”GoBike” – vi bør tilsluttes Bycyklen som en integreret del af det kollektive transporttilbud i Gladsaxe

Vi skal være en naturlig del af hele det Storkøbenhavnske cykeltilbud. Det vil medvirke til, at endnu flere cykler, at vi også centralt i Gladsaxe får etableret cykelstationer i tilknytning til den kollektive transport.

Vi skal også have cykelstationer i Gladsaxe. Sådan kan der f.eks. komme til at se ud ved Buddinge Station eller Gladsaxe Trafikplads i fremtiden. Bycyklen ”GoBike” skal derfor også rulles ud i Gladsaxe, foreslår Det konservative Folkeparti. De specialudviklede elektriske cykler (som drives med el op til 22 km/t) udstyret med GPS og andre moderne tekniske installationer kan trække endnu flere pendlere med ind i cykelkulturen.  Her ses cykelstationen ved Forum MetroStation.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Vi skal sørge for, at Bycyklen fra København og Frederiksberg også kommer til at være en del af ”Gladsaxe Cykler”. Det skal gøres helt naturligt og ”ensartet” for cykelbrugerne, som tegner abonnement på ”GoBike”, som bycykelprojektet hedder, at benyttes deres ”egen” cykel på hele ruten. Så kommer man til at opleve at man henter sin cykel på én station og kører til næste cykelstation, tager bussen eller toget, og så fortsætter cykelturen fra næste cykelstation f.eks. ved en metrostation. Måske kommer du med bus S250 eller metro+S-tog fra Forum Metrostation, hvor du satte cyklen. Ved Buddinge Station tager du ”din” næste cykel og kører videre til din arbejdsplads i Gladsaxe.

Bycyklen - en del af det kollektive transportnet?

Måske kan cykelabonnementet i fremtiden kobles sammen med Rejsekortet og blive en regulær del af det kollektive transporttilbud. Det vil gøre det hele meget lettere og skabe sammenhæng i rejsen for den enkelte. Reelt er det jo også lidt spild af ressourcer, når man, som det er i dag, skal have sin private cykel med i tog, bus eller sporvogn.

”Gladsaxe Cykler” – projekt til 40 mio.kr.

”Gladsaxe Cykler” projektet indgår i budgettet for 2014 – 2018 med ca. 40 mio. kr. Det konservative Folkeparti har uden større overordnet diskussion været med til at træffe beslutningen som led i budgetforligene. Pengene går til etablering af cykelstier på skoleveje og fordelingsveje, opgradering af cykelstier til supercykelstier, forbedret cykelparkering, kampagner, samarbejde med virksomheder og handelsliv for. Målet er naturligvis at få endnu flere til at cykle.

Alle ønsker en cykelsti et eller andet sted

Jeg husker klart, at der hvert eneste år gennem den tid, hvor jeg har været medlem af byrådet, under budgetforhandlingerne fra det ene eller andet parti har været rejst forslag om at etablere en cykelsti et eller andet sted. Når nye byrådspolitikere tiltræder, har de altid set sig særligt varme på, at der bygges en cykelsti netop dér, hvor de færdes, eller hvor der er en mere eller mindre udsat skolevej i deres nærområde. Det er helt fair.

En nyligt offentliggjort brugerundersøgelse (fra september 2015) viser da også, at over 90 pct. af vore skoleelever i 5.-9. klasse cykler eller går, når de skal hjem fra en af Gladsaxes kommunale skoler. Tallet er højest for de store klasser, og der er store udsving mellem de kommunale skoler og privatskoler, og de enkelte skoler imellem. Over 80 pct. af eleverne cykler på Grønnemose, Stengård, Enghavegaard og Skovbrynet Skole.

Gladsaxes cykelinfrastruktur godt udbygget

Vi har en god cykelinfrastruktur i Gladsaxe. 94 pct. af det kommunale vejnet er trafiksaneret med cykelstier eller 30-40 km/t hastighedszoner. Vi har igennem mange år haft fokus på og prioriteret trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Samtlige kommunale trafikveje, dvs. veje med en årsdøgnstrafik på over ca. 4-5.000 biler, har derfor i dag cykelstier i begge vejsider. Hovedparten af disse har 50 km/t hastighedsbegrænsning. I byrådet har vi naturligvis altid haft diskussion om de konkrete projekter. Vi er ikke altid enige i detaljen.

Men helt overordnet har vi opnået gode resultater. Siden midten af 1980’erne er der sket en reduktion på 80-90 pct. i antallet af personskadeuheld med cyklisterne på kommunevejene i Gladsaxe ifølge politiets registreringer. Investeringerne i de mange cykelstier og trafiksaneringer har virket og givet markante resultater.

De lokale hensyn er vigtige. Men såfremt vi også skal overbevise de mange, der pendler til og fra Gladsaxe, så er det afgørende vigtigt, at vi bliver en del af det storkøbenhavnske cykelmiljø. Supercykelstierne er her et godt tilbud, især for dem, der kommer kørende langs med Hillerødmotorvejen – det er nærmest cyklister ”i transit”.

Såfremt lokale virksomheder for alvor skal inddrages, et det vigtigt at vort tilbud organiseres sammen med ”Go Bike” – Bycyklen. Cykelkulturen skal også lokkes ind hos pendlerne i vore lokale virksomheder, efterhånden som den offentlige transport bliver bedre. Det ville jo være rart, såfremt vi fik en Metrolinje til Gladsaxe.

Gladsaxe skal brandes som cykelkommune

Vi har hidtil ikke brandet kommunen så meget på vores fine placering som cyklist-kommune. Det er nok på tide, at vi også sørger for at fortælle vores historie ud over kommunegrænsen – nationalt og internationalt. Man kan gøre så mange ting i Gladsaxe. Og vi gør allerede mange ting. ”Gladsaxe Cykler” er jo både en del af kommunens sundhedspolitik – og af vores vækststrategi.

Læs mere om "Gladsaxe cykler" på Gladsaxe Kommunes hjemmeside

Læs mere om "GoBike"

Februar 2016