Fortsat nedsættelse af skatten i Gladsaxe også i 2019

Budgetaftalen for 2019-2022 handler især om fortsat udvikling af de velfærdstilbud, som vi i Gladsaxe gennem mange år har kunnet tilbyde vore borgere. Men aftalen sikrer også en fortsat skattenedsættelse. Solid og sund økonomi og brede ansvarlige aftaler er forudsætningen.

Af Lars Abel, Medlem af Gladsaxe Byråds økonomiudvalg (C)

For første gang i mange år er det lykkedes at samle alle partier i Gladsaxe Byråd om budgetaftalen for de næste fire år 2019-2022. Når det har kunnet lykkes, handler det helt sikkert om, at vi har en solid og sund økonomi, som er skabt gennem årlige brede politiske aftaler, hvor også Konservative har taget ansvar. Men det handler også om, at Regeringen lægger stærke bånd på, hvad vi kan og må bruge af de mange penge, som vi har sparet op til at gennemføre de mange væsentlige anlægsprojekter, der også er bred enighed om at igangsætte. Vi har nogle store udfordringer, fordi vi skal gennemføre projekter indenfor dagtilbud og skoler, men også andre vigtige investeringer, f.eks. på sundhedsområdet, skal gennemføres. Med udsigt til Regeringens nye sundhedspolitiske planer, bliver det endnu mere aktuelt.

Allerede på Gladsaxedagen tilkendegav Konservative, at vi var indstillet på at medvirke til en benhård prioritering, men også at vi fandt det muligt at reducere skatten. Når vi ikke kan nå eller få lov til at bruge de mange opsparede penge, behøver vi jo ikke ligefrem forcere skatteopkrævningen. Heldigvis var der forståelse for det også hos borgmesteren. Derfor lykkedes det også at videreføre de mange positive skattepolitiske resultater, som har præget forrige og nu også denne valgperiode. Der er simpelthen iværksat en omfattende rebudgettering af vore anlægsopgaver, som reelt udskyder nogle af projekterne. Vi har ikke kræfter til at gennemføre det hele på én gang.

Allerede sidste år enedes vi om at nedsætte dækningsafgiften på erhvervsejendomme fra 9,2 til 9,0 i 2019. Tilbage i 2013 var dækningsafgiften på 10,0 promille.

Nu nedsættes indkomstskatten også fra 23,7 i 2018 til 23,6 i 2019. Dermed er det lykkedes for os som Konservative at få nedsat skatten fra 24,1 i 2013. En pæn og stabil reduktion.

Resultater på skatteområdet i Gladsaxe:

Siden 2013 er skatten nedsat med 0,5 procent og dækningsafgiften med 1 promille

Skatten i Gladsaxe nedsættes Dækningsafgiften for erhvervsejen-domme i Gladsaxe nedsættes
2014 fra 24,1 til 24,0 procent fra 10,0 til 9,8 promille
2015 fra 24,0 til 23,9 procent fra 9,8 til 9,6 promille
2017 fra 23,9 til 23,8 procent fra 9,6 til 9,4 promille
2018 fra 23,8 til 23,7 procent fra 9,4 til 9,2 promille
2019 fra 23,7 til 23,6 procent fra 9,2 til 9,0 promille

Skattenedsættelserne er sket uden at der sker beskæring af de store driftsudgifter, vi har til vore mange velfærdstilbud. Det har været et vigtigt udgangspunkt for os som konservative. Vi skal også glæde os over de fortsat gode skatteindtægter, ikke mindst selskabsskatten fra bl.a. Novo Nordisk A/S.

Men vi kan pludselig blive ramt af store omlægninger i udligningen, hvor kommunerne ude i landet ønsker at få mange flere penge på vores bekostning. Der sker også omlægninger i ejendomsbeskatningen fra 2021, og nogle taler om at omlægge selskabsskatten til fordel for kommunerne ude i landet. Vi kan således pludselig blive nødt til at nedsætte ambitionerne, eller hæve skatten, hvis Folketinget beslutter det.

Men lad os være tilfredse med den aktuelle situation og fortsat arbejde for at lade os beholde vore egne skatteindtægter i størst muligt omfang.

Det er faktisk arbejdspladserne og skatteindtægterne i hovedstaden, herunder også i Gladsaxe, der er med til at finansiere mange af kommunerne ude i landet.

Vi er trods alt valgt til at varetage Gladsaxe-borgernes interesser.

Oktober 2018