Gladsaxes elever og folkeskoler står i centrum i 2011

Af Lars Abel,
formand og politisk ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd


Ingen kan være i tvivl. Vi skal tale læring og faglig kompetence hos eleverne i kommunens skoler i det nye år.

Byrådet har allerede truffet vigtige strukturelle beslutninger. Først og fremmest det nye spændende skolebyggeri: den ny Bagsværd Skole – en sammenlægning af den gamle Bagsværd Skole og Søndergård Skole. Dernæst en sammenlægning af Gladsaxe Skole og Egegård Skole allerede fra august 2011. Begge fysisk fordelt over et par år.

Børne- og Undervisningsudvalget mødes til et nyt temamøde om skolestrukturen 26. januar 2011. Dér skal vi fortsætte drøftelserne af de mange temaer, som er bragt op gennem forskellige analyser, og hvor alle vigtige aktører har udtalt sig. Skal vi f.eks. have overbygningsskoler i Gladsaxe ?  I den konservative gruppe synes vi, at det lyder interessant, såfremt vi kan sikre et langt større engagement hos vore elever. Et engagement, som skal sikre, at endnu flere vælger at gå videre med en ungdomsuddannelse. Det har det enkelte unge menneske brug for – det har samfundet brug for. Hvordan får vi eleverne til at lære bedre ? – Vi vil meget gerne være med til at diskutere, hvordan de fysiske rammer og den daglige pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen kan forbedres, så fagligheden får en højere plads i vores skoler. Hvordan støtter vi lærerne f.eks. gennem øget efteruddannelse, så de virkelig er i stand til at formidle de nødvendige færdigheder til de unge ? Det er en vigtig forudsætning for den rummelighed, vi stiller krav om i folkeskolen i dag.

Byrådet går i gang med at formulere en ny skolepolitik rækkende frem mod 2015. Der er tale om en revision af den hidtidige udmærkede skolepolitik, men der sker meget nyt i verden omkring os. Vore unge modnes tidligere, de bombarderes af indtryk, viden, teknologi og alt muligt andet i deres dagligdag. Hvordan sikrer vi os, at de hver især får den ro om den daglige undervisningssituation, som er nødvendig for at de får udbytte af undervisningen og ønsker at fortsætte med at lære, når de skal videre på et højere klasseniveau ? Naturligvis tager vi udgangspunkt i de erfaringer og resultater, som løbende indhøstes. Målsætningen om elevernes sociale og personlige kompetencer skal vi fastholde. Det gælder også fokus på den løbende evaluering og dokumentation af resultaterne.

Vi glæder os til at være med til at formulere en klar vision for kvaliteten i undervisningen i Gladsaxe.