Giv borgerne ansvaret for fjernvarmen

Af Henrik Sørensen (C), Folketingskandidat for de konservative i Gladsaxe-kredsen

I Gladsaxe har vi et kommunalt fjernvarmeselskab. I dag er 20% af kommunens husstande tilsluttet, og Gladsaxe Byråd har besluttet at i fremtiden skal op til 60% af kommunens husstande være tilsluttet. Men er det overhovedet en kommunal opgave, at eje og drive et kommunalt fjernvarmeværk?

Det bør ikke være en kommunal opgave, at stå for varmeforsyningen til borgere og virksomheder. Det må være et ansvar for borgerne og virksomheder selv at sikre en god varmeforsyning. Fordi kommunen står som ejer og driver et varmesystem er der ingen garanti for, at borgerne sikres billige priser og stabile varme.

Der har gennem årene været megen diskussion om takster og tilslutningsgebyr. F.eks. har boligselskaberne stillet spørgsmål ved prisen når nye kommunale bygninger er tilsluttet til fjernvarmen. De mener, at nye kommunale bygninger bliver tilsluttet for billigt i forhold til private. Det er en uheldig sammenblanding af interesser når kommunen både køber og sælger fjernvarme. De private kunder som i dag er tilsluttet fjernvarmen har ingen mulighed for at kigge kommunen i kortene og se om prisen er rigtig.

I Danmark har vi en god tradition for, at forsyningsselskaber drives af brugerne selv. Og der er flere eksempler på, at borgerne varetager opgaven bedre og billigere end kommunale selskaber. Så hvorfor skulle borgere, virksomheder og kommunen ikke i fællesskab kunne drive fjernvarmen i Gladsaxe. Det vil også være mere demokratisk end i dag, hvor borgerne ikke har indflydelse på service eller pris.

Har du først engang tilsluttet dig fjernvarmen så har du ikke indflydelse på den fremtidige service eller pris. Gladsaxe Fjernvarme har nemlig monopol på at levere varme. Og der plejer ikke, at komme noget godt ud af monopoler. Og der er ingen garanti for at fjernvarme også i fremtiden vil være en god og billig energikilde.

Udvikling og forbedring af teknologi betyder måske, at andre energiformer vil være mere energirigtig og billigere end fjernvarmen. Der er derfor mange gode grunde til, at Gladsaxe Byråd opgiver sit monopol på fjernvarmen i Gladsaxe og lader det overgå til et forsyningsselskab, hvor borgerne får indflydelse på lige fod med kommunen.