Nedsat dækningsafgift vil være en stærk erhvervspolitisk udmelding

Gladsaxe Byråds forslag til erhvervspolitik har netop været i offentlig høring. Frem mod september vil først økonomiudvalget og senere byrådet drøfte det endelige forslag, som bliver præsenteret på en erhvervskonference 29. september 2016.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Det konservative Folkeparti er ikke i tvivl om, at en meget klar udmelding om, at byrådet vil sænke dækningsafgiften, vil være et særdeles stærkt signal til de virksomheder, som kunne få lyst til at etablere sig i Gladsaxe i de kommende år.  Dækningsafgiften er en særlig skat på erhvervsejendomme, som skal betales oveni den kommunale grundskyld. Grundskyldspromillen i Gladsaxer er 9,6. De fleste af de 41 kommuner, som opkræver dækningsafgift, ligger i Region Hovedstaden. Kommunerne kan fastsætte promillen til mellem 0 og 10.

En del af kommunens budget

En beslutning om at sænke dækningsafgiften skal i givet fald træffes allerede i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, som påbegyndes i slutningen af august. En nedsættelse af dækningsafgiften i Gladsaxe vil være et incitament til virksomhederne til at øge investeringerne netop i Gladsaxe. I erhvervspolitikken taler vi om ”virksomhedernes vækst og velfærd”.Virksomhederne skal også have en god velfærd” hedder det i forslaget til ny erhvervspolitik. Ligesom vi – i hvert fald i teksten – fastslår, at ”vi har fokus på det, der er vigtigt for virksomhederne”, og at ”vi understøtter virksomhedernes vækst”.

Naturligvis er der mange faktorer, som spiller ind, når virksomhederne skal lokalisere sig. Gladsaxe står overfor store udfordringer de næstkommende år, hvor etableringen af sporvognsletbanen i Ring 3 kommer til at belaste den trafikale infrastruktur alvorligt. Det kan få nogle virksomheder til at beslutte at flytte væk fra Gladsaxe, simpelthen fordi det kommer til at give medarbejderne store trafikale udfordringer. Den situation ønsker vi absolut ikke skal opstå. Nye virksomheder kan risikere at tøve med at beslutte sig for at flytte til kommunen af samme årsag.

Finansieres af øgede skatteindtægter fra nye borgere og højere ejendomsvurderinger

Indbyggertrallet i Gladsaxe vokser i disse år. Vi er samtidig i en fase, hvor der arbejdes med en kraftig udbygning af kommunen med mange nye boliger. Det vil give en yderligere befolkningstilvækst, som betyder mange nye skatteydere. Derfor er det så vigtigt at fastholde og udvikle de gode arbejdspladser i kommunen. Finansieringen af nedsættelsen af dækningsafgiften kan netop komme fra de øgede skatteindtægter, som vi opnår fra de nye borgere.

Dækningsafgiften beregnes som forskelsværdien mellem ejendomsværdien og grundværdien på de offentlige vurderinger – fratrukket kr. 50.000. Men altså oveni grundskylden.
Der forventes en betydelig værdistigning i ejendomsværdierne. Derfor vil det også være muligt at nedsætte dækningsafgiften uden at kommunen reelt mister skatteindtægter fra virksomhederne. I virkeligheden bør vi også kigge på grundskylden, som jo også vokser kraftigt af hensyn til de virksomheder, som er beliggende i de store erhvervsområder langs Ring 3. Målet skal være helt af afskaffe dækningsafgiften. Det er er sprog, som erhvervslivet kan forstå.

Juni 2016