Der synges overalt i Gladsaxe

I Gladsaxe synges der overalt - børn - små og store - drenge og piger – og voksne synger. Vi skal vise mangfoldigheden og være med til at udbrede interessen for at synge. Det skaber glæde og sammenhold. Forslag om at de forskellige kor inviteres til at samarbejde om og tilrettelægge et forløb frem mod en særlig Gladsaxe Korfestival i 2017 eller måske mere realistisk i 2018.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, formand for Folkeoplysningsudvalget og medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe (C).

Gladsaxe har meget at byde på hvad angår sang og musik.

En særlig aktivitet foregår i de forskellige sangkor. Vi har adskillige kor-foreninger – også flere med mange år på bagen, og ved kommunens kirker er der flere kirkekor eller kor udefra, som benytter kirkerne til at øve og præsentere deres sangkunst og -interesse. Der er tale om kor for børn i alle aldre, og voksne. Genremæssigt deler man sig også rundt på en stor, bred pallet – traditionelle klassiske sange, kammerkor, motetkor, moderne sange, jazz, sving, pop, soul, rytmisk, musicals og meget meget mere. Ved Gladsaxe Musik- og Billedskole og på flere af vore folkeskoler dyrkes der også korsang.

Gladsaxe korfestival i 2017 eller 2018

Jeg synes, vi skylder de mange frivillige mennesker i disse kor langt større og bredere opmærksomhed. Derfor foreslår jeg, at de interesserede kor på tværs af deres interesser går sammen i et fællesskab om at diskutere, hvordan de kan være med i en stor korfestival i 2017 eller 2018. Udover at tilrettelægge et øveforløb frem mod en sådan event i Gladsaxe, forestiller jeg mig, at vi åbner mulighed for flere borgere for at høre disse kor synge. Måske kan de selv få lyst til at synge med.

I Gladsaxe har vi eksempelvis følgende aktive kor:

 • Aftenkoret (Stengård Kirke)
 • AOF Rytmisk Kor
 • Ashira Gospelkor (Buddinge Kirke)
 • Bagsværd Kirkes kor for børn og unge
 • Buddinge Junior Gospelkor (Buddinge Kirke)
 • Canto Novo Koret
 • Carina-koret (Buddinge Kirke)
 • Gladsaxe Folkekor
 • Gladsaxe Kammerkor (Bagsværd Kirke)
 • Gladsaxe Musik- og Billedskoles kor (børne-/pigekor)
 • Haraldskirkens gospelkor
 • Mørkhøj Kirkes kor
 • Stengård Kirkes pigekor og juniorkor
 • Søborg Motetkor
 • Sangkoret i Gladsaxe Kirke
 • Sangsvalerne
 • Voksenkoret i Søborg Kirke

Det skaber sociale fællesskaber og sammenhold, når man i dagligdagen dyrker den fælles sanginteresse. Hvorvidt der skal knyttes et konkurrenceelement til planerne om en Gladsaxe Korfestival, må samtalerne med og mellem de interesserede kor afklare. Kulturen – samarbejdsparaplyen for de kulturelle foreninger i Gladsaxe skal naturligvis også med ind over et så stort projekt, hvor vi også fra kommunens side bør bidrage på forskellige måder.

På Gladsaxedagen optræder hvert år flere af vore lokale kor. Det lyder altid godt, og det er meget livsbekræftende at høre. Korfestival ’en skal naturligvis gennemføres med en vis stil og højtidelighed i gode rammer. Lad os se, hvad vi kan finde frem til i fællesskab. Måske kan det ende med at blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Måske kan vi på sigt også involvere kort fra nogle af Gladsaxes venskabsbyer.

Musiklivets festuge 31/10 – 6/11 2016

Vi kan alle sammen allerede begynde og øve os. Spil Dansk arrangerer i samarbejde med Bibzoom og Folkehøjskolernes Forening en stor dansk fællessang i uge 44. Som en del af dette projekt stiller man 16 danske fællessange gratis til rådighed i 16 uger. Over 500 skoler forventes at være med i et kæmpe fællessang-projekt, der også bakkes aktivt op af en stribe foreninger og virksomheder. I 2016 skruer man helt op for volumen på projekt ”Danmarks Fællessang”. På hjemmesider kan man finde indspilninger, der kan bruges som akkompagnement. Vi bliver gladere, når vi synger fællessang og spiller musik. Fællessang kan styrke sammenhængskraften i en gruppe, fortæller man i lanceringen af projektet.

I Gladsaxe afholdes dette arrangement:
"SYNG DANSK"-SANGARRANGEMENT
Man. d. 31. oktober 2016, kl. 19-21.

Der synges fra Højskolesangbogen sammen med Søborg Motetkor, som desuden vil synge dansk kormusik. Arrangementet er en del af "Spil Dansk Ugen".
Søborg Kirkes sognegård, Frødings Allé 2, Søborg


Oktober 2016