Bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe

Gladsaxe-strategien 2018-2022 skal bygge på FNs verdensmål.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, ordfører for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd. Spidskandidat ved kommunevalget 21. november 2017.

Gladsaxes næste kommunestrategi kommer til at tage udgangspunkt i FNs Verdensmål. Det står klart efter byrådets årlige budgetseminar, som fandt sted 3.-4. marts 2017. Vi hørte et meget inspirerende og klogt foredrag af professor Steen Hildebrandt, som gjorde det klart, hvorfor det er vigtigt, at vi også i kommunerne arbejder videre med verdensmålene. De 17 mål kan synes fjerne, men kigger vi nærmere efter, hænger de fleste tæt sammen med de udfordringer, som vi allerede arbejder med lokalt i Gladsaxe. En bæredygtig vækst og velfærd kræver politiske lederskab globalt. Det gælder så afgjort også lokalt.

Vi skal nok også omdøbe strategien til ”Gladsaxe-strategien”. Vi har jo vores lokale Gladsaxe tilgang til arbejdet med vores kommunestrategi.  FNs Verdensmål er god inspiration for os i vort videre politiske arbejde. Det konservative Folkeparti er parat til at deltage aktivt i dette arbejde i Gladsaxe Byråd i den nye valgperiode.

Budgetseminaret bekræftede for mig, at vi allerede arbejder godt med kommunestrategien for 2014-2018. Den udgør et godt værktøj, som naturligvis både indeholder store, langsigtede mål, men så afgjort også vigtige detaljerede mål for dagligdagens udfordringer. Strategien er med til at sikre en konstruktiv politisk og administrativ tilgang til vores mange opgaver for borgerne. Vi skal både vende blikket ud- og indad for at blive klogere på Gladsaxe Byråds muligheder for at bidrage til bæredygtig vækst og velfærd fremadrettet.

Kommunestrategien giver ikke konkrete svar på, hvordan vi opnår de ønskede effekter. Strategien handler om, hvilke udfordringer kommunen står overfor, og hvilke mål vi vil nå på kort og lang sigt. Med strategien som pejlemærke gives der plads til en styrket dialog og inddragelse af borgere, virksomheder, foreninger og råd i alle lokalområder med henblik på at skabe de bedste løsninger.

Mål i Kommunestrategi 2014-2018

Links:

 

Marts 2017