Forslag om etablering af et hospice i Gladsaxe

Af Lars Abel (C),
Gruppeformand og Politisk ordfører
Det konservative Folkepart i Gladsaxe Byråd

Vi har brug for, at der etableres et hospice for uhelbredeligt syge og døende mennesker i Gladsaxe. Derfor foreslår den konservative gruppe i Gladsaxe Byråd, at vi retter henvendelse til Region Hovedstaden med henblik på at undersøge mulighederne for at der etableres et hospice i Gladsaxe, f.eks. i Grønnemosecentrets ubenyttede bygninger, som i forvejen ejes af Region Hovedstaden.

Formålet med etableringen af et hospice i Gladsaxe skal være at tilbyde borgere adgang til at opnå den lindrende omsorg, pleje og behandling, som syge og døende mennesker har behov for ved afslutningen af deres liv. På et hospice råder man over et professionelt, veluddannet og erfarent personale. Man tilrettelægger omsorg, pleje og behandling i nøje samråd med patienten og dennes pårørende. Hospice er således både for patient og pårørende og bygger på medmenneskelig behandling. Samtidig indgår den frivillige indsats på hospice som et vigtigt supplement til den professionelle indsats. Der skal være mulighed for fred, ro og harmoni i et hjemligt miljø.  Der skal indrettes rummelige enestuer med eget toilet og bad samt gode bomuligheder for de pårørende. Herudover skal der være de nødvendige fællesrum.

Et hospice tænkes etableret som en selvejende institution og skal være et tilbud og en del af det frie sygehusvalg, som også gælder for hospiceophold, når visitationskriterierne er opfyldt. Formelt er det Region Hovedstaden, der skal indgå driftsoverenskomst med hospice. Regionen skal afholde udgifterne til hospicedriften, medens det er Indenrigs- og Sundhedsministeren, der fastsætter det antal hospice-pladser, der som minimum skal etableres i den enkelte region.

Ifølge lovgivningen har uhelbredelige syge og døende mennesker ret til frit at vælge ophold på et hospice i Danmark. Imidlertid er der for få hospicepladser i forhold til behovet. Det betyder, at der reelt ikke er tale om ”frit valg” for borgerne.  Når det nyeste hospice i Måløv åbner i oktober, råder man i alt over 56 pladser i Region Hovedstaden: 8 på Arresødal, 10 på Diakonissestiftelsen, 24 på Sankt Lukas og endelig 14 på Søndergård i Måløv. Et tilbud med f.eks. 12-14 pladser i Grønnemosecentret vil således være et kærkomment supplement.

Region Hovedstaden ejer i forvejen Grønnemosecentrets bygninger, som har stået ubenyttede hen igennem adskillige år. Bygningen eller dele af bygningen vil således med fordel såvel for Region Hovedstaden som borgerne efter en istandsættelse og nyindretning kunne benyttes til et antal hospicepladser. Nærheden til Høje Gladsaxe Parkens grønne arealer og den bymæssige infrastruktur bør kunne danne en god ramme for tilbuddet.

Hospicetilbuddet skal være en mulighed for alle, som har behov for det. Det skal være med til at skabe rammer for livskvalitet og selvværd og en værdig død, når man rammes af en uhelbredelig, fremadskridende, dødelig sygdom. Samtidig skal det yde hjælp, vejledning og sjælesorg til de pårørende.

 

24. august 2010