Handicappolitik til gavn for den enkeltes muligheder

Af Eva Michaelsen(C)
konservativt medlem af Gladsaxe Byråds Udvalg for Forebyggelse, Sundhed og Handicap

Den konservative byrådsgruppe finder, at den reviderede handicappolitiks vision, værdier og målsætning fremstår som et godt værktøj på handicapområdet. Handicappolitikken er blevet til i overensstemmelse med FN’s Handicapkonvention, som vi i Danmark ratificerede i august 2009.

Endvidere er byrådets kommunestrategi lagt til grund. Kommunestrategien beskriver det, som Byrådet lægger vægt på hvad angår handicappedes vilkår.

Herudover har Handicaprådet afgivet høringssvar, og stort set alle rådets bemærkninger er imødekommet. Som medlem af Handicaprådet er det naturligvis tilfredsstillende, men specielt for brugersiden har det været af stor betydning.

Kommunestrategien har i rammen for Gladsaxe kommunes handicappolitik 5 overskrifter:

Overskrifterne slutter med ordene: ”Der arbejdes med en indsats på tværs af hele kommunen, og indsatsen samles i en samlet plan for borgerne. ”

Umiddelbart ikke store ord, men dog ord som beskriver, hvad det er vi skal lægge vægt på, nemlig den enkeltes muligheder for at leve en tryg, værdig og meningsfuld tilværelse. For den konservative gruppe er det vigtigt, at vi giver den handicappede mulighed for at vælge en løsning, som passer til netop den enkeltes ønsker, behov og livssituation. Det mener jeg, vi har mulighed for at indfri, hvis vi lever op til den reviderede handicappolitik.