GXU Gladsaxe - et spændende ungdomsuddannelsestilbud


Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Ved skoleårets start åbnede vi dørene til det nye GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole. Efter flere års forberedelse af såvel de fysiske rammer på den tidligere Marielyst Skole som den nye pædagogiske platform for fremtidens GXU kunne 270 unge begynde deres fortsatte uddannelse.

Som mangeårig repræsentant i bestyrelsen for Gladsaxes 10. Klassecenter har jeg tidligere foreslået, at vi i Gladsaxe skulle forsøge at skabe et nyt fælles uddannelsesmiljø omfattende Ungdomsskolen og 10. Klasse Centret. Først nu lykkes det så. GXU skal give forskellige tilbud til forskellige unge med forskellige dannelses- og uddannelsesmæssige behov . Der skal være aktivitet fra morgen til aften, der er skoletilbud, uddannelsesunderstøttende aktiviteter, fritidsundervisning, lektiecafé, klub og kulturelle arrangementer osv.  Alle tilbud skal have en høj kvalitet baseret på erfaringer og dokumentation af egen praksis, og indarbejdelsen af den nyeste forskningsbaserede viden. De mange forskellige unge skal kunne inspirere hinanden og dele bygninger og undervisere.

En stor del af  skolens pædagogiske medarbejdere - alle tidligere medarbejdere i 10. klasse (10KC), Gladsaxe Ungdomsskole (GKU) heltidstilbud og udvalgte fra GKU fritidstilbud samt det administrative personale - skulle tage et særligt tilrettelagt modul på pædagogisk diplomuddannelse med det formål at udarbejde det pædagogiske grundlag for det nye fælles ungdoms- og uddannelsescenter.
10. klassetilbuddet har 9 forskellige linjetilbud: drama, idræt, naturfagligt, 3P, samfund/medie, kreativ, international/business, musik og 10. på TEC - en kombination af 10. klasseprøve med merit givende undervisnings på TECs maler, elektriker og autolinje.

Som bekendt har vi konservative igennem årene peget på, at vi med fordel kan  etablere overbygningsskoler - gerne fra 7. klasse - for at sikre vore ældste folkeskoleelever mere spændende ungdomsmiljøer og dermed øget lyst og interesse for at videreuddanne sig.  Desværre har der ikke været lydhørhed for det endnu i byrådet. Men mange års succes for 10. Klassecentret bliver forhåbentlig nu afløst af stor succes for det spændende ungdoms- og uddannelsesmiljø, som er skabt i GXU. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at vi ved at skabe nye, levende ungdomsmiljøer giver endnu flere af de unge lyst til at få en erhvervsuddannelse.