Giv Skovbrynet Skole ro til at fokusere på faglighedenAf Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråds børne- og undervisningsudvalg for Det konservative Folkeparti (C)

Skovbrynet Skole – tidligere Værebro Skole – fejrede i 2018 50 års jubilæum. I forbindelse med jubilæet har mange gamle elever været forbi deres gamle skole og fortalt, hvor meget skolen har betydet for deres udvikling, selvforståelse og senere liv. Det var historien om engagerede lærere, der havde overskud til at se værdierne i den enkelte elev både fagligt og menneskeligt. Det er her skolen gør en forskel for livet.

Gode faglige resultater og forældretilfredshed på trods af åbenlyse udfordringer
Men det er også kendt, at skolen har gennemlevet mange udfordringer helt tilbage fra starten, hvor Værebro Skole også i høj grad blev benyttet til forsøg og eksperimenterende pædagogik, hvilket allerede den gang gav anledning til mange diskussioner.  Beliggenheden i Værebro Park har siden også medført sine udfordringer, aktuelt i forbindelse med et stort antal to-sprogene elever. Samtidig fravælger mange forældre at lade deres børn gå på Skovbrynet Skole – de søger mod andre skoler, primært Bagsværd Skole, og privatskoler. I virkeligheden lever skolen faktisk op til og giver – i forhold til de socioøkonomiske forhold i området – rigtig gode resultater for de elever, der går på skolen. Forældretilfredsheden fejler heller ikke noget.

Hold op med at tale Skovbrynet Skole ned!
Alligevel er der fortsat stor politisk uro omkring skolen. Ved byrådsmødet i juni 2018 foreslog Venstre, at Skovbrynet Skole skulle nedlægges og lægges sammen med Bagsværd Skole Det har ført til et større analysearbejde, som Børne- og Undervisningsudvalget i disse uger og måneder drøfter indgående. Hvad skal der ske i fremtiden med Skovbrynet Skole.

Med den viden vi har i dag, er det Konservatives opfattelse, at det er vigtigt, at vi sikrer ro for skolen. Det gælder ro til ledelsen, lærerne og pædagogerne, eleverne og forældrene. Vi var i juni 2018 ikke enige i, at vi skulle undersøge en sammenlægning med Bagsværd Skole. Lad Bagsværd Skole – kommunens nyeste og moderne Skole – også for ro, om end den er presset af stor søgning. Og naturligvis skal vi ikke begynde at bygge mere og indskrænke, evt. nedlægge Bagsværd Stadion, som i dag er kommunens mest intensivt udnyttede idræts- og fritidsområde.

Vi har igennem årene iværksat en række større og mindre tiltag for at styrke Skovbrynet Skole. Der har været tale om strukturelle tiltag, for at få flere forældre til at vælge Skovbrynet Skole. Blandt disse har været udvidelse af skoledistriktet og ændring af skolens navn – begge tiltag, som Konservative har stemt imod – hvad skulle en navneændring hjælpe. Andre mere konstruktive tiltag har drejet sig om skolens profil, og andre ting, som skal være med til at styrke skolen generelt, samt en forbedret markedsføring.
Senest med forslaget i byrådet i juni 2018 er politikerne med til at ”tale skolen ned”. Det fortjener den absolut ikke. Det er vores opgave at ”tale skolen op”, og i det mindste retfærdiggøre og fokusere på de reelle, gode resultater, skolen faktisk opnår. Skolen rummer i dag nogle store aktiver.


Konstruktive tiltag har styrket skolen
Allerede i 1995 blev Teaterskolen på Skovbrynet Skole oprettet. I dag er der 107 medlemmer i Teaterskolen og interessen på de seks hold er så stor, at der er venteliste til alle holdene. Fra 2013 fik Skovbrynet Skole en digital profil, som bidrager til at give børn og personale viden og de rette kompetencer til at kunne begå sig digitalt.  Vi har også oprettet en særlig international profil: Go Global linjen for unge i 7.-9. klasse. Formålet med linjen er at give et særligt attraktivt skoletilbyd, der kan tiltrække ambitiøse unge fra hele kommunen. De unge får undervisning på engelsk i fagene matematik, geografi og biologi samt to timers ekstra engelskundervisning om ugen. De kommer desuden på en udlandstur, hvor de samarbejder med en klasse i udlandet, samt har samarbejdsprojekter med andre unge på verdensplan på samme alder. Der arbejdes med den internationale profil på alle klassetrin. Herudover er der etableret en særlig kantineordning, som betyder, at alle børn på 3.-8. klassetrin hvert år i tre uger er med til at planlægge og fremstille kantinens mad, og deltager som medhjælpere i kantinen, og samtidig lærer om køkkenhygiejne, sund kost sammensætning og kost økonomi.

Skolen har velkvalificerede lærere og pædagoger, som leverer et stykke arbejde af høj faglig kvalitet. Det understøttes af, at Skovbrynets Skoles karaktergennemsnit ved afgangsprøven i 9. klasse generelt ligge på niveau med de øvrige skoler, når der er korrigeret for socioøkonomiske faktorer. Tilmed har Skovbrynet Skole en lavere klassekvotient end områdets øvrige skoler. Det burde også kunne tælle med som et aktiv.

Forventet befolkningstilvækst gør at vi har brug for Skovbrynet Skoles ekstra kapacitet i de kommende år
Den store udfordring for byrådet er naturligvis, at søgningen – imod den virkelighed, som opleves på skolen i dagligdagen – godt kunne bruge en højere søgning af elever.

Der forventes en tilgang af mindst 900 nye borgere i Bagsværdområdet i de kommende år. Bagsværdlund er netop etableret, og snart flytter nye folk ind i Bagsværd Have og Solhusene på begge sider af Vadstrupvej. Der foregår allerede i dag en systematisk introduktion af Skovbrynet Skole til forældre til børn i børnehusene. Vi har plads til områdets nye børn, når de skal i skole. Bygningsmæssigt er der endda ekstra kapacitet, således at vi ikke behøver at bygge nyt. Det gælder om at Skovbrynet Skole bygningsmæssigt holdes opdateret.

Som konservativ finder jeg det vigtigt, at vi sikrer de børn, der allerede går i Skovbrynet Skole, og de mange kommende elever gode vilkår for at kunne tilegne sig den viden, som er nødvendig for, at de kan komme videre i livet. Vi skal også gøre en ekstra indsats for at sikre, at flere af eleverne er uddannelsesparate og vælger en relevant ungdomsuddannelse.

Åbn skolen op mod lokalsamfundet og giv den samtidig ro til at fokusere på fagligheden
Jeg mener, at vi skal udvikle flere og andre faglige profiler, f.eks. omkring naturfag og biologi, som kan være med til at styrke tilgangen til skolen. Vi bør kunne skabe en endnu bedre ”åben skole” omkring Skovbrynet Skole, således at endnu mere læring kommer til at ske både på skolen og i lokalområdet, med inddragelse af lokale virksomheder og foreninger, kommunens kultur- og fritidsaktiviteter og Værebro Bibliotek/Bibliografen. Måske kan Gladsaxe Lærerforening og BUPL Storkøbenhavn bidrage med inspiration til, hvordan flere ”åben skole” aktiviteter kan bidrage til reelt at åbne Skovbrynet Skole i forhold til omverden. Heldigvis er skolen placeret tæt på dejlige naturområder – Smør- og Fedtmosen, Hareskoven og Bagsværd Sø – med virkelig gode og attraktive aktivitetsmuligheder, som bør kunne inspirere til god læring.

Men først og fremmest skal vi beslutte os for at give Skovbrynet Skole politisk ro til selv at videreudvikle den faglighed, som allerede i dag findes på skolen. Fortsætter vi retorikken, som vi har oplevet den igennem nogen tid, er det med til at skabe social ubalance, ikke blot i Værebro bydel, men i hele Bagsværd. Og det er der jo ingen der er interesseret i, eller har interesse i sker. Konservative har viljen til, at vi skal sikre alle elever på Skovbrynet Skole et godt skoleliv og en god fremtid.

Januar 2019