vestvolden i Tingbjerg/Husum, der er fredet som fortidsminde. Det er en direkte ringe løsning at lave så omfattende en indgriben i de grønne og historiske områder i vores omegn. Letbanen skal ifølge rapporten skære igennem Utterslev Mose via Blågård Seminarium i Mørkhøj. Fornyeligt besluttede Trakfik- og Teknikudvalget i Gladsaxe ganske vist, at der netop ikke skal etableres en vejforbindelse på den strækning. Men når letbaneprojektet bliver en realitet, vil Gladsaxe som ”lillebror” helt sikkert blive presset til at acceptere den linjeføring. En illustration heraf findes allerede i rapporten ved Mørkhøj Park Allé og Blågård Seminarium (se foto ovenfor)– til trods for, at Gladsaxes politikere sidste år afviste den helt.

Konservative ønsker metro fra Gladsaxe til København
Som vores konservative kolleger i Københavns Borgerrepræsentation ønsker også vi i Gladsaxe metro til alle bydele i København. Også til Brønshøj – og gerne forbi Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Læg metroen under Frederikssundsvej, og bor den under Utterslev Mose. Så får vi både en god trafikforbindelse og kan bevare vores dejlige grønne naturområder.

November 2018