Skattenedsættelser, ja tak – men heller ikke Gladsaxe kan bruge pengene to gange!

Finansminister Kristian Jensen talte ved Kommunaløkonomisk Forum den 12. januar 2017 og mente, at kommuner med høj likviditet, dvs. stor kassebeholdning, bare kan sænke skatten. Med al respekt for finansministeren er det en noget naiv udmeldning, der ikke tager højde for, hvordan kommunernes budgettering af bl.a. fremtidige investeringer nødvendiggør "opsparing" via kassebeholdningen.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af økonomiudvalget i Gladsaxe Byråd (C)

I løbet af den seneste valgperiode har Gladsaxe sænket såvel skat som dækningsafgift. Og ingen skal tvivle på, at vi konservative fortsat mener, at skatten bør kunne sænkes yderligere i fremtiden. Men som konservative står vi også bag de aftaler og budgetter, vi har indgået, og som bl.a. betyder, at de penge, Gladsaxe kommune i dag har liggende i kassen, allerede er øremærket til helt nødvendige, fremtidige investeringer.

Resultater på skatteområdet i Gladsaxe i seneste valgperiode:

Skatten i Gladsaxe nedsættes Dækningsafgiften for erhvervsejen-domme i Gladsaxe nedsættes
2014 fra 24,1 til 24,0 procent fra 10,0 til 9,8 promille
2015 fra 24,0 til 23,9 procent fra 9,8 til 9,6 promille
2017 fra 23,9 til 23,8 procent fra 9,6 til 9,4 promille

Det er derfor ikke nødvendigvis korrekt – måske snarere lidt naivt, når finansminister Kristian Jensen mener, at kommuner, som har høj likviditet, dvs. stor kassebeholdning, bare kan sænke skatten. I Gladsaxe har vi som nævnt faktisk formået at sænke indkomstskatteprocenten og dækningsafgiften i flere omgange, samtidig med, at vi aktivt investerer os igennem de store udfordringer, som vi som kommune har hver dag og i mange år fremover. Men vi gør det ”forlæns”, så at sige, ikke ”baglæns”, som Kristian Jensen argumenterer.

Enhver krone, som er skatteudskrevet frem til dato, er allerede disponeret i budgettet. Vi har med andre ord besluttet at foretage investeringer, som vi er i gang med at gennemføre. Såfremt vi sænker skatten for de samme penge, kommer vi jo til at stå og mangle dem, når regningerne bl.a. for store anlægsprojekter skal betales. Det er ikke ligefrem en klog politik.

Staten stiller også mange nye krav, der koster kommunerne ekstra penge

Som konservativ er jeg meget tilfreds med den rettidige omhu, som præger Gladsaxes økonomiske planlægning. Vi tænker langsigtet. Vi har imidlertid meget store usikre med- eller modspillere, nemlig Staten, Regeringen og Folketinget. Kristian Jensen har som finansminister et stort ansvar for at få fjernet usikkerheden. En ny udligningsreform har igennem flere år truet kommunerne, ikke mindst Gladsaxe. Skal vi aflevere flere penge til andre dele af Danmark, så skal de tages fra vores kassebeholdning. Det effektiviserings- og moderniseringsbidrag, som Regeringen har aftalt med Kommunernes Landsforening, fjerner også penge fra Gladsaxe, som vi hidtil selv har formået at effektivere os frem til, men nu skal Staten have halvdelen af pengene til at bruge andre steder end i Gladsaxe. Når der i disse år kommer nye opgaver, ikke mindst indenfor det primære sundhedsvæsen, er det ikke altid, at der følger penge med fra Folketinget/Staten til at dække regningerne.

Vi tager selv ansvar for vore beslutninger

Vi klynker absolut ikke. Vi tager som kommunalpolitikere ansvar for vore beslutninger. Vi vil gerne forsvare det kommunale selvstyre. Vi ønsker større frihed til at løse vores opgaver. Med frihed følger ansvar. Vi går hele tiden efter kloge kommunale løsninger og har indtil nu igennem brede budgetforlig i byrådet været med til at sikre, at Gladsaxe har en sund og effektiv økonomi.

Vi vil gerne fortsat være med til afbureaukratisering og effektivisering. Der skal i kommunerne være frihed til forskellighed. Vi har ikke brug for harmonisering. I Gladsaxe tænker vi i et langsigtet perspektiv.
Som konservativ går jeg ind for at sænke skatten, når jeg også kan finansiere det. Det vil jeg også arbejde aktivt for ved kommende budgetforhandlinger. Men vi skal naturligvis også have råd til at løse de mange vigtige borgerrettede opgaver, vi har ansvaret for. Vi har stramme økonomiske rammer, som byrådet – i bredt samarbejde efter den aktuelle politiske sammensætning – har formået at udnytte klogt.

Januar 2017