Skatten i Gladsaxe nedsættes med 0,1 til 23,8 fra 2017

Sidste års aftale om skattenedsættelse fra 2017 må stå ved magt. Og der sker ingen forringelse af serviceniveauet. Men et nyt lavere omprioriteringsbidrag ”light” betyder, at Gladsaxes økonomi fortsat er hårdt presset.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget i Gladsaxe Byråd

Jeg kan ikke forestille mig, at nogen af budgetforligspartierne løber fra sidste års aftale om, at sænke indkomstskatteprocenten med 0,1 % med virkning fra 1. januar 2017.

Forudsætningen for aftalen var, at kommunens økonomi ikke er forringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der lå til grund for aftalen i september 2015. Aftalen indebærer også, at der ikke må ske en forringelse af serviceniveauet. Jeg mener bestemt, som situationen er lige nu, at forudsætningerne fortsat er opfyldt, når vi tager fat på budgetforhandlingerne for 2017 og frem i september.

Omprioriteringsbidraget afløses af en ”light” udgave

I budgetgrundlaget indregnede vi det omprioriteringsbidrag, som Regeringen den gang havde besluttet at indføre. Ved dette års budgetaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening – KL, blev omprioriteringsbidraget fjernet.

Nogle har ganske vist allerede fastslået, at så kan de mange penge, som Staten alligevel ikke skal have, bruges til nye udgifter i kommunerne. Imidlertid erstattes omprioriteringsbidraget fra 2018 og frem til 2020 af et såkaldt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Det skal hvert år bibringe en milliard kroner, hvoraf kommunerne kan beholde den halve milliard, mens Regeringen får den anden halve milliard ”til prioritering bredt i den offentlige sektor”. Jeg støtter, at KL accepterede dette ”tvungne” alternativ. Vi skal i 2017 imidlertid fortsat budgettere med omprioriteringsbidraget, dog bliver 2,2 mia. af de 2,4 mia., det ellers havde kostet kommunerne, i kommunekassen. Hellere ”light”-udgaven end det oprindelige krav.

Fortsat stort pres på Gladsaxes økonomi

Det er kommunerne selv, der skal komme med oplæg til efterårets forhandlinger mellem Regeringen og KL om, hvordan vi kan iværksætte moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I Gladsaxe har vi igennem mange år prioriteret og frigjort betydelige midler. Så den aktivitet skal fortsætte. For mig er det vigtigt, at pengene skal blive i vores egen kommunekasse. Vi kommer desværre til at afgive op til halvdelen til Staten, men jeg håber også at kommunerne bredt kan lære Staten og Regeringen noget, hvad angår modernisering og effektivisering. De tror fortsat, at det omvendte er tilfældet.

Der sker også en begrænsning i kommunernes samlede investeringer til 16,3 mia. kr. i 2017. Det er lavere end vi i kommunerne har ønsket. Men Regeringens udgangspunkt var 1 mia. kr. lavere.

Vi skal fortsat – også i Gladsaxe – spare. Samtidig står vi fortsat overfor store udfordringer med udgiftspres på flere områder, bl.a. stigende udgifter på social- og sundhedsområdet. Men nu er det os selv, der skal gennemføre de nødvendige prioriteringer, og ikke Staten. Det er dog noget af en sejr for det såkaldte ”kommunale selvstyre”.