"Smart" erhvervspolitik afskaffer dækningsafgiften helt

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, konservativt medlem af Gladsaxe Byråd

I Gladsaxe Byråd har vi fokus på erhvervspolitikken. Vi er i færd med at udvikle vort store potentiale for at få flere og nye virksomheder til kommunen.

Gennem flere år har vi besluttet omdannelse af vore store erhvervskvarterer - rent byplanmæssigt. Metro eller letbane - lad det være ufortalt - så sker der forbedringer i den kollektive trafik. Hele området i Gladsaxe Erhvervskvarter står allerede nu klar til at tage imod nye virksomheder. Der bliver plads til nye og spændende arbejdspladser, plads til flere borgere i arbejde, og dermed også gode skatteydere.
Vi skal i forbindelse med budgetforhandlingerne beslutte en "smart" erhvervspolitik. Vi opkræver den såkaldte dækningsafgift for forretningsejendomme i kommunen. Det er ikke alle kommuner, der opkræver dækningsafgift, men hovedsagelig de større bykommuner, og primær i hovedstadsområdet.

Dækningsafgiften er en erhvervsfjendtlig skat. Ideen har oprindelig været, at den skulle være med til at finansiere nogle af kommunens omkostninger fra en erhvervsejendom, men det er jo netop til gavn for kommunen at have et stærkt erhvervsliv. Jeg er ikke i tvivl om, at det også er med til at afskrække nogle større udenlandske virksomheder fra at lokalisere sig dér, hvor der opkræves dækningsafgift.

Sidste år indså vor borgmester Karin Søjberg Holst (A), at det kunne være fordelagtigt, såfremt Gladsaxe "langsomt" bevægede sig ned på Københavns Kommunes takst. Det medførte - naturligvis med tilslutning fra Det konservative Folkeparti - at vi i 2014 opkræver 9,8 promille i stedet for de hidtidige gennem mange år 10 promille. En sænkning på 0,2 promillepoint.

Budgetøkonomisk "kostede" nedsættelsen dækningsafgiften knap 6 mio. kr. over fire år 2014-2017, men Staten giver i samme periode en kompensation på ca. 2,9 mio. kr. Samme model kan med fordel benyttes også i de kommende år. De første år koster nedsættelsen "kun" nogle hundrede tusinder kroner.
Det er fuldt legalt at "konkurrere" med vore nabokommuner om at få flere virksomheder til at lokalisere sig i Gladsaxe. Og når det samtidig kan gøres relativt billigt på den korte bane, så er det bare et spørgsmål om at tage fat. Når først virksomhederne og jobbene er skabt, så stiger den samlede skattebase langt mere end det provenutab, afskaffelsen af dækningsafgiften medfører. Det vil jeg kalde "smart" erhvervspolitik, men ikke for smart ! Og vi har råd til det !