2011 bliver et spændende år for arbejdet med Gladsaxes natur og miljø

Af Kristoffer Beck (C)
konservativt medlem af Gladsaxe Byråd
s miljøudvalg

2010 har været et særdeles spændende og travlt år i Gladsaxe Byråds miljøudvalg. Der har været stor fokus på naturen og miljøet, og netop det har mundet ud i en CO2 handlingsplan, en energihandlingsplan og en naturplan for Gladsaxe kommune.

Det har været 3 store planer, som har optaget meget af tiden i miljøudvalget. Alle 3 planer er ambitiøse og samtidig realistiske; med den rette portion vilje og økonomi. Der er ingen tvivl om, at de 3 områder er nogle områder, som kræver megen vilje fra såvel kommunen som kommunens borgere.

Ambitiøs CO2 handlingsplan: reduktion på 25 % i 2020


Især CO2 handlingsplanens overordnede mål om en reduktion på 25 % i 2020 vil i høj grad afhænge af velvilje fra såvel borgere som virksomheder. Og selvfølgelig skal Gladsaxe Kommune som virksomhed gå forrest og vise vejen. Det sker bl.a. ved at nedsætte energiforbruget i de kommunale bygninger samt gennem kampagner målrettet kommunens ansatte, som skal påvirke deres klimapåvirkende adfærd.

Samtidig skal vi give boligejerne hjælp til at se de forskellige muligheder, der er for at sænke energiforbruget i deres boliger. Dette sker bl.a. ved hjælp fra de ansatte i Grønt Idécenter, beliggende på hovedbiblioteket, hvor det er muligt at hente faglig ekspertise. Ligeledes skal virksomhederne i Gladsaxe igennem samarbejde kunne hente inspiration til, hvordan de kan nedsætte deres CO2 forbrug.

Ydermere er vi i gang med at udbygge fjernvarmenettet, som på sigt vil skabe store CO2- og energibesparelser.  

Dette er blot et udsnit af de mange tiltag, som vi vil udføre i de kommende år. Hvis vi alle gør en indsats og er klar til at løfte opgaven, er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal nå målet! Og hvem ved, måske når vi endnu længere end 25 %.

Til sidst skal det også sige, at 2010 var året hvor Gladsaxe blev ”godkendt” som klimakommune, hvilket forpligter Gladsaxe til minimum at reducere CO2 udslippet med 2 % om året.

En naturplan på godt og ondt


2010 var også året hvor Gladsaxe fik sin første naturbeskyttelsesplan. Planen er fremadsynet og skal sikre Gladsaxes naturområder i fremtiden, samtidig med at man skal være bedre til at informere borgerne om naturen, og dens udvikling.

Naturplanen lægger stor vægt på balancen mellem beskyttelse og benyttelse, således at naturen både får sunde forhold og samtidig kan benyttes af borgere, idrætsforeninger osv.

Derfor er det også godt, at der nu er en klar plan for, hvordan vi beskytter naturen, og således at vi kan bevare biodiversiteten i de mange smukke naturområder, som omgiver Gladsaxe.

Dog har naturplanen en stor fejl. I naturplanen lægges der nemlig op til, at ekspropriere et stykke privat grund til benyttelse for en sti fra Bindeleddet og til Bagsværd sø. Man vil således fratage en grundejer et stykke af hans grund, for at lave en sti, som vil være overflødig, da der allerede er rig mulighed for, at komme fra Bindeleddet og ned til Bagsværd Ssø. Samtidig vil man fjerne træer, buske osv. for at lave stien, hvilket må siges at være stik imod det overordnede formål med naturplanen.

Nu kommer den svære del

Hvis man overordnet ser på det natur og miljømæssige arbejde i 2010, kan man næsten kun komme til den konklusion, at det har været et rigtig godt år i Gladsaxe. Planerne er lavet. Nu kommer den svære del, nemlig at udføre dem.

Så 2011 vil uden tvivl blive et lige så spændende år for miljøet og naturen i Gladsaxe Kommune, som 2010 har lagt op til.

Nyttige links:

Gladsaxe bliver Klimakommune


Gladsaxes CO2 handlingsplan

Gladsaxes Naturplan 2010 – 2015