Gladsaxe viser vej i konkret opfølgning på COP21 aftalen i Paris

Vi skal naturligvis tilslutte os ”Compact of Mayors” – en international platform som er med til at promovere byernes klimaindsats og udvise vilje og evne til handling.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Det er med stolthed, at jeg som konservativt medlem af Gladsaxe Byråd støtter forslaget om, at Gladsaxe tilslutter sig ”Compact of Mayors”, som er verdens største klimasamarbejde mellem borgmestre og byer. Netværket blev lanceret i forbindelse med klimaugen i New York 2014. Initiativet understøtter ambitionerne om at øge byernes rolle i den globale klimaindsats.

Grøn klimapolitik er konservativ politik

Det har i mange år været konservativ politik at arbejde for et bedre miljø og klima. Per Stig Møller var f.eks. miljøminister i begyndelsen af 1990’erne, og senest har Connie Hedegaard som EU's Klimakommissær spillet en vigtig rolle frem mod den netop indgåede klimaaftale ved COP21 i Paris. Denne politiske aftale er vigtig, men aftalen udgør kun rammen for, hvordan landene hver i sær vil være med til at minimere de store temperaturudsving gennem begrænsning af CO2 udledningen.

Det praktiske arbejde foregår helt lokalt – i byerne og de enkelte kommuner, tæt på og sammen med borgerne. Derfor kan Gladsaxe være med til at vise den nødvendige handlekraft hvad angår de konkrete klimaløsninger. Vi er tæt på borgerne og har ansvaret for at gennemføre de projekter, som i praksis skal føre os frem til målet. Vi har allerede besluttet og er i fuld gang med at realisere vores CO2- og Miljøplan og Klimatilpasningsplan. Ambitionerne fejler ikke noget. Vi har allerede truffet vigtige beslutninger og er ved at realisere de nødvendige projekter. Hvert år - også for den kommende budgetperiode - er det lykkedes i budgetforligene at afsætte så store beløb, at vores embedsmænd og entreprenørerne arbejder særdeles ihærdigt for at realisere dem. Kapaciteten udnyttes til det yderste.

Klimatilpasningsprojektet VANDPLUS kombinerer klimatilpasning og nyt idrætsanlæg. De nye regnvandsbassiner ved Gladsaxe Stadion skal nemlig både bruges til regnvandsopsamling og idrætsaktiviteter.

Måling og handling skal øge ambitionsniveauet

Gennem medlemsskabet af ”Compact of Mayors” forpligter vi også til at kortlægge og rapportere vores CO2-udledninger, vi forpligter os til at opsætte reduktionsmål og til at formulere en klimaplan. Vi har som sagt allerede formulere og vedtaget vores planer. Gennem samarbejdet skal vi indrapportere vores data. De centrale elementer er således måling og handling. Ved at byer og kommuner får mulighed for at høste erfaringer hos hinanden og ved at sammenligne sig med andre byer, er vi med til at yde et væsentligt bidrag til at øge ambitionsniveauet i de nationale klimaforhandlinger. Data, målsætninger og handlingsplaner kommer til at ligge offentligt tilgængelige på Compact of Mayors hjemmeside.

Vi oplever jo allerede alle sammen, at klimaet bliver stadigt varmere, vi får mere nedbør, flere storme. I andre dele af verden opstår der tørke eller oversvømmelser. Vi skal handle nu. COP21 aftalen skal realiseres – og gerne mere til, hvis det står til mig. Mål og midler er på plads i Gladsaxe. I takt med udviklingen af ny teknologi kan vi forhåbentlig nå endnu længere.

Støtten til reduktionsmålene for 2020 skal fastholdes

Det konservative Folkeparti skal fortsat prioritere klima og miljø særdeles højt. I Folketinget er det derfor vigtigt at holde fast i den aftale, som i 2014 blev indgået mellem SR-regeringen, SF, Enhedslisten og Det konservative Folkeparti i forlængelse af Klimaloven om, at der i 2020 skal reduceres 40 pct. CO2-udledning.  
”COP21 aftalens styrke skal måles på, om alle går hjem og følger den”, sagde Connie Hedegaard efter Paris aftalen. I Gladsaxe følger vi den, ja vi går gerne foran. Det er i særdeleshed også konservativ politik.

Læs mere på disse links:

Compact of Mayors

Gladsaxes CO2 og miljøplan

Gladsaxes klimatilpasningsplan