Tilpasning af skolestrukturen skal forbedre folkeskolen i Gladsaxe

Af Lars Abel,
Gruppeformand og politisk ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Samlet er der er et væsentligt overskud af lokaler på Gladsaxe Kommunes folkeskoler i prognoseperioden 2011 – 2021. Derfor har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet, at skoleforvaltningen udarbejder en analyse af skolestrukturen.  Allerede i efteråret 2010 skal analysen være klar, så byrådet kan foretage en principiel vurdering. Det er forbundet med en økonomisk fordel, hvis antallet af skoler kan reduceres. Basisomkostningerne ved drift af en selvstændig skole anslås til ca. kr. 8 mio. Analysen tager udgangspunkt i det forventede antal skolebørn, herunder planerne for boligudbygning i kommunen, samt vurdering af skolebygningernes tilstand og renoveringsbehov. Ikke mindst sidstnævnte kræver i de kommende år betydelige flere midler. Vi har pligt til at forbedre de fysiske rammer på mange af vore skoler.

På to af kommunens folkeskoler går lokalebehovet imidlertid i den modsatte retning. Stengård Skole og Enghavegård Skole mangler lokaler i forhold til den tilgang af elever, som sker nu og i de kommende år. Det fører til, at vi straks må foretage ændringer af skoledistrikterne. Det huer bestemt ikke alle, især ikke de mange forældre, som udtrykker forventning om, at netop deres barn skal gå på en af disse skoler. Vi har ikke været forudseende nok. Finanskrisen har medført, at mange familier ikke flytter videre ud af kommunen i samme tempo som tidligere. Derfor er der pres på især disse to skoler.

I den anden ende af skalaen ligger bl.a. Værebro Skole. Skolen bliver et-sporet med lave klassekvotienter fra 2011/2012 og frem til 2017/2018. Samtidig er der et stort antal ledige lokaler. Bagsværd Skole / Søndergaard Skole, som er ved at blive sambygget til én ny 3-sporet skole på Søndergaard Skoles gamle placering, åbner desværre ikke mulighed for at aftage flere elever, tværtimod. Nu viser det sig, at det var en fejl af byrådet ikke at bygge den ny Bagsværd Skole netop dér, hvor den gamle Bagsværd Skole ligger i dag. Det havde åbnet for flere løsningsmuligheder. Desværre står den beslutning ikke til at ændre nu.

Vi skal undgå alt for mange nødløsninger. Det så vi i foråret, da problemerne omkring Stengård Skole ”pludselig” opstod. Vi frygter derfor, at ikke alle politikere i byrådet tør træffe de nødvendige beslutninger om den langsigtede tilpasning af skolestrukturen. Vi har brug for de økonomiske ressourcer til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i undervisningen og i en forbedring af de fysiske rammer. Det konservative Folkeparti har givet tilsagn om at være parat til at træffe de nødvendige beslutninger. Det kræver, at vi ser på hele kommunens geografi og afstår fra kun at fokusere på enkelte skoler eller et par skoler ad gangen. Kun en samlet overordnet strukturændring giver mulighed for at skabe en fremtidssikret skolestruktur.

12. august 2010