Resultater bringer os videre

Af Lars Abel, formand og politisk ordfører,
Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Forude venter et nyt og ubrugt år - 2012.

Oven på et turbulent valgår 2011 har vi som konservative brug for sammen at overveje, hvordan vi kommer videre. Der er efter min opfattelse kun én måde: vi skal vise resultater – det er resultaterne, der skal bringe os videre. Vi skal fortsat søge indflydelse i hverdagen. Det gælder i Folketinget, og det gælder i Gladsaxe Byråd – ja i alle byråd landet over.

Vi skal imidlertid også huske på at få fortalt, hvad vi laver, og hvilke resultater, vi opnår. Medierne sætter i høj grad dagsordenen, og det er ikke altid det rigtige billede, der står tilbage på skærmen, når historien bliver lagt frem. Det ligger i mediernes måde at agere på. Vi kan ikke og skal ikke give medierne skylden for, hvad det er for et indtryk, vælgerne får af os. Vi har selv et meget stort ansvar for, at vi får fortalt, hvem vi er, hvad vi står for, og hvad vi vil – og hvad vi opnår af konservative resultater. Vi skal fortælle, hvad vi forstår som konservativ politik. Hvor er forskellene i forhold til de andre partier – også de andre borgerlige partier.

Vi skal turde vise, at vi tager ansvar for at være med i de beslutninger, der skal træffes – uanset at vi nu har fået en SRSF-regering. Det er faktisk et vilkår, vi som kommunalpolitikere har levet under i Gladsaxe Byråd i utallige år. Det har ikke holdt os tilbage fra at deltage i brede politiske forlig.

Ansvarlige budgetforlig

Ikke mindst de årlige budgetforhandlinger er helt afgørende for, hvordan kommunen styres. I Gladsaxe har den konservative gruppe været centralt placeret i budgetaftalerne igennem mange år. Sidste år trådte vi – sammen med Venstre og Dansk Folkeparti – til, da Socialdemokraterne og borgmesteren ikke kunne opnå støtte fra konstitueringspartnerne efter kommunevalget i november 2009, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Borgmesteren måtte erkende, at kun oppositionen ville støtte hendes endelige budgetudspil for 2011. I forhandlingerne i efteråret 2011 havde borgmesteren fået banket SF og de radikale på plads. Det konservative Folkeparti viste så på ny, at vi er klar til at tage et medansvar, så budgetaftalen for 2012-2015 blev meget bred. Kun Enhedslisten står udenfor.

Det handler om ansvarlighed. Det handler om at handle ansvarligt. Som konservativ kunne jeg godt se endnu mere ansvarlige løsninger på de mange udfordringer, som vi har i Gladsaxe i de kommende år. Desværre har vi kun 3 ud af 25 mandater. Men vi gør meget for at bruge os selv. Til hvilken nytte skulle vi sætte os hen i hjørnet og være sure. Resultatet ville fjerne os fra enhver indflydelse.

Solid økonomi i Gladsaxe

Det konservative Folkeparti har et betydeligt medansvar for, at Gladsaxe i dag placeres blandt de allerbedste økonomisk styrede kommuner i landet. Takket være et samarbejde mellem Socialdemokraterne og de borgerlige partier har kursen været støt i retning af klare mål og rammer for, hvad vi reelt har råd til at bruge af skatteydernes penge. Omfattende effektiviseringer har fundet sted – og finder fortsat sted. Vi er ikke helt i mål. Det konservative Folkeparti ser fortsat gode muligheder f.eks. ved at åbne adgang for brug af flere private aktører og leverandører, når de kommunale opgaver skal løses. Det kræver et stærkt fokus på vores administrative struktur. Dygtige kommunale medarbejdere og prisbevidste virksomheder skal i fællesskab kunne levere de opgaveløsninger, vi har behov for, i den kvalitet, vi kræver.

Moderne udviklingskommune

Den fysiske indretning af Gladsaxe udvikler sig hastigt og i betydeligt omfang i disse år. Fra at have været en færdig udbygget kommune, er vi i dag i en situation, hvor Gladsaxe skal udvikle sig og forny sig for at kunne fastholde gode arbejdspladser og gerne betydningsfulde virksomhedshovedsæder indenfor kommunegrænsen. Erhvervspolitisk er vi i en stadig stærkere konkurrence med andre omegnskommuner og især Københavns Kommune, som jo nu går i gang med at udvikle endnu en ny stor bydel Nordhavn.

Omfattende byfornyelser er besluttet i Gladsaxe. Der har især været fokus på omdannelsen af vore store erhvervsområder. Infrastrukturen er vigtig i den forbindelse. Desværre har vi oplevet, at flertallet – alle øvrige partier omkring os – ser etableringen af en letbane-sporvogn som den helt store åbenbaring. Det er for kortsigtet. Det konservative Folkeparti bliver ved med at fastslå behovet for at tænke stort og i et langt perspektiv.

Metroen skal til Gladsaxe – Betalingsmuren væltes

Vi skal have Metroen til Gladsaxe. Kun et højeffektivt kollektivt transportnet kan konkurrere med borgernes lyst til at vælge deres bil, når de skal på arbejde. Sporvognen kommer til at udgøre en blokerende tværgående trafikbarriere. Sammen med den ny regerings plan om indføring af en Betalingsmur omkring København bliver det den største udfordring de kommende år. Letbanen er besluttet. Personligt tror jeg på, at Betalingsmuren bliver undgået. Ikke fordi Regeringen ikke vil gå langt for at tvinge den igennem, men fordi kritikken af og de påviselige negative konsekvenser ved projektets realisering til sidst må gå op for Regeringstoppen. Et samfundsøkonomisk tab på op imod 8 mia. kr.

Ellers vil vælgerne helt sikkert give dem besked på kommunevalgdagen den 19. november 2013. Her går grænsen mellem ansvarlighed og uansvarlighed. Vi skal ikke forhindre borgerne i frit at passe deres arbejde eller tage på besøg eller indkøb i København uden en kraftig ekstraskat. Det konservative Folkeparti vil bekæmpe Betalingsmuren.

Nye familieboliger i Bagsværd

Nye spændende byudviklingsprojekter kommer til at tage form de nærmeste år. Et kæmpe område i Bagsværd (nuværende gamle Bagsværd Skole og Københavns Kommunes plejehjem Ringbo) kan blive til et nyt, moderne boligområde med rummelige familieboliger i høj kvalitet. Tæt på Hareskoven og vore dejlige naturområder Smør- og Fedtmosen og Bagsværd Sø.

For blot at fremhæve enkelte af de mange nye opgaver, som nærmer sig byrådets bord.

Godt Nytår !

Jeg ønsker os alle et Godt konservativt Nytår.

Vi har brug for det. Vi vil arbejde for det. Sammen med dig.  Vi går efter at vise resultater – også konservative resultater.