Samarbejde sikrer konservativ indflydelse

Borgmester i Lyngby Taarbæk kommune Sofia Osmani og Lars Abel ved den konservative vælgerforenings traditionsrige nytårskur den 15. januar 2015

Nytårshilsen af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Valgperiodens første år har betydet beslutninger om nye store planer for Gladsaxes fremtid.

Kommunestrategi med vækst

Først og fremmest kommunestrategien 2014-2018. Der sker fortsat store forandringer i Gladsaxe. Flere borgere, flere og nye arbejdspladser, nye virksomheder. Samtidig skal hverdagen fungere for alle. Kommunestrategien fokuserer på, hvordan vi kan bevare den velfærd, som vi allerede har opbygget for borgerne i Gladsaxe.

Der er de senere år kommet et nyt og aktivt vækstperspektiv ind i planlægningen af fremtidens Gladsaxe. Vi har bl.a. allerede iværksat omdannelsen af vore erhvervskvarterer, som skal rumme flere og moderne arbejdspladser. I Bagsværd indviede Novo Nordisk deres nye domicil, samtidig med at de har etableret flere store byggerier i Gladsaxe Industrikvarter ved Gladsaxe Møllevej / Vandtårnsvej. Ud over disse fine arbejdspladser er virksomheden en meget vigtig skatteyder i form af selskabsskat til Gladsaxe Kommune. Reelt er virksomhedens succes stærkt medvirkende til, at vi har kunnet klippe toppen af indkomstskatten i mange år. Men også andre og nye virksomheder yder deres velkomne bidrag. Gladsaxes aktive engagement i erhvervspolitikken er afgørende for vores udvikling.

Skatten nedsættes i 2015

Byrådet vedtog i efteråret budgettet for 2015-2018, hvor skatteprocenten for andet år i træk blev nedsat 0,1 procent til 23,9 procent og dækningsafgiften 0,2 promille til 9,6 promille i 2015. Vi har en sund økonomi. Det konservative Folkeparti støtter denne udvikling, som sikrer, at vi kan investere i den nødvendige velfærd. Fælles løsninger giver den bedste fremtidssikring.

Kun Folketinget kan løse grundskyldsdilemmaet

Vi havde også gerne set, at byrådet kunne have nedsat grundskyldspromillen. De store beløbsmæssige stigninger, som rammer vore borgere via ejendomsskatterne, betyder reelt, at nogle ikke kan blive boende i deres nuværende bolig. En byrådsbeslutning om at nedsætte grundskyldspromillen ville imidlertid forringe hele Gladsaxes samlede økonomi: fordi nedsættelsen i virkeligheden ville blive "slugt" af Staten gennem reduktion af kommunens udligning. Gladsaxe skal - hvis vi beslutter at nedsætte grundskylden - både give flere penge tilbage til staten og samtidig spare et tilsvarende beløb ud af det nuværende budget, dvs. serviceforringelser. Kun Folketinget kan løse grundskyldsproblemet. Det konservative Folkeparti har derfor stillet forslag i Folketinget om at fastfryse grundskyldsbeløbet på det nuværende niveau i fremtiden.
Derfor satsede vi lokalt på fortsat at sikre Gladsaxe blandt de billigste indkomstskattekommuner i Danmark. Desværre blev vi kun den 11. billigste kommune i 2015. Ved budgetforhandlingerne senere i år må vi gøre en ny indsats for at komme på "Top 10" - eller rettere: Bund 10 - blandt landets skattekommuner.

Konservative er med beslutningerne

Det konservative Folkeparti deltager aktivt i drøftelserne og beslutningerne i byrådet. Både når det gælder de mange overordnede planer for kommunens udvikling. Og når vi som oftest i fagudvalgene træffer beslutninger om vigtige daglige velfærdsområder, f.eks. gennemførelsen af folkeskolereformen, planerne for hele dagtilbudsområdet og hele kultur-, fritids- og idrætsområdet. Vores medlemskab af økonomiudvalget er her et særligt vigtigt aktiv. Samtidig forsøger vi altid at være med i de borgermøder, hvor byrådet søger dialog med borgerne om deres syn på opgaveløsningen. Det er netop igennem det daglige udvalgsarbejde, at de bedste fælles løsninger opnås.

Den ufrugtbare Folketingsretorik bør ikke indtage Byrådet

Folketingsvalget kommer sikkert også til at præge retorikken i byrådet i 2015, men det er vigtigt, at vi som lokalpolitikere hele tiden holder os for øje, at vi på en helt anden måde end i Folketinget har ansvaret for at træffe beslutninger, der er helt i øjenhøjde med de borgere, vi møder hver dag. Vi skal først og fremmest handle på fremtidens udfordringer Men vi skaber også betingelserne for hverdagen i dag.

Gladsaxe består af aktive medborgere, som dagligt passer deres arbejde, dyrker et aktivt og socialt foreningsliv, har fælles oplevelser, og som har behov for deres andel af de velfærdstilbud, som byrådet har ansvaret for: dagtilbud, skoler, ældre, handicappede, kultur, trafik, miljø osv. Det handler konstant om dialog med borgerne og imellem politikerne. Som konservativ har jeg mine ideer og ønsker til opgaveløsningen. Mere ansvar til den enkelte er vigtigt, men vi forvalter også et socialt ansvar.

Godt Nytår!