A-C-O-V budgetforliget åbner for nye muligheder

Af Lars Abel (C),
Gruppeformand og Politisk ordfører
Det konservative Folkepart i Gladsaxe Byråd

Årets budgetforlig i Gladsaxe Byråd åbner for nye udviklings- og samarbejdsmuligheder. Efter at Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten og Det Radikale Venstre - borgmester Karin Søjberg Holst’s og Socialdemokraternes konstitueringspartnere ved byrådsperiodens begyndelse – alle overraskende forlod forhandlingsbordet, har Det konservative Folkeparti igen fået mulighed for øget indflydelse.  Den chance ville vi ikke lade gå fra os.

Sammen med Venstre og Dansk Folkeparti har Det konservative Folkeparti indgået en budgetaftale med Socialdemokraterne for 2011 – 2014. Vi ønskede som udgangspunkt ikke, at der skulle ske en forhøjelse af skatten, men da borgmesteren ændrede sit udspil fra en skatteforhøjelse på 0,2 til det halve, 0,1 og en fortsat reel effektiviseringsindsats – og de øvrige socialistiske partier var ude af forhandlingerne, fandt vi det ekstra vigtigt at påtage os et medansvar for økonomien.

Samtidig er vi blevet imødekommet på en lang række principielle områder, hvor udviklingen går i en retning, som den konservative gruppe ønsker at præge yderligere. 9 borgerlige politikere og 9 socialdemokrater har nu ansvaret for den økonomiske udvikling i denne valgperiode. Det vil vi benytte os af. Vi mener fortsat, at der er mulighed for at konsolidere og forbedre kommunens økonomi afgørende gennem flere initiativer, som vi har peget på under forhandlingerne. Selv om vi ikke har mødt 100 pct. imødekommenhed, er vi overbevist om, at der bliver behov for at følge nogle af vore forslag på vej i de kommende år. Retningen er lagt, og retningen er rigtig – lige bortset fra den dog beskedne skattestigning.

Det er klart fremgået af medierne, at alle kommuner landet over har store økonomiske udfordringer. Takket været tidligere års budgetforlig - bl.a. med konservativ deltagelse - har vi kunnet sænke skatten flere gange. Gladsaxe har over en periode sænket sit skatteniveau fra at være blandt landets højeste på Top-10 til at ligge blandt Bund-10 kommunerne. Den position rokkes der ikke ved med stigningen på 0,1 næste år. Og den vil vi som konservative fortsat forsvare.
Vi fik garanti i form af en klar udtalelse fra Kommunernes Landsforening for, at Gladsaxe ikke bliver individuelt straffet af Regeringen, når vi hæver skatten fra 24,0 til 24,1. En evt. kollektiv straf – foranlediget af at samtlige kommuner tilsammen overskrider Regeringens loft på kr. 300 mio. undgår vi derimod ikke, men til gengæld er vi selv uden skyld heri. Det har i øvrigt vist sig, at vi – overraskende nok - vinder en smule på udligningen.

Vi ser nye muligheder med budgetaftalen. Udviklingen går videre. SF, Enhedslisten og radikale har selv sat sig udenfor.

Det konservative Folkeparti er derimod fortsat med til at bestemme den økonomiske politik.

20. september 2010