Finansiering af letbane i hovedstadsregionen sender ekstra 1,5 mia. kr. i opkrævede skatter ud af hovedstadsregionen i form af udligning

Af Lars Abel, formand for Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd
og Henrik Sørensen, konservativ folketingskandidat i GladsaxeLetbanefinansieringen i de københavnske omegnskommuner bliver en ekstra dyr fornøjelse for skatteborgere og virksomheder i de berørte kommuner.  Over de næste 30 år bliver der opkrævet ekstra ca. 2,0 mia. kr. i form af dækningsafgift og grundskyld i de 9 berørte kommuner. Imidlertid går kun ca. 1/4 af det ekstra opkrævede beløb til letbanen. Resten bliver sendt vestpå i form af udligning.

Således bliver 1,493 mia. kr. betalt af skatteyderne i hovedstadsregionen sendt hovedsagelig til jyske kommuner, som allerede i dag er urimeligt begunstiget af udligningssystemet. Ganske vist har Staten givet tilsagn om at støtte letbaneprojektet med 1,5 mia. kr., men det er jo i realiteten blot en ekstra bevilling til udkants-Danmark på vore skatteyderes regning.

Hovedstadens skatteydere får én sporvogn, men skal betale for fire

Skatteforhøjelsen kommer således ikke borgere og virksomheder i omegnskommunerne til gode. Det er helt forrykt, at de 9 borgmestre, som har aftalt denne finansieringsmodel, vælger en finansieringsform, hvor vi skal sende 1,5 mia. kr. til Vest-Danmark.

I forvejen er en letbane-sporvogn en meget dårligere løsning end en metro-løsning. Letbanesporvognen vil ikke tiltrække særligt mange nye passagerer fra bil til sporvogn. Samtidig mindskes fremkommeligheden på Ring 3 med det resultat, at bilisterne vil opleve endnu længere daglige køer.
De allerførste rapporter om en højt klassificeret skinnebåren kollektiv trafikforbindelse peger éntydigt på, at kun en underjordisk metro eller højbane udgør et reelt alternativ til bilen. Men nogle politikere i Region Hovedstaden og omegnskommunerne har bevidst valgt den dårligere sporvognsløsning, fordi de synes at ”det er mere hyggeligt” at køre i sporvogn. At Folketingets politikere lader sig spise af med så dårlig en trafikløsning er en helt anden sag. Den viser med al tydelighed, at de er ligeglade med Hovedstadsregionen.

Regeringen har igen begunstiget Vest-Danmark for vores regning. Men at vore egne borgmestre selv går forrest og hopper på samme limpind ved at sende 1,5 mia. kr. til landets øvrige kommuner er et kæmpe selvmål.

Udligningssystemet er gået for vidt

Den kommunale udligning er gået for vidt, når en investering i offentlig infrastruktur udløser ekstra udligning fra Storkøbenhavn til det øvrige Danmark. Det viser med al tydelighed, at udligningssystemet trænger til et stort serviceeftersyn. Skal vi selv være med til at betale for at få en bedre infrastruktur, så lad os i det mindste selv beholde de ekstra skattekroner, som vi opkræver til formålet, så de bruges til det formål, de opkræves til.

I Gladsaxe skal vi ud og opkræve ekstra 530 mio. kr. i ejendomsskatter. Vi får kun lov til selv at ”beholde” 151 mio. kr. De resterende 379 mio. kr. sender vi mod vest. Det har borgmester Karin Søjberg Holst på det seneste byrådsmøde bekræftet overfor Gladsaxe Byråd.

Klik for større billede.
Kilde: "Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte of Avedøre" Link til fuld rapport nederst på siden

Rejser sagen overfor Lars Barfoed

Vi vil nu rette henvendelse til den konservative partiformand, Lars Barfoed. Da han i sin tid var transportminister, forstod han udmærket vores argumentation. Men det er den nye transportminister fra Venstre tilsyneladende ikke blevet oplyst om af sine embedsmænd.

Læs mere her:

Regionen og Kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlingerne med staten om en letbane i Ring 3

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme