Hvad skal vi med lokalplaner?

Pressemeddelelse af Henrik Sørensen (C )
Folketingskandidat i Gladsaxe-kredsen

Gladsaxe Byråd bør droppe alle lokalplaner, og lade borgerne bygge som de vil. Vil nogen bygge et supermarked så lad dem. Vil nogen bygge et hus på 4 etager midt i et villakvarter så lad dem.  

Hvorfor skal vi have lokalplaner hvis Socialdemokraterne villigt giver dispensation til alt. Og når en borger klager til naturklagenævnet og får medhold. Ja så er Socialdemokraterne svar, at så må man give en dispensation så afgørelsen fra naturklagenævnet sættes ud af kraft.

Det har ikke meget med et retssamfund at gøre. Det har noget at gøre med at store virksomheder hver gang vinder over den enkelte borger og husejer. 

En borger har klaget over den nye Netto på Søborg Hovedgade ved naturklageklagenævnet. Hvad gør man så? Siger til Netto, at de skal overholde afgørelsen fra Naturklagenævnet. Nej man sætter embedsmændene i gang med at lave forslag til dispensationer så Naturklagenævnets afgørelse sættes ud af kraft. Så kan borgeren se, at det der var forbudt i henhold til lokalplanen bliver lovliggjort, og borgeren kan smide brevet fra naturklagenævnet, hvor han har fået medhold direkte i papirkurven.

At borgere står tilbage med en følelse af, at Gladsaxe er det rene Klondyke og man kan klage og få ret, men ikke kan bruge dette til noget er ikke godt for retsfølelsen hos borgerne i Gladsaxe.

Hvis lokalplanerne ikke har nogen reel betydning men bare er et festligt stykke papir - hvorfor så have lokalplaner? Hvor for ikke give alle borgerne ret til at gøre hvad de vil, og ikke kun store virksomheder som Netto. Så bliver alle stillet lige.  

Det bedste vil være om Socialdemokraterne begyndte, at tage kommuneplanen og lokalplanerne alvorligt så alle borgerne har en følelse af at lov og orden også gælder i Gladsaxe.