Dialog og investeringsplan for Gladsaxes skoler

Så tager det nye byråd fat på de mange arbejdsopgaver. Jeg har på Det konservative Folkepartis vegne store ambitioner om, at vi kan og skal være med til at sætte vore tydelige fingeraftryk på de fleste af de mange sager, som de kommende uger og måneder kommer til at passere byrådets bord .Størst af alle udfordringerne bliver nu at nå frem til en målrettet investeringsplan for Gladsaxe skoler.

Af Lars Abel, Medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti

Det nye byråds første store og meget vigtige opgave i 2018 er investeringsplanen for Gladsaxes skoler. Heldigvis har vi sparet 250 mio. kr. op til opgaven. Der bliver brug for flere penge, når vi forhandler budget senere på året. Skolerne har behov for en langsigtet plan.

I december fik vi endelig præsenteret den længe ventede analyse af skolernes fysiske rammer. Den viser med al tydelighed et stort behov. Mange steder for mere indgribende strukturelle investeringer. Gennem lang tid har vi arbejdet med de pædagogiske rammer i ”Fremtidens skole”. Det arbejde fortsætter, nu også med praksisforsøg på flere skoler. Vi skal skabe mere spændende læringsmiljøer.

Strukturelt skal vi rumme ca. 800 flere elever i skolerne de næste 10 år. Det bør kunne lade sig gøre indenfor de eksisterende rammer. Det forudsætter, at privatskoleandelen er uændret, dvs. de private skoler skal kunne rumme op imod 175 flere elever. Er det realistisk, eller skal vi øge folkeskolens andel?
Visse skoler har et stort bygningsmæssigst efterslæb. Det gælder primært Søborg Skole (fra 1908). For Søborg Skole er fremlagt hele 5 scenarier. Også Mørkhøj, Stengård og Vadgård skoler er bygningsmæssigt under middel. Ser vi på energi og indeklima, er der store udfordringer på de fleste skoler.
For Konservative er det vigtigt at komme ud på de enkelte skoler. Vi skal mødes og debattere med skolebestyrelser og forældre. Vi skal sikre os et endnu bedre og dybere indblik i, hvordan hver enkelt skole fungerer i dag, og hvordan vi ønsker den skal se ud i fremtiden. Vi må og skal derfor nå frem til en langsigtet plan fremfor at smøre de penge, vi allerede har afsat, ud over alle skolerne indenfor de allernærmeste år. Behov og tyngde er meget forskellig fra skole til skole. Børne- og Undervisningsudvalget skal tilrettelægge nye samarbejdsformer med skolernes interessenter. Det har vi også hårdt brug for.

Børn og unges forhold kommer således til at fylde meget i denne valgperiode. Basalt i skolerne, men også i fritiden, hvor store udfordringer – og ligeledes behovet for en langsigtet investeringsplan på idrætsområdet -  gennem lang tid har presset sig på. Det bliver også en spændende opgave.

 

Januar 2018