Velfærdsstaten truer velstanden

Tale af Henrik Sørensen (C )
Folketingskandidat i Gladsaxe-kredsen
ved Det Konservative Folkepartis Landsråd den 2. oktober 2010 i Aalborg


Vores velstand er truet af politikere, som pålægger hårdt arbejdende danskere flere og flere skatter så initiativ og virkelyst dræbes.

Vi er simpelthen ved, at bukke under for velfærdsstatens umættelige krav om flere og større ydelser til alle.

Velfærdsstaten anno 2010 er ikke en velfærdsstat, hvor de mange, der kan selv, hjælper de få, der ikke kan selv. Dagens velfærdssamfund anno 2010 er blevet en gavekasse for alle, hvor alle ønsker og krav skal opfyldes.

Grundlæggende er den Socialdemokratiske velfærdsmodel usolidarisk og udtryk for egoisme.

Sætter vi ikke hælene i nu, men lader de offentlige udgifter stige og stige og lader flere og flere mennesker være på passiv overførelsesindkomst, vil skatteskruen blive strammet så meget, at vores velfærdsmodel kollapser. Og når det sker, vil der ikke være råd til skoler, hospitaler og veje.

At Danmark er et af verdens rigeste lande, er ingen selvfølge. Vi kan takke generation efter generation af danskere, som har opfundet, udviklet og arbejdet hårdt hver eneste dag for at producere varer, som kunne sælges over hele verden og dermed skabt velstand i Danmark.

Men vores velstand er under pres fra andre lande, som kan producere bedre eller billigere, end vi kan i dag i Danmark.

Beskatter vi virksomheder og borgere så vores varer bliver dyrere end andre landes, ja så er der ingen arbejdspladser i Danmark, og uden arbejdspladser ingen velstand og velfærd.

Vores virksomheder kan ikke tiltrække udenlandsk arbejdskraft, medmindre de er på den attraktive forskerordning med en skat 25%, og vores unge søger til udlandet, hvor de får en højere løn og lavere skatter. Og når vi mister vidensarbejdspladser, så mister vi også produktionsarbejdspladserne.

Så når vi siger væk med topskatten, og at skattetrykket skal ned på 40%, så er det ikke fordi vi ønsker at de rige skal blive rigere på andres bekostning, men fordi vi ønsker, at hele samfundet skal blive rigere.

Har vi virksomheder, der skaber stor vækst og velstand, vil hele samfundet nyde godt af dette.  Flere vil have et arbejde og opleve større velstand, end når de er på overførelsesindkomst.

Velfærdsstaten hjælper ikke folk ud af fattigdom, men skaber fattigdom. I 1962 var der 200.000 danskere på overførelsesindkomst nu er der over 900.000.

Velfærdsstaten skaber ikke vindere men tabere.

Derfor bør vi konservative arbejde for at velfærdsstaten bliver erstattet med et velstandssamfund.

Det Konservative Landsråd vedtog Gladsaxe Konservatives indstilling "Velfærdsstaten truer velfærden" den 3. oktober 2010.