Kildegården skal udvikles til Gladsaxes "nye" seniorhus

Konservative ønsker at få aktiveret planerne om at udvikle Kildegården som fremtidens ”Seniorhus”, når det nye Sundhedshus åbner i 2025. Vi skal i god tid sikre os, at der vil være et finansielt råderum hertil.

Af Lars Abel medlem af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i Gladsaxe Byråd (C)

Om kort tid offentliggøres resultatet af arkitektkonkurrencen om det kommende Sundhedshus på Fremtidsvej. Sundhedshuset forventes at skulle åbne i 2025. Vi har netop fået en statusorientring om planerne for programmering og disponering af det nye Sundhedshus. Vi er i gang med en meget spændende udvikling, hvor vi i Gladsaxe vil være klar til at løse endnu flere af de sundhedsopgaver, som i disse år gradvist flyttes fra Sygehusvæsenet til den primære sundhedspleje. På regionalt og statsligt niveau kommer såvel den nuværende regering som oppositionen med deres forslag til, hvordan kommunerne i fremtiden skal overtage stadig flere af de opgaver, som i dag løses mere centralt.

Antallet af ældre over 85 vil vokse kraftigt

Samtidig forventes antallet af ældre, især i gruppen 85+, at vokse kraftigt i Gladsaxe, især når vi bevæger os nogle år frem. Da byrådet i 2017 drøftede planerne for Sundhedshusets placering blev det – heldigvis – besluttet at flytte planerne fra Kildegårdens område til Fremtidsvej (den tidligere Politistation). Der ville simpelthen ikke være plads nok på Kildegårdens areal. Den landspolitiske udvikling har allerede bekræftet, at beslutningen om at satse på et Sundhedshus på Fremtidsvej var helt rigtig. Kommunens behov for at tage os af vores ældre vokser yderligere, som nævnt både demografisk, dvs. antallet af ældre, men også de aktiviteter og behov, som vi har og får som opgave at løse lokalt for kommunens seniorer. Det skal være med til at sikre vore ældre medborgere et bedre og mere værdigt liv hjemme og i nærområdet.

Kildegården bør udvikles til et attraktivt fremtidens seniormiljø

De tidligere social- og sundhedsudvalg drøftede i november 2017 muligheden for at bruge Kildegården som ”seniorhus”. F.eks. forventer vi nu at flytte noget af den ambulante træning og sygeplejeklinikkerne til Sundhedshuset. Kildegården anses faktisk allerede i dag for at være et ”seniorhus” i kraft af de midlertidige pladser, plejeboligerne, seniorcafeen, seniorcentret og senioraktiviteterne, som således kan fastholdes på Kildegården og videreudvikles til et attraktivt fremtidens seniormiljø på det sted.

Ved at bevare de 23 plejeboliger på Kildegården kan vi også etablere 24 tidssvarende midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården, som erstatning for de nuværende 24 utidssvarende pladser i bygning C, som byrådet allerede har besluttet at nedrive. Kapaciteten må vi drøfte i tidens nye sammenhæng.

Sammenhæng mellem Seniorhuset Kildegården og det nye Sundhedshus

Konservative har foreslået, at Sundheds- og RehabiliteringsUdvalget i nær fremtid får lejlighed til at drøfte, hvordan processen for udvikling af ”seniorhuset” kan foregå. Der bør tilrettelægges en programmering parallelt med programmeringen og realiseringen af det nye Sundhedshus, så vi er på forkant, når Sundhedshuset til sin tid tages i brug. Samtidig får vi også lejlighed til at vurdere, hvilken økonomi der bliver behov for. Det finder jeg vigtigt, især med alle de store planer og projekter, som allerede i dag ligger på byrådets bord. Vi har pligt til at sikre et tilstrækkeligt finansielt råderum til fremtidens seniorhus på Kildegården.


Marts 2019