Det er fornuftigt at se på mulighederne for en helt ny Gladsaxe Skøjtehal i 2020

Omfattende skader i isbanedækket i den gamle skøjtehal vil koste mindst 20 mio. kr. at udbedre. Vi er nået til et punkt, hvor det bedst kan betale sig at bygge nyt, mener konservative. Nye, moderne is-faciliteter vil være et godt udgangspunkt for at genskabe Gladsaxes ry på isen og samle nye skøjteudøvere. Interessen blandt de unge er stor.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (C)

Konservative har budt ind i budgetforhandlingerne med et forslag om at byrådet skal overveje at bygge en helt ny skøjtehal på idrætsområdet i Søborg. Op til sommerferien blev der konstateret alvor skade på isbanedækket, som kommer til at koste omkring 20 mio.kr. at udbedre. Gennem en årrække har byrådet i forvejen brugt mange penge på at reparere på den gamle hal, som er bygget oven på et oprindeligt frilufts isstadion tilbage fra 1960’erne. Vi har i et budgetspørgsmål bedt om at få tænkt helt nye tanker, nemlig hvad det forventeligt vil koste at etablere en helt ny skøjtehal indenfor sports- og idrætsområdet.

Mit mål er at få afsat et beløb, så vi henimod 2020 forhåbentlig kan indvi den ny Gladsaxe Skøjtehal. Måske kan den bygges som en multianvendelig hal, så den også tilgodeser andre aktiviteter samtidig. Men vi må benytte anledningen til at tænke ”forfra”. De aktuelle nødløsninger holder kun 3-4 år frem.

Den 16. august 2016 besigtigede Kutur-, Fritids- og Idrætsudvalget de alvorlige skader på isbanedækket i Gladsaxe Skøjtehal. Det er nu tid til at tænke længere end nødløsninger.

Jeg forestiller mig, at en ny skøjtehal bliver opført ”på bar mark”, f.eks. på idrætsområdet vest for Isbanevej, alternativt kan der måske findes plads på arealet sydøst for svømmehallen, hvor der i sin tid lå et stort friluftssvømmebassin. Det eksisterende skøjteanlæg ønskes således nedrevet og arealet planeres, dækkes med græs og gøres anvendeligt for boldspil mv. i tilknytning til stadionområdet i øvrigt.

Det kan måske også skabe nye muligheder for at disponere mere struktureret indenfor det samlede idrætsområde og således åbne for en mere effektiv udnyttelse af arealerne. Hvilke andre behov er der, f.eks. omklædningsfaciliteter til andre udendørs idrætsgrene.

Nye skøjtehaller på vej i København

Aktuelt er man ved at færdiggøre en ny skøjtehal i Arena kvarteret i Ørestad, ligesom der arbejdes med planer om en skøjtehal på Gasværksgrunden på Østerbro. Der kan også være andre tilsvarende projekter under vejs andre steder i landet. Kan vi få nogle erfaringer fra de projekter? Hvordan ser de forskellige planer og økonomi helt overordnet ud i forbindelse med disse projekter?

Vi har bedt om at få oplyst såvel anlægs- som driftsøkonomi, og få tallene sammenlignet med den eksisterende driftsøkonomi. En helt dugfrisk ny skøjtehal må kunne bygges, så den får meget lavere driftsomkostninger, når vi tænker på den byggetekniske udvikling siden. Vi har også bedt om at få beskrevet fordele og ulemper, såfremt vi kan gennemføre projektet som et OPP projekt – offentligt-privat-projekt (f.eks. samme model som ved ny Sundbyøsterhal i København).

Gode faciliteter vil tiltrække nye aktive skøjteløbere

'Jeg er ikke i tvivl om, at helt nye faciliteter også vil være med til at tiltrække endnu flere skøjteløbere. Vi må erkende, at omklædningsfaciliteter og forholdene i øvrigt igennem mange år har været og er af relativ dårlig standard. Det kan en ny hal råde bod på. Både kunstskøjteløberne og ishockeyspillerne gør i dag en stor indsats for deres sport. Facilitetsundersøgelsen dokumenterer, at istiden bruges intensivt. Når andre omkringliggende kommuner udvider med ekstra isbaner, skyldes det behovet for at kunne tilfredsstille både træning og tid til offentligheden, samt fordelingen indbyrdes mellem kunstskøjter og ishockey samt curling. Det aktuelle samarbejde mellem skøjteklubberne og Grønnemose Skole viser, at omkring 100 unge mennesker alene derfra synes det er interessant at komme på skøjter.

Potentialet for nye istider i Gladsaxe er helt sikkert tilstede. Det skal vi som politikere forstå at skabe gode rammer til. Derfor skal vi åbne den ny Gladsaxe Skøjtehal i 2020.

September 2016