Gladsaxe i 2012
– forandring, fornyelse og dynamik

Af Lars Abel, formand og politisk ordfører,
Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

”Gladsaxe i 2012” bliver præget af en forstærket debat om Gladsaxes nye planstrategi for de næste 4 år. Langt størstedelen af handlingsprogrammet fra 2009 er gennemført. Status for perioden er lige på trapperne og afspejler tydeligt, at Gladsaxe indtager en væsentlig rolle i Hovedstadsregionen. Samarbejdet med de andre omegnskommuner udvikler sig. Der kommer fortsat til at ske mange forandringer. Gladsaxe præges allerede af fornyelse på mange områder. Efter en årrække som ”udbygget” kommune, rammer dynamikken os stadigt kraftigere. Takket være brede politiske forlig om budget og økonomi ligger Gladsaxe på Top 10, hvad angår vor økonomiske og finansielle status. Skal vi fastholde den udvikling, skal vi være med til at sikre, at der fortsat skabes vækst i Gladsaxe – og i hele Hovedstadsregionen. Udover de byfornyelser, som allerede er besluttet i nogle af vore bolig- og erhvervsområder, skal der fokuseres markant på erhvervspolitikken og infrastrukturen. Gladsaxe skal bl.a. tage konkurrencen op med et stort nyt byudviklingsområde i Nordhavn. Med over 35.000 arbejdspladser og ca. 2.500 virksomheder spredt på mange brancher står vi således overfor nye udfordringer.

Vi skal sikre, at Gladsaxe fortsat er en god og attraktiv boligkommune, især for børnefamilierne. Der bliver f.eks. plads til mange nye boliger i Bagsværd. Vi skal styrke vor position som en grøn bykommune med vore store naturområder, søer og moser.  Som lokalsamfund skal vi fastholde den sociale og miljømæssige balance. Vi skal være opmærksomme på de kulturelle kvaliteter og værdier, som præger kommunen, og vi skal fastholde kvaliteten i de tilbud, kommunen giver os alle, børn og unge, ældre og gamle. Rammerne for en aktiv og sund befolkning skal udvikles, det gælder ikke mindst forholdene for idræt og motion. Miljø, forsyning og klima er en stor og ufravigelig udfordring, som byrådet har taget fat på, men som kræver mange ressourcer.

Hvordan skaber og fastholder vi vor egen Gladsaxe identitet i en sådan dynamisk udviklingsproces ? Byrådet skal gennemføre de effektiviseringer og besparelser, som gør det muligt at fastholde en sund økonomi. Udvise rettidig omhu. Vi skal tænke stort og fremad, vi skal undgå at blive for navlebeskuende. Jeg ser frem til et spædende nyt år - Godt Nytår !