Vi må skaffe plads til de 300 gymnaster, der står på spring for at komme i gang i Gladsaxe

Dansemus, springhajer, springbanditter, springpirater, springtøser, springknægte -  og så alle de mange voksne gymnaster fylder i stort tal idrætsfaciliteterne med aktivitet rundt i Gladsaxe gennem hele sæsonen. Hvordan sikrer vi os, at der bliver plads til endnu flere? Sagen drøftes i Folkeoplysningsudvalget, og derefter i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget KFIU.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, formand for Folkeoplysningsudvalget, medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Byråd

Hvert år glæder jeg mig meget til at overvære den store Forårsopvisning, som Gladsaxe Idræts Forening Gymnastik arrangerer i Gladsaxe Sportshal. Det er en fantastisk oplevelse – år efter år – at se de talrige gymnaster i alle aldre, fra de mindste årgange til de allerældste seniorer og pensionister. Ind imellem kommer så de unge TeamGym konkurrencehold, som også deltager i turneringerne på landsniveau. GIF Gymnastik kan således også stille med et pænt antal landsholdsgymnaster.

Opvisningen demonstrerer livslyst og livsglæde – det kan slet ikke diskuteres. Sportshallen er fyldt til sidste m2 både på tilskuerpladserne og på gulvet, af børn og voksne i alle aldre. Det går stærkt hen over måtter og springredskaber, men vi skal jo lige have mulighed for at opleve blot nogle få minutter af alle de aktive grupper, som året igennem har lagt mange træningstimer rundt omkring på de forskellige anlæg.

GIF Gymnastik har venteliste på over 300

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle voksne i alt 30 minutters moderat fysisk aktivitet – helst hver dag. Det lever GIF Gymnastiks 1950 medlemmer flot op til. Og GIF fortæller, at endnu flere ønsker at dyrke gymnastik, over 300 står således på venteliste. Gymnastik er den næststørste idrætsgren og kommer lige efter fodbolden på landsplan. Udviklingstrenden for gymnastikken i Gladsaxe er absolut opadgående, om end samlet lavere i Gladsaxe end på landsplan.

Byrådet arbejder i disse måneder med opfølgningen på den analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter, som blev præsenteret i efteråret 2015. Analysen blev udarbejde som led i budgetforliget for 2015 bl.a. på konservativt initiativ. Der er et stort pres på vore idrætsfaciliteter. Udnytter vi dem godt nok, hvordan kan vi sikre mere tid og plads til de aktiviteter, som tiltrækker endnu flere aktive udøvere? Set i forhold til andre kommuner er der en høj udnyttelsesprocent i Gladsaxes idrætshaller og specialanlæg. Men analysen konkluderer også, at der i skolernes gymnastiksale og andre bevægelseslokaler er potentiale for mere aktivitet. Jeg ser frem til udviklingsplanen, som også kommer til at danne baggrund for de kommende års budgetdrøftelser.

Øget halkapacitet på Blågård Seminarium

Gladsaxe Konservative har i mange år peget på muligheden for at udvide Hal 2 ved siden af Gladsaxe Sportshal.  Imidlertid lykkedes det først at få etableret Gyngemosehallen, som i dag i høj grad lægger gulv til gymnastik og bevægelse. Vi har hele tiden talt varmt for, at Gladsaxe Kommune køber Blågård Seminarium. Her findes der meget fine muligheder for at udvide halkapaciteten med to gymnastiksale og en lidt større idrætshal med gode omklædningsforhold. Herudover er der et stort udendørs idrætsanlæg, som jeg mener, det er meget vigtigt at bevare. Der bør ikke bygges mere på det sted. I fremtidens Gladsaxe mangler vi allerede store grønne arealer, som kan udnyttes til mere idræt og bevægelse.

Det kan kun lade sig gøre med økonomisk støtte fra kommunen

GIF Gymnastik har foreslået, at de selv bygger en ny idrætshal til gymnastik bl.a. med fondsstøtte. Det lyder jo besnærende, men i realiteten vil det alligevel blive Gladsaxe Kommune og dermed skatteyderne, der kommer til at finansiere en sådan hal. Projektet bygger på, at kommunen skal stille en passende grund til rådighed, og dér, hvor man peger på eksempler på ”egne” haller i andre kommuner, kræves der store kommunale driftstilskud og økonomiske garantier.

Vi har kun få eksempler på sådanne ”egne” anlæg i Gladsaxe. I alle tilfælde er det en nødvendig forudsætning, at kommunen står bag projekterne og betaler hovedparten. Sådan er virkeligheden og iøvrigt også de formelle økonomikrav til kommunen. Vi vil gerne lytte til foreningens forslag og ønsker, men jeg ville nok satse mere på at sikre gymnastikken i Blågård Seminarium og rundt omkring på forskellige skoler og anlæg i kommunen. Det forudsætter mange steder på skolerne en opgradering af omklædnings- og opbevaringsfaciliteter. Det er jeg helt opmærksom på.

Hvordan får vi de 300 gymnaster i gang straks?

Foreløbig har jeg som formand for Folkeoplysningsudvalget bedt om, at vi drøfter, hvilket behov GIF Gymnastik har, og prøver at finde frem til at skabe mere plads indenfor de eksisterende fysiske rammer. De 300 gymnaster på ventelisten skal jo helst i gang straks. De kan ikke vente flere år med at få gang i deres aktiviteter. Herefter vil vi drøfte sagen videre i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Jeg ser frem til, at vi kan finde nogle gode løsninger sammen med GIF Gymnastik.

Februar 2016