Gladsaxe skal sige nej tak til 4.460 biler dagligt gennem det grønne bælte mellem Tingbjerg og Mørkhøj

Gladsaxe Byråd har modtaget en henvendelse fra Grundejerforeningen Alléhusene ved Mørkhøj Parkalle, hvor der alene bor 150 børn, og hvor mange færdes til og fra skole. Alléhusene er i dag et attraktivt boligområde, hvorfra man argumenterer imod Københavns Kommunes påtænkte vejforbindelse mellem Mørkhøj og Tingbjerg. Vi skal understøtte grundejerforeningens synspunkter, mener Konservative.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Gladsaxe Byråd skal klart og tydeligt sige nej tak til Københavns Kommunes frieri om at få etableret en 16 m bred vejforbindelse mellem Tingbjerg og Mørkhøj. Henvendelsen skal drøftes i Trafik- og Teknikudvalget, og ender på byrådets bord 9. november 2016.

Københavns Kommune arbejder med en tosporet vej med fortov og cykelsti i et område, hvor der nu ligger en sti i forlængelse af Ruten. Stien i Gladsaxe er en vigtig del af Enghavegård Skoles skolevej, som også benyttes som transportvej for gående til områdets mange børneinstitutioner. Første etape er en bussluse, hvor man vil videreføre buslinje 2A, der går hvert 5. minut i myldretiden. Senere planlægges at åbne for almindelig trafik. Københavns Kommune oplyser selv, at der som mål kan være en trafikbelastning på dagligt 4.460 motorkøretøjer.

Borgmester Karin Søjberg Holst afholdt tidligere i år et møde med Overborgmester Frank Jensen, hvor vejforbindelsen var på dagsordenen. Borgmesteren har udtrykt sine forbehold over for en ny trafikforbindelse. Alligevel indstiller forvaltningen til Trafik- og Teknikudvalget, at Gladsaxe skal medvirke til at undersøge og ”afdække mulighederne for en opgradering af det eksisterende stinet mv.” samt at ”der udformes forslag til foranstaltninger, der sikrer, at vejen alene kan benyttes til busdrift”. I byplansprog svarer det til, at vi accepterer først et lille hul i dæmningen, hvorefter alt vandet snart presser sig igennem, så dæmningen bryder sammen. Konservative vil ikke åbne, hverken for en bussluse eller for en tosporet vej med dagligt 4460 biler mellem de to områder. Tværtimod skal vi straks sætte en stor prop i hullet. Vi skal værne om vores rolige villakvarterer, hvor det er muligt.

Byg de nordvendte ramper ved Hillerødmotorvejen straks

Københavns Kommune peger selv på, at etablere til- og frakørselsramper mod nord ved Ruten (Tingbjerg) mod nord til Hillerødmotorvejen. Det er en meget god idé, som Gladsaxe skal medvirke til at fremme så hurtigt som muligt. Jeg har altid undret mig over, at de ikke blev bygget fra begyndelsen. Det vil i fremtiden være en god måde at understøtte såvel bil- som busforbindelserne mellem Tingbjerg og Mørkhøj/Gladsaxe Trafikplads. Det kan kun gå for langsomt! Københavns Kommune har imidlertid ikke afsat de nødvendige penge til dette projekt, til gengæld har de afsat 1,5 mio. kr. til forprojektering af busvejforbindelsen. Gladsaxe skal opfordre Københavns Kommune til straks at afsætte de nødvendige midler til de nordvendte ramper og glemme alt om vejforbindelsen gennem Utterslev Mose.

Gladsaxe forventer at overtage UCC/Blågård Seminarium i løbet af kort tid. Det betyder en stor udvidelse af Enghavegård Skole og etablering af en række andre institutioner og faciliteter i og omkring det store bygningskompleks. Det indebærer i sig selv en øget trafikbelastning med lokaltrafik, bl.a. mange skolebørn. En vejforbindelse eller bus- og sporvognsforbindelse fra/til Tingbjerg vil belaste området helt unødvendigt. Den trafik kan som sagt blot benytte de nordvendte ramper.

Alternativ: En metrolinje er den rigtige kollektive trafikløsning

Der var jo også tidligere planer om et fordelingsrør til en metrolinje fra Bellahøj/Brønshøj via Tingbjerg til Gladsaxe. De planer bør genopfriskes. Vi skal ikke have nogen bus eller sporvogn på linjen, som man nu også overvejer. Skal vi ”styrke sammenhængskraften” mellem Københavns Kommune og Gladsaxe, som Københavns Kommune formulerer det så ”romantisk”, - særligt i området mellem Mørkhøj og Tingbjerg ved Gyngemosen, Utterslev Mose og Vestvolden til gavn for beboere, besøgende og erhvervsdrivende, så vil en metroforbindelse med stationer i Tingbjerg, Mørkhøj og Gladsaxe Trafikplads lige være sagen.

Jeg stiller også spørgsmålstegn ved vort behov for at styrke sammenhængskraften lige netop med Tingbjerg. I forvejen har vi nogle udfordringer i forhold til den sociale balance i vores egen nye bydel i Gyngemoseområdet. Et ja til Københavns planer vil give bagslag til Gladsaxes politik i forhold til udsatte områder. Derfor siger Det konservative Folkeparti klart nej til vejplanerne allerede fra dag 1.

Beskyt det grønne bælte – bevar Mørkhøj

Vi har ikke brug for anden trafik end for gående og cykler i dette område af Utterslev Mose. Vi skal værne om vore grønne, rekreative områder, også i Mørkhøj. Det skal byrådet meddele Københavns Kommune.

 

September 2016