Gladsaxe risikerer straf for at hæve skatten

Af Lars Abel (C),
Gruppeformand og Politisk ordfører
Det konservative Folkepart i Gladsaxe Byråd

Gladsaxe Kommunes borgere risikerer at komme til at betale en skat, som kommunen ikke selv får gavn af.

26 kommuner slås for at få lov til at hæve kommuneskatten med op imod kr. 900 mio. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har aftalt, at der højst kan accepteres skatteforhøjelser for samlet kr. 300 mio. til de ”særligt betrængte kommuner”.  De øvrige borgmestre lagde derfor et stærkt pres på Gladsaxe ved KLs borgmestermøde den 2. september 2010. Hvorfor skal Gladsaxe – med en sund økonomi – have andel i de kr. 300 mio.?

Overskrider kommunerne loftet på de 300 mio.kr. vil det automatisk udløse en straf til alle kommunerne. Spørgsmålet er imidlertid også, om det så samtidig alligevel kommer til at betyde en straf, hvor Gladsaxe også kommer til at bøde med 75 pct. i 2011, 50 pct. i 2012 og 25 pct. i 2013 af det merprovenu, som skatteforhøjelsen giver. Borgmesterens udspil lød på en forhøjelse fra 24,0 til 24,2 svarende til et ekstra provenu på ca. kr. 20 mio. om året.  Risikoen er nu – på trods af tidligere tiders lovning på ”frit lejde”, fordi Gladsaxe i tidligere år har sænket skatten – at vi alligevel kommer til at bøde med kr. 15 mio. allerede i 2011, kr. 10 mio. i 2012 og kr. 7,5 mio. i 2013 som ”tilbagebetaling/modregning” til Staten.

Det er det ikke værd.

Det er en for dyr risiko for Gladsaxes skatteborgere, der risikerer ikke at få noget for deres højere skatteindbetalinger.

Gladsaxe har igennem mange års brede budgetforlig, hvor Det konservative Folkeparti altid har taget sin del af ansvaret, sikret både et fornuftigt skattetryk og en gennemgående sund økonomi. Sådan skal det fortsat være. Gladsaxes borgere fortjener, at denne ansvarlige økonomiske politik fortsætter. Både Borgmesteren/Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti gik til valg på den politik. Der er fortsat gode muligheder for at et stort flertal i byrådet også næste år i fællesskab påtager sig det politiske og ledelsesmæssige ansvar, det er, at sikre en fornuftig og stram budgetstyring. Vi er indstillet på at bidrage til budgetdisciplin og påtage os prioriteringsansvar og også som led i dette års budgetaftale. Vi har i budgetforhandlingerne peget på, hvordan det kan lade sig gøre.

Måske kan vi ikke undgå at blive inddraget i den kollektive afstraffelse, såfremt KLs øvrige kommuner hæver skatten mere end aftalt, men vi har pligt til at vedtage vort eget budget uden på nogen måde selv at bidrage til overskridelserne af de aftalte rammer.  Det vil klæde os bedst. Lad de andre kommuner slås om deres skattestigninger – det må de selv stå til ansvar for overfor deres lokale vælgere.
Vi behøver slet ikke at løbe risikoen for straf. Det har vi absolut råd til. Borgmesteren opfordres derfor til at holde skatten uændret.

7. september 2010