Byplanlæggernes flotte - men noget teoretiske - målsætninger:

Klik for stor skitse

Kilde: "Skitse til helhedsplan" udarbejdet af byplankonsulenterne Hasløv og Kjærsgaard, som blev brugt i forbindelse med Gladsaxe Byråds workshop for områdets virksomheder den 14. oktober 2010.

Læs mere her

Fokus på Gladsaxe Erhvervskvarter og udvikling af områdets trafikale infrastruktur

Af Lars Abel,
Gruppeformand og politisk ordfører
for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd


Fraflytningen af "British American Tobacco" fra domicilet på Tobaksvejen åbner for nye muligheder for erhvervsudviklingen i Gladsaxe Erhvervskvarter.


”Det bedst placerede erhvervsområde i hovedstadsregionen”.  Så flot en karakteristik gav en erhvervsleder fra Gladsaxe Erhvervskvarter det store erhvervsområde – beliggende omkring Gladsaxevej, Vandtårnsvej, Hillerødmotorvejen, Gladsaxe Møllevej, Gladsaxe Ringvej, Tobaksvejen. ”Nu har I chancen for virkelig at gøre noget for erhvervslivet”, var en anden udtalelse, der faldt på workshopen for områdets virksomheder den 14. oktober 2010: ”Benyt chancen til at omdanne tobaksområdet til nye erhvervsformål først”.

Gladsaxe Erhvervskvarter var i sin tid et af de første steder, hvortil Københavns virksomheder flyttede ”ud” fra den indre by. I Gladsaxe Byråd har den konservative gruppe i mange år talt varm for en udvikling og modernisering af området. Da House og Prince / British American Tobacco i 2009 besluttede at flytte først produktionen og nu også al administration væk fra Gladsaxe, lykkedes det at få sat gang i arbejdet, som nu forventes at blive præsenteret for Byrådet ved et internt møde den 29. november 2010.

Skal fortsat være – og udvikles som – et erhvervskvarter
”I vil alt for meget på én gang”, gav en anden erhvervsleder klart udtryk for. Han har helt ret. Byrådet skal undgå at ville så mange ting samtidig, at vi spænder ben for vore egne gode intentioner. 
Én ting står således klart for den konservative gruppe: vi skal udvikle områdets erhvervsmuligheder. Vi skal ikke begynde at blande boligbyggeri og store butiksboulevardstrøg ind i planlægningen. Kort sagt: Gladsaxe Erhvervskvarter skal også i fremtiden være det, det er: et erhvervskvarter. Helst et af de spændende af slagsen, som - i takt med at nuværende virksomheder ønsker at udvikle sig, eller måske finder anledning til at flytte længere væk - åbner for nye, fremtidsorienterede virksomheder. Novo Nordisk, herunder NNIT og NNE, har med sine tre store kontorhuse allerede vist noget af vejen.  Vi skal satse på større virksomhedskoncentrationer, gerne flere virksomhedshovedsæder, som ud over nye arbejdspladser også kan give indtægter i form af selskabsskat til kommunekassen.

Desværre forlyder det nu også at Fødevarestyrelsen, som rummer ca. 400 statslige arbejdspladser omkring den gamle Mørkhøjgård, helt forlader Gladsaxe. Ærgerligt - det er en virksomhedstype, som vi ellers kunne have stor nytte af at beholde, men som jo dog ikke har bidraget med skatteindtægter til kommunen. Igen: lad os udnytte chancen til at tiltrække nye fremtidsorienterede virksomheder, dér hvor der åbnes mulighed for det.

Trafikinfrastrukturen den største udfordring

Den helt store udfordring ligger i hele områdets fremtidige trafikale infrastruktur.
Diskussionerne viser, at der er behov for en metro-forbindelse langs Gladsaxe Ringvej – ikke en gammeldags ”østeuropæisk” sporvognsrute. Den gennemgående biltrafik langs Ring 3 skal fortsat kunne passere uhindret. Det vil kun skade fremkommeligheden, når man vil anlægge særskilte letbanespor med dertil hørende stoppesteder midt i Ringvejen og samtidig nødvendigvis indskrænker antallet af vejbaner. Samtidig forestiller byplanlæggerne sig, at der skal etableres flere tværgående vejforbindelser. Det vil sinke trafikafviklingen yderligere.  Ved workshop’en præsenterede byplanlæggerne os for billeder af Parisiske boulevarder. Det er en total misforståelse. Hvem skal promenere og kigge på butikker langs Ringvejens erhvervsområde ? Og hvordan så med detailhandelen andre steder i kommunen?

Mange aktører tror, at ”letbane” betyder, at den højklassificerede trafikforbindelse kommer til at køre under jorden eller som højbane. Det er ikke grundideen bag letbanesporvognen. Tværtimod. Den kommer til at køre i niveau midt på Ringvejen– med alle de gener, det automatisk fører til for hele områdets funktion og for den tværgående gennemgående trafik.

For nylig kårede Københavns borgere metroen som den absolut bedste kollektive transportform. Det går lynhurtigt at komme frem, der kommer et ny metro-tog om få minutter, man er uafhængig af vejr og vind. På overfladen åbner det for helt andre praktiske og grønne løsninger. Lad os på den korte bane få flere hurtigbusser – det kan ske straks, og så presse ekstra kraftigt på overfor Folketing og Regering for at få truffet beslutning om den næste Ring-Metro i Ring 3 tracéen. Det er en vision, der giver perspektiv.

Ikke revolution, men udvikling

Byrådet må ikke forpasse situationen og vedtage en ”forkert” plan for Gladsaxe Erhvervskvarter. Det vil blot kvæle den ønskede fremtidige udvikling. Lad os fokusere på nogle få af målsætningerne, og så til gengæld forfølge dem fuldt og helt: erhvervsudvikling og trafikinfrastruktur står højest på den konservative liste. Samtidig kan vi undgå at miste de mange virksomheder, som allerede i dag bor i kvarteret, og som faktisk er glade for at være der. 
De nye planer skal ikke revolutionere Verden, som byplanlæggerne helst vil det. Gladsaxe Erhvervskvarter skal ikke afvikles, men udvikles. Det er nu vi har chancen.

Læs mere: http://www.gladsaxe.dk/

24. oktober 2010