I Gladsaxe har vi nul-tolerance overfor dopingmisbrug

Konservative tog i 2013 initiativ i byrådet til at sikre, at Gladsaxe har et dopingfrit idrætsmiljø. Men indsatsen skal ikke kun foregå i idrætslivet. Også folkeskolerne og ungdomsuddannelserne skal være en aktiv del af indsatsen imod doping.

Af Lars Abel, 2. viceborgmester, medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Byråd, formand for Folkeoplysningsudvalget, medlem af Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe (C).

Gladsaxe Kommune og Idrætsanlæggene i Gladsaxe har indgået aftale med Anti Doping Danmark (ADD) om at fremme dopingfri idræt gennem Folketingets ”Lov om at fremme dopingfri idræt”. Det er byrådets politik, at idrætsforeningerne skal have et sundt idrætsmiljø, der beskytter børn og unge mod forhold, som er skadelige. Idrætsforeningerne skal være fri for personer, der bruger eller formidler forbudte stoffer. Især fitness faciliteterne har ofte påkaldt sig særlig interesse. Men det er byrådets pligt at sikre, at foreninger og faciliteter er et sted, hvor børn, unge og voksne kan dyrke deres idræt i sociale og trygge rammer.

Byrådet behandlede i maj 2013 et konservativt forslag om, at Gladsaxe skulle indgå en aftale med Anti Doping Danmark om dopingkontrol på alle kommunens anlæg. Vort forslag var, at aftalen skulle omfatte alle brugere. Idrætsforeningerne og offentlige myndigheder yder i forvejen en stor indsats for at komme dopingmisbrug til livs. Gladsaxe Kommune bakker derfor også op om idrætslivets egen indsats og bidrager nu også aktivt der, hvor kommunen stiller faciliteter til rådighed for idrætsudøvelse.

Aftalen omfatter alle brugere i kommunens faciliteter

I dag har vi en aftale med Anti Doping Danmark, som betyder, at ikke kun medlemmer af idrætsforeningerne kan blive testet af ADD, men f.eks. Gyngemosehallen Fittness indgår i dag i aftalen med ADD om, at ADD kan møde op i faciliteterne og teste for brug af dopingstoffer. Den enkelte bruger skal kunne legitimere sig selv og være indvilliget til at blive udtaget til dopingkontrol ved urinprøve.  Nægter man at lade sig teste eller bliver man testet positiv for dopingstoffer, medfører det en karantæne, ligesom man bliver indført i ADDs register over dopingdømte. Det betyder, at man i to år ikke må benytte de fitness-centre i Danmark, som ADD har indgået aftale med. Er man allerede indført i ADDs register kan man ikke tilmelde sig eller beholde sit abonnement til Gyngemosehallen Fitness og Gladsaxe Motionscenter.

Som konservativ mener jeg, at det er vigtigt, at vi gennem aktiv doping-kontrol medvirker til at sikre, at vi har en nultolerance overfor dopingmisbrug uanset om brugerne dyrker idræt i organiseret form eller ej, så længe de benytter kommunale anlæg.

Anti doping indsats i undervisningen

Jeg vil opfordre til, at skolebestyrelserne i folkeskolerne og GXU drøfter, hvordan man forholder sig i undervisningen helt lokalt. ADD har udarbejdet særligt undervisningsmateriale til 8.-10. klasse. Formålet med materialet er at oplyse eleverne, så de får større forståelse for de udfordringer, der er forbundet med brug af doping, og så de med en større viden kan deltage i debatten om brug af doping.

Man har også udviklet et gratis online antidopingkursus ’Ren Vinder’, som tværfagligt giver mulighed for at benytte det aktivt i undervisningen. Eleverne vil løbende skulle tage stilling til forskellige spørgsmål indenfor emnerne: dopingkontrol, Dopinglisten, bivirkninger, kosttilskud, medicinsk dispensation (TUE), whereabouts og antidopingreglerne. Og måske allervigtigst i vor moderne digitale tidsalder: programmet er udviklet til alle mobile enheder samt PC og Mac. Efter hvert af de syv moduler, som kurset bygger på, kan eleven modtage en e-mail med lærepunkterne. Når alle moduler er fuldført kan eleven få et diplom.

Hvilken skole kan få samlet flest antidoping diplomer ?

Sammen med FIG – Foreningernes Idrætsråd i Gladsaxe – kunne skolerne jo tilbyde at medvirke i en konkurrence om, hvilken skole der opnår flest diplomer i Gladsaxe. Ideen er hermed givet videre.

 

Februar 2017