Nu melder sporvognsproblemerne sig for alvor i Gladsaxe

Vi har brug for mere metro - ikke genindførelse af sporvognen, som vil skabe endnu mere trængsel på vejnettet.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd ønsker mere metro i København, og vi ønsker metro langs Ring3 og fra Gladsaxe til Københavns Centrum. Desværre har der ikke hidtil været lydhørhed for dette fornuftige synspunkt. Til gengæld er der virkelig gået inflation i "letbane" ønskerne. De øvrige partier synes det er helt rigtigt, at vi skal genindføre sporvognen - i moderne udsmykning, javel, men: stadig en traditionel sporvogn, måske lidt mere bekvem end fortidens - en sporvogn.

Sporvognen skaber nye bilkøer og mere trængsel

Når vi forfægter dette synspunkt skyldes det, at vi ønsker at tilvejebringe et reelt alternativ til de mange biler, som hver dag kører ud og ind af Gladsaxe. Når sporvognen - desværre - kommer til at køre langs Ring3 kommer den til at spærre for de mange biler, som fortsat ønsker at bringe deres fører og eventuelle passagerer til/fra deres hjem/arbejdsplads i eller udenfor kommunen. Det skaber bilkøer og øget forurening. Husk på at de store forandringer, som er på vej i erhvervsområderne, skal skabe titusinder af nye arbejdspladser. Sporvognen kommer kun i begrænset omfang til at være pendlernes transportform. Hvorfor ? Fordi vi alle ønsker at komme hurtigt fra punkt A til punkt B og retur. Frihedsgraden ved at vælge bilen er stærkere end trangen til at sidde klemt i sporvognen.

Også i Københavns Borgerrepræsentation taler man nu om en letbane langs Frederikssundsvej til Husum og videre til Gladsaxe Trafikplads. Vi har ikke brug for en ny tværgående sporvognslinje. Vi har brug for en metroforbindelse, så vi kan hurtigt til/fra Københavns Centrum, og f.eks. Lufthavnen. Dette projekt til/fra Husum er blot en sporvogn for sporvognenes egen skyld, ikke for passagerernes.

Vi må sikre de bedst mulige trafiktekniske løsninger - "nødløsninger"

I erkendelse af, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan ændre på flertallets beslutning om at anlægge sporvognsforbindelsen fra Lundtofte/Lyngby til Ishøj langs Ring 3 agter vi at benytte vores stemme i Gladsaxe Byråd til at sikre de bedst mulige trafiktekniske løsninger i Gladsaxe. Det er nemlig nu alle de trafikale problemer begynder at melde sig. Konsekvenserne bliver først meget senere synlige for de fleste borgere, men for byrådets medlemmer gælder det nu, at vi skal træffe beslutninger om, hvor der skal lukkes veje eller opsættes hegn, hvor der skal ske indskrænkninger af vejbanerne, og hvor der skal skabes omkørsler bl.a. gennem boligkvartererne.

Vi er fortsat principielt imod sporvognen. Vi har stemt imod helt frem til etableringen af Letbaneselskabet, som skal etablere og drive sporvognsforbindelsen. Får vi en chance for at køre filmen tilbage, vil vi gribe den med kyshånd.

Trinbræt ved Buddinge Rundkørsel

MEN nu begynder planerne for den nye trafikale barriere gennem Gladsaxe at tage form. Byrådet har diskuteret sporprofilen ved Buddinge Station, hvor der virkelig skabes en ny flaskehals. Vi er i færd med at vælge placering af et trinbræt nær Buddinge Rundkørsel. Konservative har stemt for placeringen lige nord for rundkørslen, som giver det bedste byrum frem for lige syd for rundkørslen. Det potentielle antal passagerer er størst nord for, og i øvrigt kommer det til at dreje sig om 50 - 100 meter. Der kommer et trinbræt ved Buddinge Station og ved Gladsaxevejs udkørsel til Ring3. Flertallet mener, at sporvognen skal løse den lokale trafik. De oprindelige planer sigtede mod at mindske pendlingen ind og ud af kommunen, men det har flertallet helt glemt. De mener man skal kunne springe af/på sporvognen, hvor man har lyst.
Forresten tyder alt på, at trafikmaskinen skal udvides. Rundkørslen planlægges nedlagt og erstattet af et normalt stort vejkryds.

Heldigvis overvejes det at lægge græs i hele traceen i stedet for stenskærver. Det vil komme til at se herrens ud med stenskærver.  Vi skulle helst bevare et grønt indtryk af vores kommunen, omend den nu skal gennemskæres af en sporvognslinje.

Metro er og bliver den bedste løsning

Metro er og bliver den absolut bedste løsning. Hermed udnyttes den underjordiske trace, og der skabes bedre plads til mennesker og biler på gadeplan. På den lange bane er det også den samfundsøkonomisk mest ansvarlige trafikløsning. Eftertiden vil komme til at bevise dette.