Selvkørende biler er en del af fremtiden
- også i Gladsaxe

Konservative foreslår derfor, at der iværksættes et testprojekt med selvkørende minibusser f.eks. til/fra Kulturhuset Telefonfabrikken og erhvervskvartererne langs Ring 3.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd. Borgmesterkandidat ved kommunevalget 21. november 2017.

Den helt store udfordring for den kollektive trafik i konkurrencen med privatbilismen er dens manglende fleksibilitet. Fremtidens trafikløsninger rummer med delebiler og selvkørende biler imidlertid en helt realistisk mulighed for at gøre den personlige transport individuel og kollektiv på samme tid. Eksempelvis er selvkørende biler, der for blot få år siden blev anset for fremtidsutopi, i dag meget langt på forsøgsstadiet, og de fleste eksperter anser det for sandsynligt, at vi netop nu ser de sidste generationer, der tager kørekort. Det er en udvikling, som vi allerede nu skal til at indtænke i vores beslutninger - også på lokalt plan.

Byrådet drøfter helhedsplan for og udnyttelse af kommunens ejendom Kulturhuset Telefonfabrikken på Telefonvej i Søborg. Der færdes hver dag året rundt mange mennesker i huset, og med ibrugtagningen af flere aktiviteter vil endnu flere have ærinde på stedet. Samtidig har det været kritiseret fortrinsvis blandt ældre, at der er for lang afstand fra Søborg Hovedgade til Kulturhuset; der stilles faktisk krav om en fast busforbindelse, som dog tidligere har vist sig uinteressant i praksis.

Allerede ved budgetforhandlingerne i september 2016 bragte jeg en idé om at benytte selvkørende biler med til forhandlingsbordet. Desværre uden held. Men tanken bør ikke ligge fjernt for Gladsaxe Byråd. Vi kan med fordel – endda for en begrænset udgift – etablere et testprojekt.

Folketinget er ved at tilrettelægge den nødvendige lovgivning. I Vesthimmerlands Kommune og i Aalborg Kommune planlægger man at lade de første højteknologiske selvkørende biler løse nogle transportopgaver. Det er fonden Autonomous, der undersøger potentialet i Danmark. Gennem en app skal børn og voksne bestille bilen ”Olli” ved at indtaste opsamlingssted og destination. På sigt er det planen, at bilerne skal bruges til kommunal servicekørsel samt for borgere, der ikke selv har mulighed for at køre bil – enten gratis eller mod betaling.

By- og Miljøforvaltningen vurderede, at en forundersøgelse, der afdækker muligheden for / potentialet i et forsøg med selvkørende biler i Gladsaxe, kunne gennemføres indenfor en ramme på ca. kr. 300.000. Forundersøgelsen skal afklare f.eks. hvilke målgrupper for et forsøg, og hvilke afgrænsede kørselszoner, der vil kunne testes i. Desuden er der behov for eksempelvis at undersøge sikkerheden i forbindelse med førerløse biler i den tætte trafik i Gladsaxe.

Vi fik også oplyst, at der i regi af Loop City projektet ”Smart mobilitet” arbejdes med at udvikle en projekt idé, der handler om test af selvkørende busser i udvalgte erhvervsområder langs Ring 3. Den primære idé er at undersøge og teste, om selvkørende busser på sigt kan fungere som en ”last mile” transportløsning i forbindelse med letbanen. I Stockholm har man testet en lille rute med førerløs bus i tilknytning til en science park i Kista. Gate 21 netværket her i Danmark er projektsekretariat for ”Moving People”, som samarbejder med en busoperatør Nobina, DTU og Vejdirektoratet. Gladsaxe bør være en del af samarbejdet.

Jeg vil tage mit forslag med til de kommende budgetforhandlinger igen. Fremtiden er ved at nå til Gladsaxe. For mig giver det i hvert fald god mening at komme i gang med de selvkørende biler, også selv om flertallet i byrådet desværre er i færd med at genindføre sporvognen :-)

Læs mere:

Fonden Autonomous  http://autonomous.dk/

Transportministeriets planer  https://www.computerworld.dk/art/239076/danmark-goer-klar-til-de-selvkoerende-biler-ny-lovgivning-paa-vej

Ingeniørens omtale af selvkørende biler  https://ing.dk/fokus/selvkorende-biler

April 2017